Archiv článků (rubrika Veřejná správa online)

Bylo nalezeno 506 záznamů.

1. Konspirační weby už nedosáhnou na veřejné peníze, MMR společně s experty připravilo metodiku pro mediální zakázky

Metodika pomůže veřejným institucím zajistit, aby se jejich online inzerce neobjevila na portálech, na kterých by mohla poškodit jejich dobré jméno. Patří mezi ně hlavně konspirační a dezinformační weby. Metodika doporučuje například úřadům nebo státem ovládaným podnikům postupy pro zadávání inzerce, které firmy v soukromém sektoru už delší dobu běžně používají.
6. 6. 2023 MMR ČR Veřejná správa online

2. Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky

Již dva roky si občané mohou ušetřit návštěvu úřadu a požádat o nový řidičský průkaz z pohodlí domova on-line. Takzvané ePodání od té doby využilo více než 64 000 řidičů, kteří o řidičský průkaz zažádali prostřednictvím Portálu občana nebo Portálu dopravy, spuštěného vloni v prosinci. Nejvíce možnost e-Podání využívají řidiči v Praze, Brně a Plzni.
2. 6. 2023 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

3. Zlínský kraj je lídrem v přípravě Digitální technické mapy, chce ji spustit už letos v říjnu

Podrobné informace o stavebních a technických objektech v území nabídne Digitální technická mapa, kterou aktuálně připravuje Zlínský kraj. Stane se užitečným pomocníkem při stavební a projektové přípravě, evidenci majetku nebo územním plánování. Kraj nyní dokončuje informační systém této mapy a import dat, aby ji mohl spustit už v říjnu letošního roku. Současně připravuje další projekt, v rámci kterého doplní datový fond o další sítě dopravní a technické infrastruktury.
31. 5. 2023 Zlínský kraj Veřejná správa online

4. Rozhovory s partnery konference ISSS 2023

Na konferenci ISSS jsme už třetí ročník v řadě zpovídali naše partnery ve filmovém koutku v přízemí u VIP zóny. Moderátorovi Janu Pokornému odpovídal generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel Cisco Michal Stachník, generální ředitel ICZ Dan Rosendorf a Václav Koudele z Microsoftu, Tomáš Hlavsa z Evidenu a další.
31. 5. 2023 ISSS Veřejná správa online

5. Základní pravidla počítačové bezpečnosti úředníků

Diskuzní blok na závěr konference ISSS v Hradci Králové byl v duchu odpovědí na otázku: Co nového přináší eGovernment samosprávám? Hovořilo se o novém živnostenském portálu, o výzvách IROP, Centrálním místě služeb, o rozvoji digitálních technických map a také o tom, co přinese NIS2 obcím.
29. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

7. Digitalizace usnadňuje cestování

Maximálně usnadnit a zlepšit kvalitu cestování díky digitalizaci. To jeden z cílů, kterým se zabývá nejen Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Co a proč dělá, zaznělo na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Moderní informační a komunikační technologie hrají klíčovou roli u portálů jako je Kudy z nudy či Visit Czechia, projektů e-Turista či GDS, ale také v souvislosti s prezentací Česka na fotografiích či ve videu.
25. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

8. Moravskoslezský kraj je lídrem v rozvoji telemedicíny, v odlehlých oblastech regionu vzniknou telemedpointy

Do konce roku by v regionu mohlo začít fungovat pět telemedpointů, které zajistí vzdálený monitoring tělesných funkcí pacientů v odlehlých oblastech regionu. Moravskoslezský kraj systematicky a dlouhodobě podporuje rozvoj telemedicíny, aby lidé, kteří tu žijí, nemuseli daleko dojíždět za kvalitní zdravotní péčí.
24. 5. 2023 Moravskoslezský kraj Veřejná správa online

9. Region informačních technologií

Slogan „Region informačních technologií“ zdobí už několik let zcela oprávněně stánek, který na konferenci ISSS v Hradci Králové prezentuje Kraj Vysočina. Celý tento region je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat a kam se dá zajet na návštěvu za poznáním a odpočinkem. Po návštěvě stánku uvedeme některé činnosti z oblasti informatiky, které se zde představily.
23. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

