K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 22960 záznamů.
 1. Strategická analýza cloudových služeb (NÚKIB), 2. 12. 2022
 2. Informace k dopadu mezinárodních sankcí na zadávací řízení – aktualizace k 29. 11. 2022 (SFŽP ČR), 2. 12. 2022
 3. Metodický pokyn CHJ č. 25 – Odnětí dotace (MF ČR), 2. 12. 2022
 4. Ve Zlínském kraji chybí dobře placená místa, kraj pracuje na digitální transformaci, která pomůže situaci zlepšit (Zlínský kraj), 2. 12. 2022
 5. Kraj Vysočina a Český institut interního auditu uspořádaly workshop pro odborníky (Kraj Vysočina), 2. 12. 2022
 6. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 1. čtvrtletí 2023 (MF ČR), 1. 12. 2022
 7. MP/08/2022 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Plnění ohlašovací povinnosti vlastníka nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba (MF ČR), 1. 12. 2022
 8. Kraj ocenil nejlepší knihovny, radovat se mohou v Okrouhlé, Jílovém u Držkova, Višňové a Studenci (Liberecký kraj), 30. 11. 2022
 9. Nový stavební zákon – připomínky k návrhu nové soustavy stavebních úřadů a organizačním hrozbám reformy (ePravo.cz), 29. 11. 2022
 10. Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách (SMO ČR), 28. 11. 2022
 11. K některým aspektům ověřování referencí účastníků zadávacího řízení (ePravo.cz), 28. 11. 2022
 12. MP/07/2022 – Zastavování exekucí vedených soudním exekutorem dle exekučního řádu pro vymožení pohledávek nepřesahujících 1500 Kč bez příslušenství (MF ČR), 28. 11. 2022
 13. Nové výzvy OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík i pro městské projekty (MD ČR), 28. 11. 2022
 14. Seminář představil nové možnosti podpory přeshraniční spolupráce (Královéhradecký kraj), 28. 11. 2022
 15. Karlovarskému kraji se po letech začínají vracet přeplatky od Úřadu Regionální rady (Karlovarský kraj), 28. 11. 2022
 16. Podrží Senát obce? (SMO ČR), 25. 11. 2022
 17. Problematika autovraků v obci (SMS ČR), 24. 11. 2022
 18. Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů schválený všemi předsedy koaličních klubů ve Sněmovně (MS ČR), 24. 11. 2022
 19. Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022 (MF ČR), 24. 11. 2022
 20. Chceme řešit sociálně vyloučené lokality, říkají starostové z kraje (Ústecký kraj), 24. 11. 2022
 21. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu (MMR ČR), 23. 11. 2022
 22. Krabice od vína za zakázky putuje do Ostravy, Žďáru a na Vysočinu (SOVZ), 23. 11. 2022
 23. V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie, řešili, jak zlepšit stav podzemních i povrchových vod (MŽP ČR), 23. 11. 2022
 24. Startuje čerpání miliard z Fondu pro spravedlivou transformaci (Moravskoslezský kraj), 23. 11. 2022
 25. Krajští radní se zabývali financováním sociálních služeb v novém roce 2023 (Zlínský kraj), 23. 11. 2022
 26. Krajská rada podpořila pokračování cyklostezky Bečva–Vlára–Váh i rozvoj Baťova kanálu (Zlínský kraj), 23. 11. 2022
 27. Tradiční setkání členů rady kraje s primátory, starostkami a starosty měst a obcí Libereckého kraje (Liberecký kraj), 23. 11. 2022
 28. Nová zpráva OECD a údaje o regionech a městech v České republice (OECD), 22. 11. 2022
 29. Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost, s konkrétním postupem pomůže manuál (MMR ČR), 22. 11. 2022
 30. Vyhláška č. 337/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (MF ČR), 22. 11. 2022
 31. Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2023 (Kraj Vysočina), 22. 11. 2022
 32. Kraj chystá spustit digitální technickou mapu regionu nejpozději příští léto (Liberecký kraj), 22. 11. 2022
