Zastupitelstvo dalo zelenou vzniku bezpečnostně vzdělávacího centra

13. 6. 2024 Plzeňský kraj Regiony

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo projektový záměr bezpečnostně vzdělávacího centra PK a uložilo vedoucímu odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK pokračovat v jeho přípravě a vyhledání vhodné lokality pro jeho umístění.

Plzeňský kraj

Rozhodnutí zastupitelů předcházelo uzavření dvou memorand, první se statutárním městem Plzeň a memorandum o partnerství a spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra. Bylo uzavřeno mezi Plzeňským krajem a složkami IZS včetně Armády ČR zastoupené KVV Plzeň. Vznik centra podpořil a zastupitelům doporučil schválit Výbor pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém.

„Naším cílem je vytvořit prostředí pro efektivní a systematickou spolupráci záchranářů, pedagogů a organizované veřejnosti v areálu, který by umožňoval realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů s cílem připravit hlavně mladou generaci na řešení možných rizikových situací a naučit je nejen se chránit ale jim i předcházet,“ přiblížil smysl budování centra hejtman Rudolf Špoták. Upozornil také, že tzv. „centrum bezpečí“ již funguje například v Karlových Varech pod názvem Svět záchranářů. V dalších krajích se plánuje či už realizuje výstavba těchto center, konkrétně Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Klíčovými účastníky projektu jsou složky IZS, tzn. Krajské ředitelství Policie ČR, HZS PK, Zdravotnická záchranná služba PK a Krajské vojenské velitelství Plzeň. Postupně do něj budou zapojeny i další subjekty a instituce působící v oblasti prevence a vzdělávání. Jako např. městská policie či např. horská služba.

Areál by měl svou podobou a infrastrukturou připomínat malé město se vším, co k němu přísluší. Obsahovat má síť silnic a chodníků, která je obklopena jednotlivými cvičnými objekty. Centrální budova má sloužit jako administrativní zázemí, recepce, sociální zázemí a přednáškové sály. Cvičné objekty pak nabídnou zázemí pro praktickou přípravu v rámci prevence rizik (budova vjemů, mimořádných událostí, nemocnice, policie, hasiči). Mělo by zde být dopravní hřiště, trenažér rizik ve výškách a hloubkách, dětské hřiště, jedovatá zeleň. Celý areál by měl být kruhově propojen centrální komunikací, která umožní přístup záchranářské techniky.

„Předpokládaný rozpočet na vybudování bezpečnostně vzdělávacího centra představuje cca 150 až 200 milionů korun, odhadované náklady na zpracování projektové dokumentace cca 5 milionů a roční náklady na provoz 6,5 milionu korun,“ upřesnil hejtman Rudolf Špoták. Časová náročnost na vybudování centra je odhadována na dva roky.