Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje zadržování vody v krajině a zvyšování zásob spodních vod

28. 6. 2024 Jihomoravský kraj Životní prostředí

Regionu Židlochovicko teď posílá na adaptační opatření 600 tisíc korun. Revitalizace vodních toků Svratky, Šatavy a Litavy na území Regionu Židlochovicko a podpora obcí v přípravě adaptačních krajinotvorných opatření. Cíl projektu, který má napomoct k obnově přírodních biotopů, podpoře druhové rozmanitosti nebo přípravě na případné povodně.

Jihomoravský kraj

„Hlavní výhodou společného postupu obcí v rámci Regionu Židlochovicko je možnost řešení krajiny jako celku – bez ohledu na hranice jednotlivých katastrů. Ve výsledku nám všem jdem o to stejné – abychom se dokázali účinně vypořádat s klimatickou změnou a podpořili všechna opatření, která nám pomůžou s udržením vody v krajině a s jejím efektivním rozprostřením,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník.

„Dotační tituly na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu vypisuje kraj pravidelně – kromě zadržování vody v krajině se snažíme motivovat obce nebo svazky obcí k péči o zeleň a taky tvorbě programů, které se zaměřují na vzdělanost ohledně témat životního prostředí. Je to boj na dlouhé roky, ale troufám si říct, že aktuálně jeden z nejdůležitějších,“ dodává náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.