 33. Ústecký kraj připravuje návrh obecně akceptovatelných řešení rozvoje území Českého Švýcarska po ničivém požáru (Ústecký kraj), 22. 11. 2022
 34. Fotovoltaické systémy a památková péče (SMO ČR), 21. 11. 2022
 35. Odpověď MPO k cenám energií (SMO ČR), 21. 11. 2022
 36. Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu (MŽP ČR), 21. 11. 2022
 37. Informace ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 241/2022 Sb. – změny účinné od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 (MV ČR), 21. 11. 2022
 38. Vedení kraje jednalo se starosty a starostkami měst a obcí regionu (Královéhradecký kraj), 21. 11. 2022
 39. V Lokti, Trstěnicích i Vlkovicích se řešila především doprava a stav silnic (Karlovarský kraj), 21. 11. 2022
 40. MŠMT prosadilo navýšení peněz pro výstavbu nových škol (MŠMT ČR), 18. 11. 2022
 41. Díky novým výzvám IROP se zlepší bezpečnost v dopravě (MMR ČR), 18. 11. 2022
 42. Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč (MMR ČR), 18. 11. 2022
 43. Podzimní škola Národní sítě zdravých měst, obcí a regionů se konala v Kraji Vysočina (Kraj Vysočina), 18. 11. 2022
 44. Taiwan má zájem o spolupráci s krajem i městem (Pardubický kraj), 18. 11. 2022
 45. Jihočeské MAS umetou obyvatelům obcí v kraji cestu k penězům z Nové zelené úsporám Light (Jihočeský kraj), 18. 11. 2022
 46. Praha očekává od vlády strategii pro případ nové migrační vlny z Ukrajiny (Praha), 18. 11. 2022
 47. Metodické informace k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb. (SMS ČR), 16. 11. 2022
 48. Novela Lex Ukrajina (SMO ČR), 16. 11. 2022
 49. Usilujeme o to, aby politika státu ke krajům, městům a obcím vycházela ze skutečných potřeb regionů (MMR ČR), 16. 11. 2022
 50. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků (MF ČR), 16. 11. 2022
 51. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2021 (MF ČR), 16. 11. 2022
 52. Usnesení vlády ČR č. 719/2022 o změně usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu územních samosprávných celků a o zrušení usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády… (MF ČR), 16. 11. 2022
 53. S udržením sítě poštovních služeb v regionu by mohla pomoci krajská dotace (Pardubický kraj), 16. 11. 2022
 54. První výzva k předkládání strategických projektů z uhelných regionů se týká deseti projektů z Karlovarského kraje (Karlovarský kraj), 16. 11. 2022
 55. Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel (SMO ČR), 15. 11. 2022
 56. Veřejná kulturní instituce (SMO ČR), 15. 11. 2022
 57. Práva a povinnosti zadavatele při objasňování nabídky účastníkem zadávacího řízení (ePravo.cz), 15. 11. 2022
 58. Do uhelných krajů půjde nejprve 19 miliard korun, MŽP představilo první výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace (MŽP ČR), 15. 11. 2022
 59. Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny (MF ČR), 15. 11. 2022
 60. Zpracování citlivých osobních údajů zaměstnanců – kvadratura kruhu (ePravo.cz), 14. 11. 2022
 61. Mapy kriminality jsou naplno spuštěny (MV ČR), 14. 11. 2022
 62. Královéhradecký kraj ocenil dlouholeté starosty a starostky (Královéhradecký kraj), 14. 11. 2022
 63. Karlovarský kraj rozdělí dotace na hospodaření v lesích v regionu (Karlovarský kraj), 14. 11. 2022
 64. Malé projekty z příhraničí se prezentovaly na konferenci v Bohuslavicích (Kraj Vysočina), 11. 11. 2022
 65. Z uhelných krajů vodíkové? V Ústeckém a Moravskoslezském kraji budují vodíková údolí (EurActiv.cz), 11. 11. 2022
 66. Druhý ročník soutěže OBEC 2030 vyhrála obec Červená voda (SMS ČR), 11. 11. 2022
 67. Vyjednávání o válečné dani nevzdáváme (SMO ČR), 11. 11. 2022
