K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Sankce za neuchování dokumentace pro město Břeclav byla potvrzena

Datum: 24. 2. 2015, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil ve druhostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 milion korun městu Břeclav za neuchování dokumentace k soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves.

Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu pěti let (podle současného znění zákona dokonce 10 let) od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, přičemž dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu či po dokončení zadávacího řízení požaduje zákon. Ustanovení zákona platí obdobně i pro soutěž o návrh, a to i v případě, že na tuto soutěž nenavazovalo zadávací řízení.

Vzhledem k tomu, že zadavatel soutěž o návrh zrušil, byl povinen uchovat příslušnou dokumentaci po dobu pěti let od data zrušení soutěže o návrh. Zadavatel Úřadu požadovanou dokumentaci nepředložil, čímž neprokázal, že příslušnou dokumentaci o soutěži o návrh uchoval v souladu se zákonem. Při stanovení výše pokuty Úřad vzal v úvahu závažnost správního deliktu a skutečnost, že správní delikt zadavatele znemožnil přezkum postupu zadavatele v zadávacím řízení a svou povahou se tedy jedná o jeden z nejzávažnějších správních deliktů.

V rámci rozkladového řízení zadavatel napadal mimo jiné pravomoc Úřadu vyžádat si dokumentaci a výslovně odmítl dokumentaci poskytnout. Předseda ÚOHS nicméně s odkazem na relevantní soudní judikaturu i tuto námitku zamítl, neboť předložení zadávací dokumentace není „přiznáním“, a tudíž ani sebeobviňováním a zopakoval, že neuchování dokumentace je hrubým porušením zákona o veřejných zakázkách. Pouze na základě kompletní dokumentace o veřejné zakázce lze ověřit, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem či zda zadávací řízení vůbec proběhlo.

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist