Soutěž Vesnice roku 2024 Libereckého kraje zná vítěze. Je jím obec Všelibice

13. 6. 2024 Liberecký kraj Regiony

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2024 v Libereckém kraji se stala obec Všelibice na Liberecku. Zvítězila v konkurenci třinácti dalších přihlášených obcí napříč regionem.

Liberecký kraj

„V Libereckém kraji se do letošního, osmadvacátého ročníku soutěže přihlásilo osm obcí z Liberecka, dvě obce z Jablonecka, dvě ze Semilska a dvě z Českolipska. Přihlášené obce komise hodnotila v oblastech, jakými jsou koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Ulvr, krajský radní pověřený řízením odboru hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Všelibice jsou dlouhodobým a úspěšným účastníkem soutěže. Zaujaly především novou mateřskou školou, opravou obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Obec má dlouhodobou koncepci rozvoje, plánuje například výstavbu bydlení pro seniory nebo obecního rybníku.

Využívají zde i inovativních řešení v podobě nových webových stránek, sociálních sítí, v obci je veřejné LED osvětlení, elektronická úřední deska nebo fotovoltaická elektrárna na střeše obecního úřadu. Přestože je obec velmi rozlehlá, všech 13 místních částí domácí představili komisi zábavnou interaktivní formou.

Obec disponuje velkým kulturním sálem, ve kterém se koná řada akcí. Mnoho diváků láká také vyhlášené celosvětové setkání motocyklů s motory do objemu 50 ccm – Fichtl sraz. Ve Všelibicích sídlí několik zemědělských subjektů a společnost zabývající se zpracováním plastu zaměstnávající především místní obyvatele.

Jedenáctičlenná komise hodnotitelů navštívila během dvou květnových a tří červnových dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například předloženými materiály. Nejlépe si vedly právě Všelibice.

Obec za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 1.250.000 korun z ministerstva pro místní rozvoj. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 500.000 korun. Slavnostní předání cen se uskuteční 8. srpna tohoto roku přímo ve Všelibicích. Počátkem záři navštíví Všelibice celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2024 bude vyhlášen 21. září v Uherském Hradišti.

V soutěži dále získala Modrou stuhu za společenský život obec Roprachtice na Semilsku, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Polevsko z Českolipska. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obdržel Mníšek na Liberecku. Fialová stuha za inovace míří do Svijan na Liberecku.

Liberecký kraj také uděluje Ocenění za rozvoj venkova, Skokan roku a Zvláštní ocenění komise. I ona jsou spojena s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, V letošním roce za ně rozdělí kraj celkem půl milionu. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši 20 tisíc korun.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2024 v Libereckém kraji

Zlatá stuha krajský vítěz
Všelibice (okres Liberec)

Modrá stuha – za společenský život
Roprachtice (okres Semily)

Bílá stuha – za činnost mládeže
Polevsko (okres Česká Lípa)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Mníšek (okres Liberec)

Fialová stuhaza inovativní obec
Svijany (okres Liberec)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Neudělena

Skokan roku
Janův Důl (okres Liberec)

Ocenění za rozvoj venkova
Dubnice (okres Česká Lípa)

Zvláštní ocenění komise – za aktivní přístup občanů
Pertoltice (okres Liberec)

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost
Pertoltice (okres Liberec)

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
Polevsko (okres Česká Lípa)

Vesnická knihovna Libereckého kraje roku 2024
Hlavice (okres Liberec)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Dlouhý Most (okres Liberec)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Obec: Mníšek (okres Liberec)

Kategorie B
nebyla udělena

Kategorie C
nebyla udělena