K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Operační program Central Europe a jeho budoucnost

Datum: 22. 5. 2013, zdroj: OF 2/2013, rubrika: Dotace

Operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa Central Europe jako jeden z programů Cíle 3 (evropská územní spolupráce) podpořil prostřednictvím pěti výzev v programovacím období 2007–2013 celkem 124 projektů zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti střední Evropy.

Podpora aktivit směřovala do čtyř prioritních oblastí:

  1. usnadňování inovací ve střední Evropě,
  2. zlepšování dostupnosti střední Evropy a v jejím rámci,
  3. odpovědné využívání životního prostředí a
  4. zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů.

Nadnárodní partnerství umožnilo zapojení nejen veřejných, ale i soukromých organizací z osmi zemí: Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. V současném programovacím období byly v programu Central Europe využity finanční prostředky v objemu 231 mil. Eur na zmíněné projekty nadnárodní spolupráce, kdy projektoví partneři z České republiky měli možnost využít spolufinancováni 85 % z celkové výše rozpočtu; tento podíl výdajů je hrazen ze zdrojů ERDF.

Příklady realizovaných projektů

O zaměření projektů dotovaných prostřednictvím operačního programu Central Europe se můžete dočíst v publikaci „Projekty v programu Central Europe – zapojení českých partnerů…“. Publikaci vydává Ministerstvo pro místní rozvoj a je ke stažení na webové stránce strukturálních fondů.

Projekt AutoNet

Jako jeden z příkladů nadnárodní spolupráce uvádíme projekt s názvem Transnational Network of Leading Automotive Regions in CE (AUTONET) podporující průmyslovou výrobu, který se snaží udržet vedoucí pozici středoevropského regionu v oblasti automobilové výroby, a to nejen přímo výrobců, ale i připojených subdodavatelů.

Projektové aktivity již nesou své ovoce v podobě vypracování společné metodiky, výměny zkušeností a zejména zahájení tvorby AutoNet oficiální stálé sítě italským partnerem. Výměna zkušeností nastala i s partnery, jako je EASEN, síť Autoclusterů nebo CLEPA. Hlavním nástrojem pro podporu regionálních aktérů byl vývin databáze Autonet matchmaking, shromažďující informace o podnikání a subjektech v automobilovém průmyslu v celém středoevropském regionu.

V užívání databáze bylo vyškoleno více než 300 podniků. Jedním z hlavních výstupů bylo vypracování studie na podporu služeb a politik pro automobilový průmysl maďarskou společností Mid-Pannon Regional Development. Ta specifikuje pět hlavních směrů efektivní servisní podpory a 18 příkladů dobré praxe, převoditelných na další partnery projektu. Projekt významně přispěl k posílení spolupráce v předních automobilových oblastech střední Evropy.

Projekt BICY

Vytvořením lehčího a udržitelného dopravního modelu ve městech střední Evropy se zaměřením na širší využití jízdních kol se aktivně zabývá projekt BICY. Východiskem je dopravní situace ve městech, kde z průzkumů a měření vyšla průměrná vzdálenost 80 % cest do 5 km. Ideálním dopravním prostředkem se zde jeví právě jízdní kolo a jeho rovnocenné postavení v rámci dopravní infrastruktury. Z Českých partnerů je zapojena Evropská rozvojová agentura a potažmo hlavní město Praha, kde vznikla SWOT analýza a byly stanoveny indikátory pro zlepšení cyklistiky ve městě. Výsledkem je nová cyklomapa města Prahy. Součástí projektu byl i průzkum pro vytvoření nadnárodní strategie a společných ukazatelů, jehož součástí byla analýza více než 10 000 dotazníků. Také to pomohlo při vzniku BICY brožury, která uvádí praktické a užitečné informace v šesti jazycích o parkování kol, prevenci jejich krádeže a dobrých důvodech, proč praktikovat cyklistiku.

Příprava na období 2014–2020

V současné době probíhají přípravy na další programovací období, čímž je tento rok z hlediska dotační politiky EU významný. Evropská komise loni přijala návrh legislativního balíčku, který bude tvořit základní rámec politiky soudržnosti na období 2014–2020. Ten je navržen pro posílení strategické dimenze politiky a k zajištění směřování investic EU na dlouhodobé cíle pro růst a zaměstnanost v evropském regionu (Evropa 2020). Pro účely pokračování programu nadnárodní spolupráce do budoucna vznikla Pracovní skupina (Steering Group) zastoupena představiteli všech členských států, která přípravu programu do budoucna, tzv. Central Europe 2014+, koordinuje. Pracovní skupina se kromě základních povinných aktivit snaží o shromáždění inspirujících námětů, tematických příspěvků a o aktivní zapojení veřejnosti do příprav programu. Její činnost se proto v současné době orientuje na organizaci průvodních akcí a získání podnětů z řad široké veřejnosti, které mohou napomoci formování operačního programu.

V souvislosti s přípravou pokračování programu Central Europe v příštím programovacím období připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj jednodenní veřejnou diskusi, která se bude konat v posledním dubnovém týdnu 2013 v Praze. Cílem diskuse pod názvem „Národní dialog Central Europe 2014+“ je získat názory, náměty a představy veřejnosti k budoucímu zaměření programu v letech 2014–2020. Předběžně stanoveným termínem a místem konání veřejné diskuse je 22. duben 2013, v prostorách HUB Praha.

Další informace

Národní kontaktní místo OP Nadnárodní spolupráce Central Europe

TOPlist
TOPlist