K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Program zlepšování kvality ovzduší pro Prahu dnes zrušil soud

Datum: 7. 2. 2018, zdroj: Frank Bold, rubrika: Životní prostředí

Městský soud v Praze dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí neplní svůj zákonem předepsaný cíl, je z větší části zrušen a musí být vypracován znovu. Soud se tím přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel hlavního města před znečištěním, plynoucím zde zejména z dopravy. Podobný rozsudek padl v prosinci minulého roku v případě ostravské aglomerace, další dva případy tohoto typu soudy ještě projednávají (Ústecko, Brno).

Zdůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, ale z ústního odůvodnění je zřejmé, že hlavním důvodem zrušení Programu ve třech ze čtyř výroků byla jeho nekonkrétnost, a tedy nejistota ohledně jeho výsledku. „Program by měl obsahovat konkrétní a daty podložená opatření sestavená specificky pro Prahu. Měl by kvantifikovat jejich očekávané výsledky a zasadit je do časového rámce, aby bylo patrné, nakolik je účinný, ještě dříve než za čtyři roky, kdy skončí. To však Program neobsahoval, a proto z něj ani nebylo zřejmé, zda povede k deklarovanému výsledku, případně kdy a jakým způsobem,“ vysvětluje důvody žaloby Alžbeta Rosinová (Frank Bold Advokáti), která na případu pracovala.

Zrušení většiny Programu nebude mít pro ochranu ovzduší v Praze škodlivé důsledky, neboť opatření, která Program navrhuje, město může provádět i bez něj, MŽP by však zároveň mělo vypracovat Program nový, účinnější. Podle Alžbety Rosinové by měl obsahovat zejména harmonogram realizace, který by umožnil jeho účinnou kontrolu a revizi, a také vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizace z hlediska účinnosti.

„Zrušení neúčinného programu vítám. Potřebujeme program, který bude víc než jen soupis toho, co by se pro čistější ovzduší mohlo udělat,“ říká Olga Richterová ze spolku VLASTA, který je k žalobě připojen.

„Česká vláda se nezvládla účinně vypořádat se znečištěným ovzduším, ale naštěstí zafungovaly právní nástroje. Výsledkem by měl být nový program, který povede ke snížení znečištění na zákonnou mez, a to co nejdřív,“ říká Agnieszka Warso-Buchanan, právnička organizace ClientEarth.

Povinnost vydat Program pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí vyplývá ze zákona na ochranu ovzduší, a to ve vztahu ke každé velké aglomeraci, kde jsou překračovány zákonné limity znečištění ovzduší. Program má za cíl snížit toto znečištění na zákonnou úroveň v co nejkratší možné době, a musí proto obsahovat dostatečně účinná opatření. Před svým vydáním byl připomínkován v rámci veřejné konzultace a bylo provedeno posouzení jeho vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). Připomínky ke slabé účinnosti Programu ani závěry SEA však nebyly v dostatečné míře zohledněny, a proto skupina obyvatel Prahy podala v červnu 2016 k soudu návrh na jeho zrušení. Městský soud v Praze dnes rozhodl v souladu s verdiktem Nejvyššího správního soudu ve věci ostravského Programu na zlepšování kvality ovzduší z 20. prosince 2017.

TOPlist
TOPlist