K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Ve výběrových řízeních z minulého roku je „zaseknutých“ 100 miliard

Datum: 16. 7. 2013, zdroj: KAVZ, rubrika: Veřejné zakázky

Praha – Z veřejných zakázek vyhlášených v minulém roce byla ke konci května 2013 zadána méně než polovina. Z pohledu objemu peněz v systému zůstává „zaseknutých“ 100 miliard korun, které veřejní investoři měli v rozpočtu připraveny, ale stále je nezadali k realizaci. Vyplývá to z nejnovějších výsledků analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), kterou pro ni zpracovala analytická společnost CEEC Research.

Ve Věstníku veřejných zakázek byly v roce 2012 vyhlášeny veřejné zakázky v hodnotě 312,5 miliard korun, zadány k realizaci zatím ale byly zakázky pouze za 155 miliard korun (objem zadaných zakázek tak činil jen polovinu objemu plánovaných výdajů). Pokud se podíváme na počet zadaných zakázek, zadána byla dokonce méně než polovina z vyhlášených zakázek (41 %). „Novela zákona o veřejných zakázkách celý proces podstatně zkomplikovala a tyto nejnovější výsledky to jen potvrzují. Místo toho, aby již tak omezené veřejné rozpočty alespoň částečně pomáhaly v růstu ekonomiky, zůstávají zbytečně nevyčerpané,“ hodnotí situaci předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl.

V systému veřejných zakázek se aktuálně nachází 100 miliard korun, na něž byla vyhlášena zadávací řízení v minulém roce, ale do konce května 2013 tyto zakázky stále nebyly ani zadány ani zrušeny (případně tato skutečnost nebyla nahlášena do Věstníku VZ dle zákona). Jedná se tedy až o třetinu objemu veřejných zakázek ve Věstníku VZ z minulého roku (32 %, zbylých 18 % tvoří zakázky zrušené). Jen pro srovnání, z pohledu hrubého domácího produktu jde o téměř tříprocentní podíl. Navíc významná část těchto nezadaných zakázek spadá do sektoru stavebnictví, který, kdyby došlo k zadání těchto zakázek, mohl svůj pokles v minulém roce přibrzdit a možná i dosáhnout stabilizace po předchozích letech propadů. Konkrétním příkladem těchto stále nedokončených výběrových řízení mohou být zakázky na modernizaci trati Rokycany–Plzeň nebo rekonstrukce železniční stanice Olomouc v řádu miliard korun.

Průměrná hodnota zadané zakázky bývá obvykle nižší nežli hodnota předpokládaná při oznámení zakázky. V roce 2012 se jednalo v průměru o 12 % (v roce 2011 v průměru o 7 %), z čehož vyplývá,

že veřejní investoři mají díky velké cenové konkurenci možnost získat jimi nakupované práce (např. stavební) levněji, než očekávali, a díky tomu i možnost při stejných rozpočtech realizovat více stavebních prací, jakož i nákupů dalších služeb nebo zboží.

Z pohledu vývoje zakázek vyhlášených v tomto roce, v průběhu ledna až května 2013, bylo zatím vydáno 3,5 tisíce řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 2,7 %. Meziroční srovnání v jednotlivých měsících bylo ale silně ovlivněno novelou zákona

o veřejných zakázkách, která začala platit od dubna 2012. Na počátku roku 2012 před začátkem účinnosti novely narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Na druhou stranu by ale vývoji počtu kusů zakázek v tomto roce měla pomoci změna – snížení limitů u zakázek, které musí být podle zákona evidovány ve Věstníku VZ (hranice pro podlimitní VZ na dodávky a služby se snížila z 2 milionů korun bez DPH na 1 milion korun bez DPH a u VZ na stavební práce z 6 milionů korun bez DPH na 3 miliony korun bez DPH). Pokud bychom modelově upravili soubor oznámených zakázek tak, aby byl metodicky srovnatelný, dostaneme za leden až květen 2013 meziroční pokles počtu oznámení o nových zakázkách o 10,7 %.

Aktualizace údajů o veřejných zakázkách v roce 2012 (ke konci května 2013)
Meziroční změna v %
Celkem Při zachování původních limitů
Oznámení o zakázce počet +6,9 +1,6
hodnota −8,8 −9,4
Oznámení o zakázce bez zrušených zakázek počet −1,5 −10,6
hodnota −8,6 −10,2
Oznámení o zadání zakázky počet +23,4 +9,8
hodnota −1,6 -2,8

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Pokud se na vývoj v prvních pěti měsících tohoto roku podíváme z pohledu objemu finančních prostředků, rozdíl je ještě větší. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce činila 89 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012 poukazuje na dramatický pokles až o 45,0 %.

Zuzana Rennerová

TOPlist
TOPlist