10. Kraj Vysočina na ISSS

V Hradci Králové proběhl 25. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Kraj Vysočina představil Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, budování digitální technické mapy a humanitární projekt partnerského regionu na Zakarpatí.
17. 5. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

12. Hradec Králové už čtvrtstoletí hostí konferenci ISSS

Hradec Králové už po pětadvacáté hostí konferenci ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 2023 proběhlo v pondělní dopoledne v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Významné hosty z řad politiků, zástupců státní správy a samosprávy, ředitelů partnerských společností přivítal moderátor Jan Pokorný a diskutoval s nimi o tom, jak se Česko v posledním roce digitalizovalo a jaké jsou výhledy do budoucna.
15. 5. 2023 ISSS Veřejná správa online

13. Elektronizace zdravotnictví na Vysočině

Již před několika lety stálo české zdravotnictví před důležitým milníkem, přistoupit k plnohodnotné elektronizaci, která nejen zrychlí a zlepší jeho další rozvoj, ale bude přínosem i pro zkvalitnění zdravotní péče a služeb pro občany a v neposlední řadě přinese vyšší úspory na straně poskytovatelů péče i státu.
12. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

14. Vysočina a digitalizace

Kraj Vysočina zaujímá v rámci České republiky centrální polohu. Je pro něj charakteristická členitost území Českomoravské vrchoviny, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení. Rozlohou (téměř 6800 km2) se totiž Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti – pouze čtyři kraje jsou rozlehlejší, počtem obyvatel 504 tisíc obyvatel však mezi kraji Česka představuje třetí nejnižší lidnatost.
11. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

15. Index Zákona o právu na digitální služby

Zákon o právu na digitální služby (ZoPDS) vstoupil v platnost dne 1. 2. 2020. Vláda stanovila 12 měsíců ode dne účinnosti pro nastavení harmonogramu a technických postupů pro postupnou digitalizaci úkonů pomocí katalogu služeb. Následující 4 roky má probíhat digitalizace úkonů, aby k termínu 1. 2. 2025 byly všechny úkony, jejichž povaha to nevylučuje, poskytovány jako digitální služby.
5. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

16. Elektronizace veřejné správy

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) elektronizace veřejné správy v Česku za posledních několik let podstatně pokročila. Přesto v elektronické komunikaci s úřady máme co zlepšovat. Z výběrového šetření o používání informačních technologií v domácnostech vycházejí zajímavé výsledky o používání eGovernmentu lidmi napříč republikou.
27. 4. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

17. Kraj Vysočina využije evropské peníze na další provoz a rozvoj systému elektronického zdravotnictví

Kraj Vysočina je od roku 2018 provozovatelem Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví na základě pověření od ministerstva zdravotnictví. Jak informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný bude nyní kraj žádat o přibližně 20 milionů korun z evropského programu na další provoz a rozvoj systému elektronického zdravotnictví. Dotace by měla pokrýt 80 % nákladů, zbývající část uhradí kraj ze svého rozpočtu.
21. 4. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

18. V Česku se představí e-úředník

Česko se může již brzy stát první zemí ve střední Evropě, ve které bude občany obsluhovat e-úředník. Jeho „kanceláří“ bude multifunkční zařízení připomínající bankomat s kopírkou a tiskárnou, s lidmi bude jednat výhradně přes displej. Dokáže na počkání vyřídit široké spektrum požadavků ze strany občanů, ať již se jedná o online podání žádostí, poradenství, tisk, scanování dokumentů, realizaci plateb, ale také i vydání průkazek do městské dopravy či věrnostních karet. Výjimkou nemusí být ani jednání s policií.
19. 4. 2023 SMO ČR Veřejná správa online

19. Zlínský kraj chce být lídrem chytrých řešení pro města a obce, rezonovalo konferencí

Ve čtvrtek 13. dubna se Wichterleho sál Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati stal dějištěm konference Smart Region Tour 2023 pro Zlínský a Olomoucký kraj. V několika diskuzních blocích došlo na témata, jako jsou praktické ukázky chytrých řešení, energetická nezávislost obcí, měst i domácností nebo investice do zelené energie. Nad konáním konference převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Jedním z odborníků na pódiu byl krajský radní Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace a resort mládež a sport.
17. 4. 2023 Zlínský kraj Veřejná správa online

