Archiv článků (rubrika Sociální problematika)

Bylo nalezeno 528 záznamů.

1. Dítě nejde vypnout a malé rodiny jsou zranitelnější

Pardubický kraj oslavil Mezinárodní den rodiny konferencí pro odbornou veřejnost. Na 300 zájemců z oblasti sociální, školské, zdravotní a i neziskového sektoru se sešlo v Kongresovém centru Palác Pardubice na první konferenci s názvem Rodina a současnost, kterou uspořádal Pardubický kraj. Mezi přednášejícími bylo několik odborníků na téma rodinných vztahů a výchovy dětí.
21. 5. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

2. Výroční zpráva o extremismu za rok 2023: Tradiční extremistické strany jsou v útlumu, scéně dominuje antisystémové hnutí

Takzvané antisystémové hnutí zcela zastínilo tradiční extremistickou scénu v Česku. Informuje o tom výroční zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v České republice za rok 2023, kterou 7. května 2024 schválila vláda. Zpráva také uvádí, že v online prostředí se i nadále objevovaly rasisticky a xenofobně motivované projevy.
9. 5. 2024 MV ČR Sociální problematika

3. Výbory pro menšiny z obou krušnohorských krajů jednaly v Chomutově

V úterý 16. dubna se v Chomutově konalo první společné jednání výborů pro národnostní menšiny Ústeckého a Karlovarského kraje. Setkání, kterého se zúčastnili také představitelé měst Chomutov, Most a Trmice, se uskutečnilo v historické budově chomutovské radnice. Důležitým tématem bylo zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny a rostoucí napětí ve společnosti.
26. 4. 2024 Karlovarský kraj Sociální problematika

4. Česká republika porušuje Evropskou sociální chartu tím, že nesbírá data o etnicitě dětí v institucionální péči státu

Evropský výbor pro sociální práva zveřejnil své rozhodnutí ze dne 18. října 2023 o kolektivní stížnosti podané European Roma Rights Centre (ERRC) proti České republice. Věc se týká sběru etnických dat u dětí, které jsou umístěny ve státních institucionálních zařízeních.
24. 4. 2024 Ministerstvo spravedlnosti Sociální problematika

5. Přístupnost veřejných institucí stále pokulhává, ukázaly výzkumy

Dva výzkumy veřejného ochránce práv ověřovaly přístupnost veřejných budov z pohledu stavebního práva i přímo v praxi za pomoci lidí s různým postižením. Ukázalo se, že stavební úřady obcí s rozšířenou působností schvalují naprostou většinu žádostí o výjimky z bezbariérové vyhlášky. Budovy tak mohou být pro lidi s postižením obtížněji přístupné.
19. 4. 2024 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

6. Obec přátelská rodině a seniorům 2024

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni vyhlásil 8. dubna 2024 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“.
15. 4. 2024 MPSV ČR Sociální problematika

7. Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení prvním sto klientům

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou, díky aktuální podpoře financí z Norských Fondů, čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby.
4. 4. 2024 Plzeňský kraj Sociální problematika

10. Právo lidí s postižením na nezávislý život a přístupností webových stránek i mobilních aplikací

Na prvním letošním zasedání poradního orgánu ombudsmana pro oblast práv lidí s postižením si jeho členové zvolili priority pro letošní rok. Budou i nadále sledovat, jak se v České republice daří přeměna ústavních služeb v služby komunitní. Ta je podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jednou ze základních podmínek nezávislého způsobu života a zapojení lidí s postižením do společnosti.
22. 3. 2024 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

11. Prvních šest měst a obcí ve Zlínském kraji absolvuje audit familyfriendlycommunity

Kroměříž, Vsetín, Staré Město, Želechovice nad Dřevnicí, Jablůnka a Nivnice. To je výčet šesti měst a obcí ve Zlínském kraji, které se v příštích měsících zúčastní auditu familyfriendlycommunity. Jeho cílem je probudit zájem obcí a jejich obyvatel, aby společným úsilím utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním napříč generacemi. Pro zapojené obce je současně účast v projektu šancí zvýšit svou atraktivitu jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory, ale i zaměstnavatele.
18. 3. 2024 Zlínský kraj Sociální problematika

