Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 23 297 záznamů.

1. Pohyb obyvatelstva – 1.–3. čtvrtletí 2022

Počet obyvatel České republiky během prvních tří čtvrtletí roku vzrostl o 10,2 tisíce na 10,527 mil. O veškerý přírůstek se postaralo kladné saldo zahraničního stěhování (21,4 tisíce). Přirozenou měnou obyvatel ubylo, když počet zemřelých byl o 11,2 tisíce vyšší než počet živě narozených dětí. Sňatků bylo letos ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 i 2020 výrazně více.
12. 12. 2022 ČSÚ Aktuality

5. Ústecký kraj připravil ve spolupráci s Ministerstvem vnitra seminář k chystaným změnám v oblasti datových schránek od 1. ledna 2023

Na krajském úřadě se uskutečnil seminář k chystaným změnám v oblasti dato-vých schránek od 1. ledna 2023, které prezentovali pracovníci odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra. Podnět vznikl v rámci Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje a na seminář byli pozváni zástupci nestátních neziskových organizací, sdružení seniorů a hendikepovaných, pověřených obecních úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působ-ností v Ústeckém kraji, kteří působí převážně v oblasti sociální.
5. 12. 2022 Ústecký kraj Aktuality

6. Liberecký kraj ocenil nejlepší knihovny, radovat se mohou v Okrouhlé, Jílovém u Držkova, Višňové a Studenci

Pátý ročník soutěže o nejlepší knihovnu v regionu vyhlásil na jaře Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Vyhlášení výsledků spojené s udílením finančních odměn z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 40 000 korun se uskutečnilo 29. listopadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
30. 11. 2022 Liberecký kraj Aktuality

7. MP/07/2022 – Zastavování exekucí vedených soudním exekutorem dle exekučního řádu pro vymožení pohledávek nepřesahujících 1500 Kč bez příslušenství

Může správce poplatku nadále vymáhat, případně odepsat část nedoplatku, kterou eviduje na osobním daňovém účtu poplatkového subjektu poté, co část pohledávky zanikla v souvislosti se zastavením exekuce dle bodu 18 až 24 čl. IV Přechodná ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.?
28. 11. 2022 MF ČR Aktuality

8. Seminář představil nové možnosti podpory přeshraniční spolupráce

V sále zastupitelstva krajského úřadu Královéhradeckého kraje se uskutečnil seminář k novému dotačnímu programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027. Do pěti prioritních os, ve kterých je doprava, cestovní duch i podnikání, je připravena Evropská unie alokovat přes čtyři miliardy korun. První výzvy přeshraničního programu budou vyhlášeny již 15. prosince.
28. 11. 2022 Královéhradecký kraj Aktuality

9. Karlovarskému kraji se po letech začínají vracet přeplatky od Úřadu Regionální rady

Díky vytrvalé snaze a úsilí úředníků Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci vratitelných přeplatků, které neoprávněně zadržoval Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dvěma příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, se má kraji vrátit část finančních prostředků v rámci projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.
28. 11. 2022 Karlovarský kraj Aktuality

10. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu

Ministr Ivan Bartoš v Bruselu v rámci českého předsednictví řídil zasedání Rady pro obecné záležitosti věnované politice soudržnosti. Debata evropských ministrů a komisařky Elisy Ferreiry se zaměřila na vliv politiky soudržnosti a investic z evropských fondů na hospodářský, sociální a územní rozvoj evropských regionů. V záměru ministři přijali závěry Rady k budoucímu směřování druhé největší investiční politiky Evropské unie.
23. 11. 2022 MMR ČR Aktuality

11. Krabice od vína za zakázky putuje do Ostravy, Žďáru a na Vysočinu

Zástupci měst a kraje převzali na Ministerstvu pro místní rozvoj cenu za hospodárné a transparentní veřejné zakázky. V žebříčku Zindex.cz nově vedle tradičních kritérií figuruje i hodnocení úřadů ze strany uchazečů o veřejné zakázky, které právě rozhodlo o těsném prvenství Vysočiny i Ostravy.
23. 11. 2022 SOVZ Aktuality

