Informace pro města a obce: Nový zákon o přístupnosti výrobků a služeb

28. 6. 2024 MPO ČR Legislativa

Dne 29. prosince 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb. Tento zákon nabude účinnosti dne 28. června 2025.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jeho cílem je zajistit podstatnou část transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019, která se týká požadavků na přístupnost výrobků a služeb.

Podle § 19 odst. 2 písm. h) tohoto zákona budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností působit jako orgán dozoru. To se konkrétně týká služeb městské autobusové dopravy a služeb na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové.

Dále podle § 27 odst. 2 uvedeného zákona budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávat tuto činnost jako přenesenou působnost.