K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Úřad práce v Mostě chyboval vyloučením uchazeče o zakázku

Datum: 14. 3. 2013, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Úřadu práce v Mostě byla za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání zakázky „Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT – Sociální politika na Mostecku“ uložena sankce ve výši 250 000 Kč. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže porušení zákona konstatoval v prvostupňovém rozhodnutí, které je dosud nepravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Zadavatel chyboval, když ze zadávacího řízení neoprávněně vyloučil uchazeče bfz, o. p. s., (dále jen „bfz“) kvůli nesplnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Dalšího pochybení se dopustil, když nepřezkoumal námitky tohoto uchazeče.

Úřad práce v Mostě požadoval od uchazečů předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně do výše 2 000 000 Kč.

Uchazeč bfz, o. p. s., předložil pojistku „Pojištění podnikatelských rizik“, které obsahovalo mimo jiné i pojištění odpovědnosti za škodu s pojistnou částkou 5 000 000 Kč. Součástí byl i dodatek, který dále rozšiřoval rozsah pojištění vyloučeného uchazeče nad rámec zadavatelových požadavků.

Zadavatel si nicméně při posuzování kvalifikace vyžádal od společnosti bfz vysvětlení, kde lze v jeho nabídce nalézt informaci o výši pojistného plnění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Uchazeč odkázal na smlouvu i dodatek ve své nabídce, avšak zadavatel toto vysvětlení neakceptoval a společnost bfz vyloučil kvůli nesplnění kvalifikačních předpokladů. Vyloučený uchazeč posléze zaslal námitky proti postupu zadavatele, který námitky odmítl vzhledem k tomu, že uchazeč údajně neuvedl, v čem spatřuje porušení zákona.

Úřad přezkoumal postup zadavatele a shledal, že zadavatel vyloučil uchazeče bfz neoprávněně, neboť jím předložená pojistná smlouva splňovala kvalifikační požadavky a výší pojistného plnění je dokonce o 3 miliony Kč přesahovala. Rovněž odmítnutí námitek bylo nezákonné, protože stěžovatel jasně uvedl, že jeho námitky směřují proti vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel měl tedy přezkoumat námitky v plném rozsahu a uchazeči oznámit, zda jim vyhovuje či nikoliv. Postup Úřadu práce v Mostě mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, zvláště když v zadávacím řízení po vyřazení společnosti bfz zbyl už jen jediný uchazeč.

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist