Obce a zřizované organizace opět společně nakoupí elektřinu a plyn. Podrobnosti se dozvíte na webináři

11. 6. 2024 SMS ČR Energetika

Pro obce, školy, zřizované organizace či městské společnosti připravuje SMS ČR opět společný nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno. Je to ideální příležitost, jak ušetřit od 1. ledna 2025 za energie. Prostřednictvím aukce získají obce výhodnější podmínky než při samostatném nákupu.

Sdružení místních samospráv ČR

Připojit se mohou jednotlivé obce i jimi zřizované organizace.

V roce 2023 se společného nákupu účastnilo celkem 180 subjektů . „Nakupovali jsme elektřinu nízké i vysoké napěťové úrovně v celkovém objemu 15 712 MWh, u plynu činil celkový objem 17 466 MWh. Potvrdilo se, že takto velký objem je zárukou dobré ceny,“ řekl Oldřich Vávra, první místopředseda SMS ČR. „Je to výhodné, protože ve velkém objemu nakoupíme energie za nejlepší cenu, jaká na trhu aktuálně bude. Navíc se postaráme o veškerou administrativu,“ dodal s tím, že dalším bonusem je také soulad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V úterý 18. června v 15:00 uspořádá SMS ČR otevřený informační webinář, jehož se zúčastní také zástupci komoditní burzy. Účastníci se zde dozví o aktuální situaci na trhu a podrobné informace k nákupu. K webináři se můžete připojit zde .

„Veškeré přípravy a komunikaci se zájemci budeme směřovat tak, aby se nákup uskutečnil v průběhu června a července,“ dodal Oldřich Vávra.

Pro vstup do společného nákupu je nezbytné uzavřít smlouvu mezi SMS ČR a obcí (nebo školou, či jinou organizací zřizovanou obcí). Vzor smlouvy k vyplnění najdete v příloze tohoto článku. Vyplněnou smlouvu je nutné zaslat na adresu info@smscr.cz

Za účelem co nejlepšího nastavení podmínek a poradenství spolupracuje SMS ČR se společností FIN-servis. Zatímco SMS ČR zajistí vzájemnou komunikaci a koordinaci ve společném nákupu, FIN-servis vystupuje v roli tzv. dohodce (makléřská společnost). Smlouvy na jednotlivá odběrná místa jsou po ukončení soutěže uzavírány již s každou organizací samostatně. Náklady spojené s poplatky uhradí SMS ČR a následně se rozdělí mezi soutěžící. Jejich výše závisí na spotřebě elektřiny a plynu jednotlivých soutěžících a pohybuje se v jednotkách tisíců Kč.

Přílohy

Vzor smlouvy