20. Digitální transformace veřejné správy

Jaká je realita v provázanosti ICT strategií na národní a místní úrovni? Zkušenosti autorů strategií digitální transformace a ICT pro místní a krajskou samosprávu říkají, že veřejná správa v území se nedočká zvýšeného používání digitálních služeb bez systémového přístupu a moderního řízení při rozpracování e-gevernmentu.
13. 4. 2023 OF 5/2022 Veřejná správa online

21. Provoz kabelovodů je prakticky bezúdržbový

Instalace kabelovodů je v dnešní době součástí už prakticky každého vznikajícího developerského projektu. Mezi hlavní výhody totiž patří minimální nutnost kopání do země při možných potížích. Pokud se kabelovody budují takzvaně na „zelené louce“, je jejich výstavba výrazně jednodušší, levnější i rychlejší. Všechny tyto aspekty potvrzuje i výstavba kabelovodu v úseku Dornych–Plotní. Tento kabelovod je více než pět kilometrů dlouhý a díky 83 revizním a montážním šachtám je prakticky bezúdržbový.
6. 4. 2023 Technické sítě Brno Veřejná správa online

22. Kraj pracuje na digitální technické mapě, pomůže stavebníkům a urychlí investice

Díky novelizovanému zákonu o zeměměřictví získá Olomoucký kraj digitální technickou mapu (DTM). Na tomto projektu intenzivně pracuje už více než rok. Výsledkem bude rozsáhlá geografická databáze obsahující informace o povrchové situaci, a především o dopravní a technické infrastruktuře, která bude uložena v novém informačním systému. V budoucnu se tak výrazně urychlí a zjednoduší výstavba všech objektů.
4. 4. 2023 Olomoucký kraj Veřejná správa online

23. Čtvrtstoletí s konferencí ISSS – témata reagují na současné společenské dění

Konference ISSS pomáhá už čtvrt století s digitalizací státní správy a samosprávy – 25. ročník se bude konat 15. a 16. května 2023 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. V programu se objeví aktuální témata jako stav a budoucnost eGovernmentu v ČR včetně reorganizace jeho řídících struktur, kybernetická bezpečnost veřejnoprávních institucí nebo digitální identita občana.
27. 3. 2023 ISSS Veřejná správa online

24. Karlovarský kraj a jeho partneři nabízejí obcím spolupráci v oblasti IT technologií

Karlovarský kraj podepsal v roce 2022 memorandum s Czech Smart City Cluster (CSCC) o spolupráci v oblasti SMART s cílem rozvíjet myšlenky vzájemného propojení aktivit a prvků v Karlovarském kraji. Tato spolupráce nabízí příležitost podporovat koncepci chytrých obcí (SMART Village), měst (SMART City) a regionů (SMART Region), využití nových technologických řešení a inovativních přístupů, které zvyšují kvalitu života obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst a regionální rozvoj.
27. 3. 2023 Karlovarský kraj Veřejná správa online

25. Agropocasi.cz – nová webová aplikace nejen pro zemědělce

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.
21. 3. 2023 ČHMÚ Veřejná správa online

28. Atestace spisových služeb – aktuální dění

V loňském roce došlo ke změně termínů týkajících se zavedení povinného používání atestovaných elektronických systémů spisových služeb, které má deklarovaný cíl zvýšit kvalitu výkonu spisové služby ve veřejné správě. Nebudeme zde diskutovat, zda lze skutečně uvedeným způsobem tohoto cíle dosáhnout, ale zcela prakticky se podíváme na aktuální průběh přípravy atestačních procesů.
3. 3. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

29. Digitální technické mapy přinesou obcím nové povinnosti

V souvislosti s tvorbou digitálních technických map (DTM) přicházejí nové zákonné povinnosti, které budou muset obce a města brzy začít plnit. V současné chvíli je úlohou sídel zejména poskytovat krajům maximální součinnost při konsolidaci již existujících dat. Od července letošního roku budou však zároveň muset dbát na aktualizaci údajů v krajských DTM o svém polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. Zajistit plnění této povinnosti vlastními silami může být zejména pro menší obce nerealizovatelné. Pomoci může externí odborná firma.
2. 3. 2023 Lesensky.cz Veřejná správa online

