K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

ČÚZK pořídil registr v netransparentní zakázce

Datum: 15. 9. 2014, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a za zjištěná pochybení uložil zadavateli sankci ve výši 300 000 Kč. Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní zamítl podaný rozklad a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (dále jen ČÚZK) v zakázce za téměř 350 000 000 Kč bez DPH stanovil netransparentní způsob hodnocení nabídek a rovněž správným způsobem neuveřejnil změnu zadávacích podmínek. Obě pochybení mohla mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

K porušení zásady transparentnosti došlo v hodnocení nabídek, konkrétně u dílčího hodnoticího kritéria Technická úroveň nabízeného řešení, kterému zadavatel přiřadil z hlediska celkového hodnocení rozhodující váhu 60 %. Z dokumentace o veřejné zakázce však nebylo patrno, jakým způsobem bude zadavatel v tomto dílčím hodnotícím kritériu nabídky hodnotit, neboť byly uvedeny pouze obecné charakteristiky typu „úroveň pochopení problematiky, kvalita, komplexnost, hloubka a detailnost“. Potenciální uchazeči o zakázku nemohli mít na základě takto nastavených hodnoticích podmínek jasnou představu o způsobu hodnocení a preferencích zadavatele a zadávací řízení tedy není možno označit za transparentní.

ČÚZK rovněž v průběhu zadávacího řízení pozměnil požadavky na technické kvalifikační předpoklady, když změnil původní požadavek na osvědčení uchazeče pro stupeň utajení Důvěrné na stupeň Vyhrazené. Uvedenou změnu dal zadavatel na vědomí pouze uchazečům, kteří si již vyžádali zadávací dokumentaci, avšak neuveřejnil opravný formulář oznámení o zakázce, jak při úpravě zadávacích podmínek požaduje zákon.

Milena Marešová

TOPlist
TOPlist