K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zástupci sdružení tajemníků na 101. konferenci ICMA v Seattlu

Datum: 4. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Ostatní

V severoamerickém Seattlu proběhla ve dnech 26.–30. září 2015 výroční konference Mezinárodní asociace komunálních manažerů ICMA. Zástupci českého Sdružení tajemníků na ní nechyběli.

Logo konference

Již 101. výroční konference ICMA byla uspořádána v Seattlu, největším městě amerického severozápadu. Seattle se nachází se ve státě Washington, asi 174 km jižně od hranic s Kanadou a přezdívá se mu Smaragdové město podle nebývalému množství zeleně. Neformálně se mu říká i Brána na Aljašku.

Konference hostila více než čtyři tisíce komunálních manažerů z celého světa, spolu s jejich partnery, vystavovateli, hosty a sponzory se akce zúčastnilo přes sedm tisíc osob. V rámci konference proběhlo 93 odborných zasedání, seminářů či workshopů v desítkách sálů či zasedacích místností a bezpočet doprovodných akcí a aktivit. Paleta odborných témat byla velmi pestrá – od legislativních záležitostí v jednotlivých státech, přes kulaté stoly s workshopy ke sdílení zkušeností a dobré praxe, až po přednášky a nácviky time managementu.

Tři zástupci českého sdružení tajemníků na konferenci sbírali zkušenosti z územní veřejné správy z celého světa. Kromě plenárních zasedání se zúčastnili zejména diskusních stolů, kde si zástupci asociací z různých zemí vyměňovali své zkušenosti a porovnávali systémy veřejné správy v jednotlivých zemích a to jak v evropském kontextu (například Dánsko, Nizozemí, Norsko, Slovensko a Velká Británie), tak v celosvětovém měřítku. Překvapením bylo například porovnání počtu municipalit v České republice s Indií – ta má při 1,3 miliardě obyvatel nižší počet „správních obcí“ než je v ČR.

Zájem o Českou republiku

Vystoupení Jaromíra Zajíčka na konferenci
Vystoupení Jaromíra Zajíčka na konferenci

Obrovským úspěchem bylo vystoupení předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jaromíra Zajíčka v rámci slavnostního zahajovacího zasedání konference.

Na tomto zasedání, zahájeném vztyčením vlajky a zpěvem státní hymny hostitelských Spojených států, hovořili například prezident ICMA nebo zástupce guvernéra státu Washington.

Této cti se nedostalo žádnému jinému neamerickému účastníku konference než zástupci STMOÚ ČR. Svým vystoupením Jaromír Zajíček jménem sdružení nejen pozdravil více než tři tisíce přítomných posluchačů, ale přiblížil jim i Českou republiku a její systém veřejné správy.

O tom, že byla ČR reprezentována velmi dobře, svědčil i fakt, že mnoho účastníků konference projevilo zájem o informace o naší republice a o její návštěvu. Sdružení tajemníků totiž předběžně připravuje setkání a mezinárodní odborné zasedání neformální sítě evropských komunálních manažerů European City Managers Network (ECMN), spojené se zasedáním členů výboru ICMA International, v České republice. Bude-li tento záměr schválen a organizačně zajištěn, mělo by toto zasedání proběhnout v Praze, v červnu příštího roku.

STMOÚ ČR má s ICMA od roku 2013 uzavřenu smlouvu o spolupráci, na základě které se stalo členskou zemí této světové asociace.

International City/County Management Association
ICMA ICMA je organizace s celosvětovou působností, která sdružuje komunální manažery. K dnešnímu dni sdružuje přes 9 tisíc osob z celého světa. Byla založena již v roce 1914 nejprve jako asociace vedoucích úřadů v USA, kde má dodnes své sídlo, postupně se rozšířila do většiny zemí světa.
V asociaci jsou sdruženy fyzické osoby, s právnickými subjekty spolupracuje na základě smluv o spolupráci. Je uznávaným partnerem OSN, WHO či Mezinárodního měnového fondu, spolupracuje s vládami, s regionální a místní samosprávou. Jejími partnery jsou i giganti komerčního sektoru (např. Microsoft, Siemens, Boeing a další).
Hlavními cíli ICMA jsou vytvoření a podporování sítě komunálních manažerů, dále jejich vzdělávání, prosazování profesních zájmů, vzájemná výměna zkušeností. Konkrétně např. vytvořená „Databáze vědomostí“, která je od 2011 otevřena zcela všem. ICMA sama zřídila několik dceřiných organizací za účelem realizace projektů či pro naplnění sociálních nebo ekonomických cílů, například ICMA International, ICMA Fund ale třeba i vlastní penzijní fond.
Členy ICMA v Evropě jsou komunální manažeři z Dánska, Francie, Nizozemí, Norska, Polska, Rumunska, Slovenska, Velké Británie a dalších zemí. Projekty, zejména rozvojové ICMA realizuje například v Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu, Polsku, Rusku, Slovensku či Srbsku.
TOPlist
TOPlist