Vyřeší Rusnokova vláda nedostatek míst v základních školách v zázemí velkých měst?

3. 9. 2013 Obec Dolní Břežany Regiony

Před rokem se více než padesát starostů ze Středočeského kraje obrátilo na vládu se žádosti o pomoc s řešením kritické situace při zajišťování míst v základních školách v příměstských obcích kolem Prahy a kolem dalších velkých měst, kde místní základní školy doslova praskají ve švech a nebo dokonce žáky už nepřijímají. Kalouskovo ministerstvo financí připravovalo do rozpočtu roku 2014 speciální program, který by problém vyřešil. Nové vedení ministerstva však v této aktivitě nepokračuje. Starostové žádají premiéra i ministra financí, aby stávající vláda nesmetla pod stůl výsledek ročního jednání starostů s jednotlivými ministerstvy.

Kapacita škol je vyčerpána

Zřizovatelé základních spádových škol jsou zcela reálně postaveni do situace, že v průběhu školního roku 2013/2014 (v některých obcích se tak stalo již při zápisech v předchozích letech) nepokryjí existující kapacity základních škol ani potřeby dětí s trvalým bydlištěm v obci, která je zřizovatelem školy, natož potřeby obcí, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o školských obvodech. V posledních letech dochází k vypovídání těchto smluv právě z důvodu nedostatečné kapacity spádových škol. Školy již vyčerpaly své veškeré vnitřní rezervy (rušení odborných učeben, počítačových a jazykových učeben, družin, školních kabinetů). Mobilizace těchto vnitřních rezerv navíc negativně ovlivňuje kvalitu výuky.

Chybí 150 tříd, projekty jsou připraveny

Dlouhodobě udržitelná potřeba dodatečné kapacity základních škol, která souvisí s dlouhodobým zvýšením počtu obyvatel, je odhadována na úrovni cca 150 chybějících kmenových tříd. Dotčené spádové obce mají připraveny projekty pro realizaci 138 kmenových tříd včetně souvisejícího vybavení (5 školních jídelen a 5 tělocvičen) v celkové hodnotě cca 1,5 miliardy Kč. Detailní podklady byly předány ministerstvu školství i financí.

Kritická situace kolem Prahy

Rezidenční suburbanizací (zdroj: Ouředníček a kol., 2011) bylo na konci roku 2010 významně postiženo přes 350 obcí v celé republice, ve kterých žije 425 tisíc obyvatel. Více než polovina těchto obcí se nachází ve Středočeském kraji. Nejkritičtější situace je v přibližně dvacetikilometrovém prstenci okolo Prahy, kde došlo za posledních deset let k nárůstu obyvatel o téměř 35 %, a údaje z evidence obyvatel ukazují, že dynamika růstu je stále vysoká. Tyto dlouhodobé demografické změny vyvolávají dodatečnou, rovněž však dlouhodobou, poptávku po sociální infrastruktuře včetně základního vzdělání. Specifickým rysem většiny tohoto území je absence větších měst, která by mohla tuto zvýšenou dlouhodobou poptávku po základním vzdělání saturovat. Přirozenými historickými spádovými centry jsou menší sídla, která však nejsou schopna nové školy ze svých rozpočtů postavit. Výsledky odborných studií dospívají k závěru, že řešením je umožnit docházku (dojížďku) do sítě komplexně vybavených spádových základních škol, vzniklých rozšířením stávajících či výstavbou nových školních pavilónů (zdroj: Sýkora a spol., 2011, Körner a kol., 2010).

Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany, Praha-západ, Středočeský kraj