12. Zástupci krajů jednali na Pardubicku také o sociálně zdravotním pomezí

Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví se v minulém týdnu sešla ke svému jednání tentokrát na Pardubicku, pod Kunětickou horou. Na programu jednání téměř třiceti zástupců jednotlivých krajů České republiky bylo například financování zdravotních služeb, které jsou poskytovány v rámci dlouhodobé péče o děti v dětských centrech, nastavení odměňování lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví, nebo sociálně zdravotní služby.
18. 3. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

13. Rekordní daň z hazardu

Zdanění hazardních her přineslo v loňském roce do státního rozpočtu 18,6 miliard korun, ukazují nová data Institutu pro regulaci hazardních her vycházející z přehledu Ministerstva financí ČR. V porovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst 9,2 %.
18. 3. 2024 IPRH Sociální problematika

14. Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

Úřad práce ČR a Agentura pro sociální začleňování otevřeli novou kapitolu spolupráce zaměřené na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti mezi dlouhodobě nezaměstnanými a sociálně vyloučenými občany. V rámci partnerství podepsali Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR, a Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování, Memorandum o spolupráci.
13. 3. 2024 MMR ČR Sociální problematika

15. Nábytková banka Středočeského kraje už pomáhá prvním zájemcům, kraj přispěje na její další provoz

Kraj znovu podpoří Nábytkovou banku Středočeského kraje. První měsíce provozu ukázaly, že podobná služba v regionu chyběla. Během tříměsíčního zkušebního provozu už lidé do banky odevzdali zhruba 4,5 tuny potenciálního odpadu. Třetinu z dosud vybraného nábytku a dalšího vybavení už banka předala potřebným. Radní dnes schválili příspěvek na provoz ve výši 900 000 korun na období březen až prosinec 2024.
1. 3. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

16. Posilování komunit prostřednictvím metodické podpory realizátorů komunitní práce: nový úsvit pro sociální začleňování

Komunitní práce v České republice, která je jedním ze základních stavebních pilířů sociální soudržnosti místních sousedství, čelí značným výzvám kvůli nedostatečné metodické podpoře, vzdělávání a udržitelné evaluaci. Nový Akční plán metodické podpory komunitní práce si klade za cíl tyto výzvy řešit přímo. Tato iniciativa je součástí projektu Podpora rozvoje komunitní práce, který usiluje o rozšíření a rozvoj metodických postupů v lokalitách a regionech poznamenaných sociálním vyloučením místních komunit.
28. 2. 2024 APSZ Sociální problematika

17. Zaměstnanost rodičů a role obcí

Ekonomický růst je významný pro každou společnost, zvláště když jde o dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. Právě k tomu směřují nedávné návrhy Národní ekonomické rady vlády (NERV), které jsou známé jako 37 opatření. Právě loňské návrhy NERV vedly k přijetí zákonných změn (konsolidační balíček) směřujících k stabilizaci veřejných rozpočtů.
27. 2. 2024 Obec a finance Sociální problematika

18. Rodinná centra jsou často nositeli komunitního života v obci

Kulatý stůl na téma rodinná politika v obcích uspořádala organizace Síť pro rodinu na Krajském úřadu v Pardubicích pod záštitou radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly. Mateřská, rodinná a komunitní centra se potýkají s potřebou profesionalizace a nejistotou financování, často ale závisí na tom, jakou podporu dostanou od obce.
26. 2. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

20. Díky Nábytkové bance Ústeckého kraje našlo v loňském roce nové uplatnění 42 tun nábytku a vybavení domácnosti

Provoz Nábytkové banky Ústeckého kraje byl zahájen v lednu 2023. Její sklad je umístěn v Žatci, podporu však poskytuje v rámci celého Ústeckého kraje. Projekt je realizován pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka a finančně jej podpořil Ústeckým krajem, města Žatec a Louny a Úřad práce ČR.
15. 2. 2024 Ústecký kraj Sociální problematika