12. Krajští radní se zabývali financováním sociálních služeb v novém roce 2023

Rada Zlínského kraje projednala několik bodů týkajících se financování sociálních služeb v regionu po Novém roce. Jsou to jednak legislativní kroky nutné pro realizaci projektu na zajištění vyšší kapacity potřebných služeb a dále smlouvy k poskytnutí návratných půjček pro překlenutí finanční nejistoty sociálních služeb na začátku roku 2023.
23. 11. 2022 Zlínský kraj Aktuality

14. Vratislavické Desítky hostily tradiční setkání krajských radních s primátory a starosty

Tradiční setkání členů rady kraje s primátory, starostkami a starosty měst a obcí Libereckého kraje hostilo v úterý 22. listopadu kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Hovořilo se o dopravě, rozpočtu, školství či sociálních službách, nechyběla ani aktuální tematika v podobě energetické krize a s ní spojeným vybíráním dodavatele plynu a elektřiny.
23. 11. 2022 Liberecký kraj Aktuality

16. Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost, s konkrétním postupem pomůže manuál

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravili soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky energií na příští rok. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela tento manuál rozeslal starostům a starostkám z více než 6 tisíc obcí po celé České republice a také hejtmanům a hejtmankám z krajů.
22. 11. 2022 MMR ČR Aktuality

17. Fotovoltaické systémy a památková péče

Národní památkový ústav vydal Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.
21. 11. 2022 SMO ČR Aktuality

18. Odpověď MPO k cenám energií

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla odpovídá na dotazy předsedy Svazu Františka Lukla ohledně nařízení vlády č. 298/2022 Sbírky o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.
21. 11. 2022 SMO ČR Aktuality

20. Vedení kraje jednalo se starosty a starostkami měst a obcí regionu

V Kongresovém centru Aldis se v úterý 15. listopadu uskutečnilo pracovní setkání vedení našeho kraje se starosty a starostkami měst a obcí v regionu. Tématem byly strategické plány kraje, ale také investiční záměry do nemocnic, silnic a další infrastruktury. Jednání se účastnili členové Rady Královéhradeckého kraje.
21. 11. 2022 Královéhradecký kraj Aktuality

23. Díky novým výzvám IROP se zlepší bezpečnost v dopravě

Více než 633 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj je připraveno ve dvou právě vyhlášených výzvách Telematika pro veřejnou dopravu v Integrovaném regionálním operačním programu 2021–2027 (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Finance půjdou na modernizaci dopravních systémů pro veřejnou dopravu a dalších aplikací, které pomůžou snazšímu, a především rychlejšímu odbavování cestujících.
18. 11. 2022 MMR ČR Aktuality

24. Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč

Obce a kraje mohou žádat o finance v právě vyhlášené výzvě v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, pro kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 700 mil. Kč. Výzva se týká žadatelů, jejichž majetek v roce 2021 zasáhl živel, a na jejich území přitom nebyly vyhlášeny krizové stavy. Žádosti lze podávat do 13. ledna 2023.
18. 11. 2022 MMR ČR Aktuality

26. Taiwan má zájem o spolupráci s krajem i městem

O možném prohloubení spolupráce na poli vědy, výzkumu, smart-city či spolupráce s firmou Foxconn jednali zástupci Pardubického kraje a města Pardubic s vedením Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice. Ti oběma samosprávám prezentovali své stávající aktivity na území České republiky.
18. 11. 2022 Pardubický kraj Aktuality

27. Jihočeské MAS umetou obyvatelům obcí v kraji cestu k penězům z Nové zelené úsporám Light

Okamžitou finanční podporu ve výši až 150 tisíc korun na rychlé a jednoduché zateplení domů nabídne seniorům a domácnostem s nižšími příjmy program Nová zelená úsporám Light. Administrace příspěvků bude velmi jednoduchá a peníze získá žadatel i předem. Páteřní poradenskou síť pro získání dotací bude na jihu Čech zajišťovat stávajících 16 jihočeských Místních akčních skupin (MAS).
18. 11. 2022 Jihočeský kraj Aktuality
Bylo nalezeno 23 297 záznamů.