 68. Slučování obcí? (SMO ČR), 11. 11. 2022
 69. Evropské fondy podpořily české příjemce 535 miliardami za posledních 6 let (MMR ČR), 11. 11. 2022
 70. Program 29823 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení (MF ČR), 11. 11. 2022
 71. Krajský úřad uspořádal setkání se zástupci dopravních úřadů, tématem byla městská autobusová doprava (Zlínský kraj), 11. 11. 2022
 72. Kraj získá z dotací 1,5 miliardy, peníze použije na investice do dopravy, sociálních služeb, školství a zdravotnictví (Pardubický kraj), 11. 11. 2022
 73. Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2023, zohledňuje inflaci i růst cen energií (Středočeský kraj), 11. 11. 2022
 74. Rada doporučila zastupitelstvu schválit dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 7 milionů korun (Středočeský kraj), 11. 11. 2022
 75. Oznámení podle zákona o střetu zájmů (SMS ČR), 11. 11. 2022
 76. Slučování obcí nepřipustíme, SMS ČR zahájilo Celostátní konferenci v Českém Krumlově. (SMS ČR), 10. 11. 2022
 77. Soudní ochrana ve věcech místního referenda – k jednomu praktickému otazníku (ePravo.cz), 10. 11. 2022
 78. Vláda chce zpřehlednit legislativu zrušením tisíců zbytečných právních předpisů, na výstavbu škol přidá dalších půl miliardy korun (Vláda ČR), 10. 11. 2022
 79. Evidence územně plánovací činnosti (ÚÚR), 10. 11. 2022
 80. Strukturální nerovnováhy z pandemie a důsledky války ztěžují konsolidaci veřejných financí (MF ČR), 10. 11. 2022
 81. Vláda schválila postup pro mimořádné vlaky, umožní rychleji vozit energetické suroviny (MD ČR), 10. 11. 2022
 82. Sociální služby ve Zlínském kraji: Aktuálním problémem je jejich financování, dlouhodobým stárnutí populace (Zlínský kraj), 10. 11. 2022
 83. Na těžbu kůrovcového dřeva dá kraj téměř milion korun (Pardubický kraj), 10. 11. 2022
 84. Karlovarský kraj by měl v roce 2023 hospodařit s provozním přebytkem (Karlovarský kraj), 10. 11. 2022
 85. Z „bruselských obláčků“ do praxe? Na plánech pro český venkov se mají podílet všichni (EurActiv.cz), 9. 11. 2022
 86. Kalkulačka RUD (SMO ČR), 9. 11. 2022
 87. Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? (SMO ČR), 9. 11. 2022
 88. Je uspokojení pohledávek věřitelů Sberbank na dohled? V jakém pořadí dojde k jejich uspokojování? (ePravo.cz), 9. 11. 2022
 89. Registrované partnerství půjde uzavřít na kterémkoli matričním úřadu (MV ČR), 9. 11. 2022
 90. Metodický pokyn CHJ a OHA č. 24 – Digitalizace úřadu (MF ČR), 9. 11. 2022
 91. Zpožděná novela energetického zákona je konečně na stole, Česku má umožnit rozvoj komunitní energetiky (EurActiv.cz), 8. 11. 2022
 92. Soudní přezkum voleb do obecního zastupitelstva z pohledu soudní judikatury (ePravo.cz), 8. 11. 2022
 93. Volby doznají změn, Ministerstvo vnitra připravilo reformu správy voleb (MV ČR), 8. 11. 2022
 94. Odpadoví Oskaři míří k obcím Moravskoslezského kraje (Moravskoslezský kraj), 8. 11. 2022
 95. DigiVill: Uzavřena dvouletá série seminářů z oblasti digitalizace a využívání elektronických nástrojů pro řízení obcí (Kraj Vysočina), 8. 11. 2022
 96. Kraj chystá další investice do školních budov, zaměří se i na úsporná opatření (Pardubický kraj), 8. 11. 2022
 97. Starostové připomínkují jízdní řády, platit začnou v prosinci (Pardubický kraj), 8. 11. 2022
 98. SMS ČR usiluje o předvídatelné financování škol v regionech (SMS ČR), 7. 11. 2022
 99. Shodu na přerozdělení válečné daně jsme nenašli (SMO ČR), 7. 11. 2022
 100. Ostrý start Operačního programu Spravedlivá transformace, do konce roku otevřeme výzvy pro uhelné kraje za 20 miliard korun (MŽP ČR), 7. 11. 2022
Bylo nalezeno 22960 záznamů.