K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Lidé chtějí úspory energie, říká výzkum

Datum: 24. 7. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Životní prostředí

Co by měl stát udělat proto, abychom platili za 10 let méně za energie? Pomáhat zateplit domy a podporovat úspory energií. Myslí si to 42 procent z vybraného vzorku dotázaných obyvatel ČR. Aktuální sociologický výzkum pro Hnutí DUHA provedla agentura FOKUS.

Pro zajištění dostatku uhlí mělo hlasovat jen sedm procent lidí, pro jaderné elektrárny pak 13 procent dotázaných. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 1249 respondentů ve věku 18 let a starších, z různých sociálních a ekonomicky silných skupin a z různě velkých sídel ve všech krajích ČR. Dotazníková akce probíhala v rozmezí 11. až 24. února 2015.

Dotazovaní pak odpovídali na otázku „Co by měl stát udělat pro to, abyste za 10 let platili méně za energii?“ Při rozhovorech jim bylo představeno pět možných strategií energetické politiky státu, vedoucích patrně k dosažení cíle – snížení nákladů na energii – a byli požádáni, aby tyto přístupy seřadili od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný.

Hodnocení strategií

  • Na prvním místě se nejčastěji umístila strategie pomoci zateplení domů a podpory úspory energií (42 %), následovala podpora využívání větrné, sluneční a vodní energie (25 %) a podpora stavby nových jaderných elektráren (13 %). Dvanáct procent pak soudí, že stát by neměl dělat nic a ponechat energetiku volnému trhu a 7 % dotázaných od státu požaduje zajistit dostatek uhlí.
  • Ve srovnání s výsledky obdobného výzkumu v roce 2012 je zde patrný jistý odklon od preferencí podpory stavby jaderných elektráren (pokles o 4 %) a zajišťování zásob uhlí (−5 %). Naopak – zřetelný příklon je k podpoře zateplování domů a úspoře energií (+2 %). Nejvýraznější změna je však v případě strategie, kdy stát ponechá energetiku volnému trhu – na první místo umístilo tuto strategii o 7 % respondentů víc, než tomu bylo v roce 2012.
  • Změna preferencí české populace oproti roku 2012 v rámci hodnocení jednotlivých strategií energetické politiky se projevila i na opačném konci pomyslného žebříčku – tedy mezi nejméně preferovanými strategiemi. Na poslední místo respondenti jednoznačně zařazovali strategii zajištění dostatku uhlí (nárůst o 4 %) a podporu jaderných elektráren (až +8 %). Naopak méně často právě strategii ponechání energetiky volnému trhu (až o 18 % méně).
  • Převážně pozitivní je názor na státní podporu soběstačnosti domácností, majitelů bytových domů a obcí. S takovou podporou, která by těmto subjektům umožnila vyrábět elektřinu pro svou potřebu (a být méně závislými na velkých energetických firmách), by souhlasily až tři čtvrtiny dotázaných – 33 % přitom s podporou rozhodně souhlasí, 43 % spíše souhlasí.
  • Z hlediska politického, sociálního a regionálního složení respondentů se tato strategie setkává s větším souhlasem u potenciálních voličů stran TOP 09, KDU-ČSL, ODS a ANO. Dále se k ní kloní respondenti ve věku 25–54 let, dotázaní z vyšších ekonomických pozic, ale i osoby v domácnosti a nezaměstnaní, a také dotázaní z regionů Střední Morava a Moravskoslezsko.

Preference jednotlivých strategií

Výše uvedené hodnocení energetických strategií tedy vycházelo z odpovědí jednotlivých respondentů, kteří předložených pět variant seřadilo podle vlastních preferencí. Na první místo dali variantu, kterou nejvíce podporují, na páté místo pak variantu, z jejich hlediska, nejméně podporovanou.

Níže uvedený graf zachycuje průměrnou preferenci jednotlivých energetických strategií. To znamená, že přístup který respondent staví na první místo, získává 5 bodů, druhá nejvíce preferovaná strategie získává 4 body atd. Nejméně preferovaná strategie je za jeden bod. Z grafu je patrný vývoj preferencí ve srovnání s rokem 2012.

Graf 1. Průměrná preference jednotlivých strategií
Graf 1. Průměrná preference jednotlivých strategií

Ing. Eva Vítková

TOPlist
TOPlist