K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Technická pomoc – je operační program v ohrožení?

Datum: 16. 5. 2013, zdroj: OF 2/2013, rubrika: Dotace

V polovině března byla zveřejněna zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zaměřila na Operační program Technická pomoc (OP TP). V kontrolní zprávě NKÚ upozorňuje na některé rizikové oblasti a uvádí, že hrozí nevyčerpání evropské dotace z tohoto operačního programu.

Operační program Technická pomoc má zlepšit řízení a koordinaci ostatních programů spolufinancovaných z evropských peněz. Do října 2012 doporučilo Ministerstvo financí v rámci programu Technická pomoc jako vhodné k proplacení projekty za 1,3 miliardy korun, což reprezentuje 22,8 % prostředků určených k čerpání v tomto programu. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu hrozí riziko, že Ministerstvo pro místní rozvoj nezvládne do konce programového období vyčerpat prostředky alokované na tento program. Ostatně 1,5 miliardy korun z programu Technická pomoc resort převedl do jiných, lépe fungujících programů už v roce 2011. Teď ministerstvo zvažuje – vzhledem ke zmíněným rizikům – obdobný krok, píše ve zprávě Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ČR a má svou působnost stanovenou kompetenčním zákonem a dalšími předpisy. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů, mj. i operačního programu Technická pomoc.

Základní fakta

Ministerstvo pro místní rozvoj k vydané zprávě sděluje – hlavním cílem operačního programu Technická pomoc je zajistit efektivní koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU. Ministerstvo pro místní rozvoj samozřejmě využívá tento servisní program i jako nástroj řešení aktuálních problémů. Příkladem je plnění Akčního plánu pro zlepšení systému čerpání fondů v ČR, přijatého vládou v loňském roce. Právě na tyto aktuální potřeby se program zaměřuje.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako centrální koordinátor politiky soudržnosti má velmi dobrou představu o finančních potřebách ve všech operačních programech a proto při průběžném hodnocení došlo k závěru, že cíle tohoto operačního programu se dají naplnit s méně prostředky, než bylo původně plánováno a nyní se rozhoduje o přesunu prostředků do jiných oblastí.

Ministerstvo pro místní rozvoj již v listopadu 2011 přesunulo 1,5 mld. Kč, aby bylo možné smysluplně využít finanční prostředky v jiných operačních programech, kde zajistí opětovné nastartování ekonomického růstu a v současné době tyto finance pomáhají k zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti. Přesun prostředků tedy není výsledkem špatného fungování programu, naopak svědčí o tom, že MMR přistupuje k čerpání jako řádný hospodář.

Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj
Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj

„Operační program Technická pomoc je živým programem, který se v průběhu času jeho trvání přizpůsobuje potřebám jak žadatelů, příjemců, tak i potřebám implementační struktury, a dochází k jeho modifikacím, stejně jako ve kterékoliv jiné zemi EU,“ říká první náměstek ministra Daniel Braun.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil při přípravě zprávy sedm náhodně vybraných projektů v celkovém finančním objemu 390,5 mil. Kč, což je 7 % celkové alokace a neshledal pochybení, která by měla zásadní dopad na již proplacené prostředky příjemcům. Operační program Technická pomoc je dlouhodobě programem s velmi nízkou chybovostí, v loňském roce dokonce s úplně nejnižší vyhodnocenou auditním orgánem ministerstva financí na výši 0,035 %. Pro ilustraci hranicí pro míru chybovosti akceptovanou Evropskou komisí jsou 2 %.

Indikátory a vyhodnocování programu

Stejně jako ostatní operační programy, tak i OP TP vyhodnocuje svoje aktivity dle objektivně měřitelných indikátorů schválených Evropskou komisí a projekty hodnotí dle kritérií, která jsou zcela v souladu s požadavky na transparentnost hodnocení projektů. Stejně tak jsou i jasně definované cílové skupiny, pro které je možno zajistit poskytnutí podpory z Evropské unie. Například v rámci seminářů pro žadatele a příjemce dotací z fondů EU bylo v roce 2012 proškoleno 8000 osob, z čehož bylo téměř 5400 příjemců. Tato aktivita byla velmi pozitivně hodnocena i ze strany Evropské komise (EK) v rámci plnění uvedeného Akčního plánu.

Riziko nevyužití prostředků

Program nevykazuje žádná závažná pochybení, jaká se vyskytují u jiných operačních programů. Všechny dosavadní kontroly a audity ukazují, že čerpání probíhá dobře a příjemci realizují projekty v souladu se stanovenými pravidly.

Ministerstvo pro místní rozvoj považuje za důležité hodnotit využívání fondů EU nejen podle rychlosti čerpání, ale podle účelnosti vynaložených prostředků. K tomu směřovaly a směřují všechny kroky Ministerstva pro místní rozvoj v OP Technická pomoc.

Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007–2013.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

TOPlist
TOPlist