Jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska

9. 11. 2000 Sdružení pro rozvoj Šluknovska Události

Vilémov – Dne 7. 11. 2000 proběhlo ve Vilémově další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Uvedeného jednání se zúčastnil pan Ing. František Rubeš, vládní zmocněnec pro severozápadní Čechy a ředitel Regionální rozvojové agentury Most.

Starostové měst a obcí Šluknovska řešili záležitosti dalšího rozvoje regionu Šluknovského výběžku, vládnímu zmocněnci bude předán materiál, ve kterém budou pojmenovány základní podmínky a předpoklady dalšího rozvoje regionu Šluknovska.

Na Šluknovsku v současné době probíhá realizace Programu obnovy venkova 2000. Sdružení schválilo záměr zpracování územního generelu občanské vybavenosti a cestovního ruchu a rozhodlo o dvou záměrech do fondu malých projektu Phare CBC Euroregionu Nisa.

Sdružení rovněž schválilo uzavření smlouvy na poskytování poradenství, konzultací a přípravy návrhů žádostí o dotační tituly.

Jan Sembdner