Prohlášení prezidenta republiky k jmenování guvernéra ČNB

27. 11. 2000 KPR Události

Praha – Po dlouhé sérii konzultací s ekonomy, odborníky z bankovního a finančního sektoru i s některými ústavními činiteli, jejichž hlasu jsem naslouchal se zvýšenou vážností, a po zralé úvaze jsem se rozhodl jmenovat novým guvernérem České národní banky s účinností od 1. 12. 2000 dosavadního viceguvernéra Zdeňka Tůmu a novými členy Bankovní rady ČNB Michaelu Erbenovou a Jana Fraita. Do uvolněné funkce viceguvernéra jsem se rozhodl jmenovat člena Bankovní rady Luďka Niedermayera.

Kancelář prezidenta republiky

Nově jmenovaný guvernér a viceguvernér pokračují ve svém dosavadním členství v Bankovní radě; mandát guvernéra tudíž končí v roce 2005, mandát viceguvernéra v roce 2002, zatímco noví členové Bankovní rady jsou jmenováni na šest let.

Své rozhodnutí jsem nemohl déle odkládat, protože se příliš dlouho vznášel nad vedením centrální banky mrak nejistoty a začínalo vážně hrozit nebezpečí její vnitřní destabilizace.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval dosavadnímu guvernéru Josefu Tošovskému za jeho jedenáctiletou činnost v čele československé a české centrální banky. Je hlavně jeho zásluhou, že se z ní stala moderní transparentní banka, která obstojí v tržních poměrech a těší se mezinárodnímu respektu.

Mé rozhodnutí možná nesklidí nadšení všech politiků, ale domnívám se, že nezávislost a profesionalita vedení banky jsou důležitější než přízeň politiků. Pevně věřím, že rekonstruovaná Bankovní rada a vláda naleznou produktivní způsob spolupráce.

Nový guvernér, viceguvernér a noví členové Bankovní rady budou jmenováni do svých funkcí v úterý dne 28. 11. 2000 v 11.00 hodin.