K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Fórum pro udržitelný rozvoj 2005 přilákalo desítky odborníků

Datum: 13. 10. 2005, zdroj: NSZM, rubrika: Životní prostředí

Desítky odborníků, zástupců státní správy, obcí a krajů, ale také řady nestátních neziskových organizací se dnes v zasedací síni pražského magistrátu sešly na v pořadí již druhém Fóru pro udržitelný rozvoj. Fórum svolal předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a místopředseda vlády Martin Jahn.

Dopolední část setkání1 byla věnována první oficiální prezentaci hodnotící Zprávy OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí v ČR. Hodnocení probíhalo od července 2004. Dnešního zveřejnění závěrečné hodnotící zprávy se zúčastnili i náměstek generálního tajemníka OECD2 Kiyo Akasaka, vedoucí divize environmentálního hodnocení a informací OECD Christian Avérous a ministr životního prostředí ČR a místopředseda RVUR Libor Ambrozek. OECD hodnotila českou environmentálním politiku již podruhé -- poprvé to bylo v roce 1998. "Od posledního hodnocení jste ušli pořádný kus cesty dopředu," konstatuje Christian Avérous "Stále je ale co zlepšovat," dodává. OECD adresovala ČR celkem 53 konkrétních doporučení, jak pokračovat dál. ČR musí pracovat zejména na snížení energetické náročnosti ekonomiky, věnovat pozornost narůstajícímu objemu silniční dopravy a ochraně biologické rozmanitosti. "Je třeba se velmi vážně zabývat ekologickou daňovou reformou," doplňuje Kiyo Akasaka. "Jasným poselstvím zprávy OECD je fakt, že ochranu životního prostředí nesmíme vnímat izolovaně. Resorty spolu musí spolupracovat. To je podmínkou udržitelnosti rozvoje ČR," říká ministr Ambrozek3.

Odpolední část zahájila ředitelka odboru ekonomických analýz Úřadu vlády Tereza Kašťáková, zastupující předsedu RVUR Martina Jahna. Prezentovala první situační zprávu ke Strategii udržitelného rozvoje ČR (SUR) a Strategii hospodářského růstu ČR.

Situační zpráva SUR konstatuje po prvním roce existence SUR, že se situace v ČR významně zlepšila v ekonomickém pilíři udržitelného rozvoje. "Dobrým důkazem toho je relativně dlouhodobý a výrazný růst HDP i produktivity práce," konstatovala Tereza Kašťáková. Horší je to ale s tzv. "decouplingem", tedy oddělením ekonomického růstu od energetické náročnosti, v níž jsme druzí nejhorší v rámci OECD, konstatuje situační zpráva SUR. Situační zpráva konstatuje pozitivní vývoj i v oblasti životního prostředí, zejména díky takřka rekordnímu snížení znečištění ovzduší a vod v devadesátých letech 20. století. Problematické jsou ale zejména emise CO2, jejichž míra přepočtená na jednotku HDP či na obyvatele po poklesu na začátku 90. let stagnuje. Mírně pozitivní trend lze sledovat i v sociálním pilíři. Stále roste očekávaná délka života mužů i žen, máme nejnižší podíl lidí, žijících pod hranicí chudoby z EU-25 a například ve srovnání se zeměmi Visegrádské čtyřky relativně nízkou míru nezaměstnanosti. Ta ovšem do nedávné doby rostla a začala viditelně klesat až v letošním roce4.

Na SUR navazuje Strategie hospodářského růstu ČR (SHR), která právě prochází procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). SHR má ukázat základní směřování české ekonomiky a zároveň ukázat, kde bychom potřebovali pomoc strukturálních fondů EU a dalších zdrojů.

Na řadě seminářů pro obce a kraje po celé republice se v současnosti představují kritéria pro hodnocení místních Agend 21 (MA21), která vznikla v Pracovní skupině pro MA21 RVUR. Tato kritéria se dnes testují v praxi v deseti městech a dvou krajích a rozbíhá se provoz veřejné databáze MA21 v ČR. Místní Agendy 21 jsou nástrojem, jak na úrovni obcí a krajů uplatňovat principy udržitelného rozvoje. "Kritéria umožní srovnání kvality jednotlivých místních Agend 21. To může obcím pomoci mj. i k lepšímu přístupu k finančním zdrojům v rámci EU, a podobně," říká výkonný tajemník pracovní skupiny pro MA21 Jakub Kašpar.

Posledním dnes představeným dokumentem byl Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby ČR, výsledek práce Pracovní skupiny RVUR pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Podle Aleny Markové z MŽP, členky týmu, který na materiálu pracoval, má dokument ukázat stávající problémy, ale také návrh možných cest podpory udržitelné výroby a spotřeby, která by podporovala hospodářský rozvoj za dodržení limitů životního prostředí a s respektem k sociálním podmínkám.

Poznámky
  1. Fórum pro udržitelný rozvoj svolává každoročně Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Slouží k veřejné prezentaci práce Rady a veřejné diskusi nad jejími výsledky -- další informace k práci Rady.
  2. OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jejími členy je 30 hospodářsky vyspělých zemí světa. ČR se stala členskou zemí OECD v prosinci 1995. Hodnocení environmentálních politik členských zemí OECD je velmi přísnou a propracovanou metodikou, kterou se od OECD začínají pokoušet přebírat i další mezinárodní instituce, jako například Evropská hospodářská komise OSN.
  3. Podrobnější informace ke Zprávě OECD viz tisková zpráva MŽP.
  4. Další podrobnosti ke Strategii udržitelného rozvoje ČR.