Nejlépe se žije v Praze

20. 6. 2024 Obec a finance Regiony

Ve čtrnáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život se na stupních vítězů seřadily hlavní město Praha, Jihomoravský kraj a Královéhradecký kraj. Analytická agentura Datank ve výzkumu každoročně vyhodnocuje kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1600 obyvateli.

Místo pro život

Výsledky průzkumu se opírají o tvrdá data (1500 údajů) od 23 informačních zdrojů (od Českého statistického úřadu, ministerstev, ústavů, agentur až po např. Centrální registr vozidel), která se řadí do 75 kritérií v osmi základních oblastech: Bezpečnost, Volnočasové aktivity a turismus, Občanská společnost a tolerance, Péče o děti a vzdělávání, Rozvoj infrastruktury, Zdravotní a sociální služby, Ekologie a životní prostředí a Práce a zaměstnanost.

Proces zpracování začíná sběrem dat od informačních zdrojů. Základní údaje z krajů se přepočítávají na standardizovanou jednotku (na počet obyvatel, na plochu a další přepočty), dochází k sjednocení rozsahu veličin a propočet výsledků na úspěšnost. Výsledky v jednotlivých oblastech se pak převádějí na procentuální úspěšnost (nejhorší výsledek má hodnotu 0 % a nejlepší 100 %). Celkové skóre je průměrem úspěšnosti v jednotlivých oblastech a do výsledného indexu pak vstupuje vedle tvrdých dat i spokojenost obyvatel (reprezentativní průzkum 1600 respondentů). Výsledný index hodnocení krajů je definován jako průměr enviromentálního, sociálního a spokojenostního hodnocení.

Praha – skvělá infrastruktura, možnosti vzdělávání i kvalita zdravotnictví

Celkem ve čtyřech z osmi sledovaných oblastí je na tom Praha v rámci celé České republiky úplně nejlépe. Pokud jde o oblast zdravotnictví a sociálních služeb, mohou si lidé v metropoli chválit nejvyšší počet lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel je také nejvyšší. Naděje na dožití u mužů i žen je zde rovněž vůbec nejvyšší. Nejnižší je naopak průměrná nemocnost. V oblasti péče o děti a vzdělávání boduje hlavní město Praha zejména v nejvyšší úspěšnosti žáků u státních maturitních zkoušek, a to jak z českého jazyka, tak i z matematiky. Počet dětí na gymnáziích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je ve srovnání s ostatními regiony také nejvyšší. V hlavním městě je rozvinutá infrastruktura, alespoň o tom svědčí nejvyšší kapacita čističek odpadních vod v přepočtu na obyvatele, nejvyšší podíl domácností využívajících internet nebo nejvyšší počet veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na 1000 km silnic. V oblasti občanské společnosti a tolerance to je nejvyšší poměr přistěhovalých ku vystěhovalým, stejně jako velmi vysoká volební účast. Zapracovat by to naopak chtělo zejména v oblasti životního prostředí, konkrétně na nejvyšším množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace v přepočtu na obyvatele nebo v nízkém množství recyklovaného odpadu na obyvatele. Součástí výzkumu je každoročně průzkum spokojenosti, který na reprezentativním vzorku 1600 lidí z jednotlivých krajů České republiky zjišťoval, jak jsou lidé v místě svého bydliště spokojeni s podmínkami pro život. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé jsou se životem v Praze nejspokojenější z celé České republiky.

Ocenění za kraje převzali zleva) – hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, radní hl. města Prahy Zdeněk Kovařík a zastupitel Jihomoravského kraje Miroslav Boháček
Ocenění za kraje převzali zleva) – hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, radní hl. města Prahy Zdeněk Kovařík a zastupitel Jihomoravského kraje Miroslav Boháček

V Jihomoravském kraji jsou spokojení lidé

Pokud jde o zdravotnictví a sociální služby, boduje jih Moravy velmi vysokým počtem lékáren v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, při srovnání s ostatními kraji je to tu dobré rovněž s počtem lékařů a zubařů, nízkou průměrnou nemocností i vysokým počtem lůžek v nemocnicích a také nadprůměrnou měsíční výší starobního důchodu. Nadprůměrného věku se zde dožívají muži i ženy. Jihomoravský kraj má rozvinutou infrastrukturu, zejména pokud se jedná o podíl lidí napojených na kanalizaci, počet dálnic na 1000 km všech silnic. Podprůměrný je počet aut na 100 tisíc obyvatel. Dobrých výsledků dosáhl kraj rovněž v počtu dokončených bytů na 100 tisíc obyvatel a nejvyšším počtem zahájených bytů na 100 tisíc obyvatel. Pokud se jedná o slabé stránky, je třeba zmínit podprůměrné výsledky v oblasti bezpečnosti, zejména pokud jde o nízkou objasněnost trestných činů, nadprůměrný počet usmrcených na 1000 km silnic nebo nízký počet policistů na 100 tisíc obyvatel. Za větší pozornost by stála také nejvyšší produkce odpadu v přepočtu na osobu nebo nízký počet lůžek v zařízení pro seniory v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé žijící v Jihomoravském kraji jsou subjektivně druzí nejspokojenější s podmínkami pro život v místě svého bydliště v porovnání se všemi kraji České republiky.

Bezpečný Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj se může pyšnit podprůměrným počtem trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel, nadto nadprůměrnou objasněností trestných činů, stejně jako podprůměrnou nehodovostí na 1000 km silnic. V Královéhradeckém kraji je také podprůměrné množství požárů na 1000 obyvatel. Pokud se jedná o péči o děti a vzdělávání, zaznamenává region velmi nízký počet dětí na jednu třídu mateřských škol, obdobně je tomu i s počtem dětí na učitele v základních školách. V regionu je relativní dostatek středisek volného času v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, dostatečná je kapacita základních uměleckých škol. Nadprůměrného výsledku dosahují studenti u státních maturit z českého jazyka. Pochválit je možné kraj také za dostatečný počet lůžek v zařízeních pro seniory, nejnižší podíl nezaměstnaných mladých lidí do 24 let nebo nejvyšší počet kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel. Nedostatky region zaznamenává zejména pokud jde o rozdíl mezi průměrnými mzdami u mužů a u žen, nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti nebo například v podílu čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Subjektivní spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je v Královéhradeckém kraji na pátém místě ze všech 14 krajů České republiky.

Tab. 1. Výsledné pořadí krajů za rok 2024
Poř. Kraj
1. Hlavní město Praha
2. Jihomoravský kraj
3. Královéhradecký kraj
4. Zlínský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Plzeňský kraj
7. Pardubický kraj
8. Kraj Vysočina
9. Středočeský kraj
10. Liberecký kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Ústecký kraj
14. Karlovarský kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější, než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

***

Partnerem srovnávacího výzkumu Místo pro život 2024 je stavební skupina VINCI Construction CS, ÚJV Řež, Centrum udržitelné budoucnosti a Česká pošta.

David Pavlát