30. Už jste hlasovali v ceně veřejnosti?

Soutěž Zlatý erb hodnotí, jak si města a obce vedou v elektronickém světě. Letošní jubilejní 25. ročník soutěže přináší několik novinek a změn. Poroty budou posuzovat stránky všech obcí s rozšířenou působností, zapojit se ale může i veřejnost, která prostřednictvím digitální identity může hlasovat v ceně veřejnosti na adrese www.zlatyerb.cz/hlasovani-krajske-kolo.
28. 2. 2023 Zlatý erb Veřejná správa online

34. 25. ročník soutěže Zlatý erb je zahájen, v Karlovarském kraji jsou vyhlášeny dvě kategorie

Odstartoval 25. ročník Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. V rámci jubilejního ročníku přichází novinky v pravidlech a vrací se hlasování veřejnosti. V krajském kole budou soutěžit obce s rozšířenou působností a obce, které nemají rozšířenou působnost.
15. 2. 2023 Karlovarský kraj Veřejná správa online

35. Den bezpečnějšího internetu rozšiřuje povědomí o nástrahách v online prostoru

Den Bezpečnějšího internetu letos připadá na první únorové úterý – tedy na 7. únor. Jedná se o jubilejní 20. ročník, do kterého se zapojilo 200 zemí. Tento den si připomínáme důležitost bezpečného chování v prostředí internetu. Upozorňovat na rizika a bezpečnost v kyberprostoru je nadmíru důležité, protože podle výzkumu Microsoftu se 69 % dotázaných v posledním roce setkalo na internetu právě s nějakým rizikem.
7. 2. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

36. Digitální technické mapy usnadní rozvoj měst a obcí, Pardubický kraj pomáhá radnicím jak s novinkou efektivně pracovat

Díky projektu Digitální technické mapy (DTM) má v roce 2024 nastat revoluce ve sdílení dat v oblasti územního plánování a stavebnictví. V současné době probíhá sběr podkladů nutných pro zveřejnění velice podrobných map ve vysokém rozlišení, ve kterých budou zakresleny všechny silnice, budovy, inženýrské sítě a další důležité informace. Data budou on-line volně přístupná veřejnosti, obcím i stavebníkům.
30. 1. 2023 Pardubický kraj Veřejná správa online

37. Děti táhnou vybavenost internetem

Informační technologie využívají české domácnosti stále intenzivněji. Existují ale významné rozdíly mezi kategoriemi domácností. V minulosti používaly domácnosti pouze internet a počítač. Dnes jsou k internetu připojeny telefony i televize a na vzestupu je využívání internetu věcí pro ovládání domácích spotřebičů, tepla, světla nebo bezpečnostních zařízení.
27. 1. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

38. IT projekt roku 2022

Česká asociace manažerů informačních technologií (Cacio) pořádá soutěž IT projekt roku a každoročně hledá, posuzuje a objektivně a odborně oceňuje nejlepší projekty IT a pečuje o jejich mediální prezentaci. Soutěž opakovaně a postupně tak přispívá ke zvyšování efektů a kvality projektů ICT a vytváří žádoucí vzory řešení v této oblasti pro podnikání i správu.
25. 1. 2023 Cacio Veřejná správa online

41. Středočeský kraj chce vylepšit Portál příspěvkových organizací

Středočeský kraj se chce zapojit do spolku BISON, který zajišťuje optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím softwarů vyvíjených právě subjekty veřejné správy. Zakladateli spolku jsou Zlínský kraj, Kraj Vysočina, město Kroměříž a Nové Město na Moravě. Cílem je zlepšit především digitální komunikaci mezi krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Zapojení do spolku, majícího za úkol budování a implementaci sdílených open source počítačových nástrojů, na dnešním jednání schválili krajští radní. Návrhu musí dát zelenou ještě zastupitelé.
13. 1. 2023 Středočeský kraj Veřejná správa online

42. Vůbec poprvé může veřejnost připomínkovat „územní plán kraje“ online

Kraj Vysočina je prvním krajem, kde může veřejnost dokumentaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina prohlížet a připomínkovat online. Aplikace umožňuje vygenerovat připomínku z pohodlí domova prostřednictvím jednoduché webové aplikace, navíc lze připojit i zákres dotčeného území. Pro Kraj Vysočina je to další krok v procesu digitalizace a transparentnosti státní správy a zároveň v souladu s moderními trendy.
12. 1. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

43. Pardubický kraj usnadní svým obcím přístup k digitální technické mapě

Rychlejší stavební proces, dostupnější a přesnější údaje pro územní plánování, efektivní správa veřejné infrastruktury. To jsou některé z benefitů digitálních technických map, které aktuálně v České republice jednotlivé kraje připravují. Obce se musí podílet na vzniku map předáním informací o infrastruktuře na svém území, a to v digitální podobě s vysokou mírou přesnosti, což je zejména pro menší samosprávy velmi náročné. Pardubický kraj svým obcím tuto povinnost nyní díky dohodnuté spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR usnadní.
6. 1. 2023 Pardubický kraj Veřejná správa online

44. Jubilejní 25. ročník Zlatého erbu se zaměří na open data

V roce 2023 proběhne jubilejní 25. ročník tradiční soutěže Zlatý erb, který bude zaměřený na open data. Novinkou bude také to, že proběhne hodnocení všech obcí s rozšířenou působností (ORP), které se do soutěže nebudou muset přihlašovat a jejich webové stránky budou hodnocené automaticky. Organizátorem soutěže je jako v posledních ročnících spolek Český zavináč, spolupořádá ji společnost Triada, záštity udělili Asociace krajů České republiky a jako zástupce Královéhradeckého kraje hejtman Martin Červíček.
5. 1. 2023 Zlatý erb Veřejná správa online

45. Zlatý erb 2023 – ročník open dat

Kraj Vysočina ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 25. ročníku soutěže Zlatý erb – ročníku open dat. Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategorii nejlepší webové stránky obce s rozšířenou působností. Kraj Vysočina současně vyhlašuje kategorie pro obce I. typu s „běžnými“ obecními úřady a obce II. typu s pověřenými obecními úřady a pro Sbory dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
4. 1. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

46. Zákon o vzniku Digitální a informační agentury projednal Senát, chybí už jen podpis prezidenta

Zákon o vzniku Digitální a informační agentury, připravený místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem, projednal Senát. Po důkladné debatě Senát návrh zákona ani neschválil, ani nezamítl – uplynutím 30denní lhůty tak zákon poputuje k prezidentovi. Jeho podpis je posledním krokem, který dělí Česko od zřízení DIA.
15. 12. 2022 Úřad vlády Veřejná správa online

47. Malé ohlédnutí za soutěží Zlatý erb 2022

I s dostatečným časovým odstupem od Zlatého erbu 2022 (soutěž byla ukončena v květnu a článek je sepisován v srpnu 2022) si troufám tvrdit, že uplynulý ročník byl jeden z nejnáročnějších v celé historii soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí.
12. 12. 2022 OF 4/2022 Veřejná správa online

48. NIS2: Nová regulace kybernetické bezpečnosti v EU

Směrnice NIS2 nově přijatá Evropským parlamentem a Radou rozšiřuje okruh povinných osob v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpřísňuje požadavky na hlášení bezpečnostních incidentů, zavádí odpovědnost managementu a zvyšuje sankce za nedodržení povinností.
9. 12. 2022 ePravo.cz Veřejná správa online

49. Spouštíme Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.
9. 12. 2022 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

50. Pardubický kraj umožní obcím snazší přístup k digitální technické mapě

O rozvoji spolupráce mezi Pardubickým krajem a Sdružením místních samospráv ČR jednal hejtman Martin Netolický s celostátním i krajským vedením této organizace zastupující zájmy měst a obcí. Na základě tohoto jednání dojde k aktualizaci memoranda z roku 2018, kterou bude obcím v kraji prostřednictvím SMS ČR umožněn zvýhodněný přístup k systému podpory v souvislosti se vznikem digitální technické mapy.
9. 12. 2022 Pardubický kraj Veřejná správa online
Bylo nalezeno 506 záznamů.