Portál stavebníka najdete na portal.stavebnisprava.gov.cz

2. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo veřejnosti portál stavebníka. Jde o webovou aplikaci, přes kterou budou stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele. Stavebník také bude mít prostřednictvím portálu vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se jeho řízení nacházejí.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Na portál stavebníka se můžete přihlásit na tomto odkazu z běžného internetového prohlížeče na osobním počítači, tabletu nebo mobilu. Na odkazu vpravo najdete detailní manuál a seznámit se s aplikací můžete také prostřednictvím instruktážních videí k přihlašování, základní orientaci nebo vyplnění žádosti o stavební povolení.