23. V druhém pololetí školního roku přispěje Středočeský kraj na projekt Obědy do škol více než milion korun

Středočeský kraj se i v tomto školním roce zapojil do projektu „Obědy do škol“. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy. Zastupitelé na dnešním zasedání schválili poskytnutí finančních prostředků pro 33 žadatelů z řad škol a školských zařízení částkou přesahující milion korun.
31. 1. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

24. Chystané právní úpravy na ochranu dětí a podporu rodin jsou inspirované dobrou praxí v Pardubickém kraji

Krajský úřad Pardubického kraje pořádal ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí odborný seminář Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin. Akce se uskutečnila za podpory Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice. Na prezentace inspirativních příkladů dobré praxe a efektivní práce s ohroženými dětmi a rodinami v Pardubickém kraji navázal příspěvek s informacemi o připravovaných legislativních změnách.
30. 1. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

25. Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt na podporu péče o stárnoucí obyvatelstvo

Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt s oficiálním názvem Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče, zkráceně označován jako „KRAPL“ nebo „Krajské zdravotně sociální plány“, čímž reaguje na potřebu zajistit zdravotně sociální péči postupně stárnoucímu obyvatelstvu a zaměřuje se také na vzrůstající počet chronicky nemocných.
25. 1. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Sociální problematika

26. Nábytková banka Středočeského kraje chce snížit objem odpadu a zároveň pomoci potřebným

Nábytková banka Středočeského kraje dostane od kraje dotaci ve výši 200 000 korun na první tři měsíce svého provozu. Cílem činnosti Nábytkové banky je prevence vzniku odpadu, snižování množství velkoobjemového odpadu a současně pomoc lidem v nouzi. Žádost o poskytnutí dotace na provoz v období prosinec 2023 až únor 2024 schválili radní.
19. 1. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

27. Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.
11. 1. 2024 APSZ Sociální problematika

28. Pavel Šotola: Měníme pohled na sociální služby v Pardubickém kraji, z výsledků vidím, že jsme na dobré cestě

Pardubický kraj patří v oblasti moderní sociální péče k lídrům v České republice. Je průkopníkem v podpoře sociálního podnikání, v oblastech péče o duševní zdraví, o ohrožené děti a rodiny i osoby se zdravotním a mentálním postižením. S ohledem na rychle stárnoucí populaci kraj také navyšuje terénní péči o seniory, kteří tak mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Na tom všem spolupracuje s neziskovkami i firemním a veřejným sektorem. O těchto tématech jsme hovořili s radním pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou.
9. 1. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

29. Na školní stravování žákům přispívá MŠMT i MPSV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy loni v prosinci už poněkolikáté vyhlásilo výzvu na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepřiznivé finanční situaci. Podobnou výzvu administruje také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě výzvy se navzájem doplňují. Zatímco MPSV přiděluje prostředky krajům a jsou určeny na podporu dětí, jejichž rodiny pobírají dávky v hmotné nouzi, výzva MŠMT se od počátku zaměřovala na rodiny, které na tyto dávky nedosáhnou, protože jsou jejich příjmy těsně nad hranicí jejich přidělení.
4. 1. 2024 MŠMT ČR Sociální problematika

30. Výzva pro obce k intenzivní tříleté spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.
18. 12. 2023 APSZ Sociální problematika

31. Zlínský kraj uspořádal úvodní seminář k projektu, který má v obcích pomoci vytvářet prostředí přátelské rodině

Úvodní seminář k projektu Audit familyfriendlycommunity uspořádal v pátek 1. prosince na krajském úřadě Zlínský kraj. Cílem projektu je probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společně utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním lidem napříč generacemi.
7. 12. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

32. Projekt Obědy do škol pokračuje i v následujícím pololetí

Středočeští radní schválili navýšení celkového objemu peněžních prostředků na podporu projektu „Obědy do škol“ pro příspěvkové organizace Středočeského kraje z částky 3,98 mil. korun na 6,2 mil. korun. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy.
1. 12. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

33. Zlínský kraj uspořádal seminář věnovaný tematice sociálního a seniorského bydlení

Inspirativní seminář věnovaný tematice sociálního a seniorského bydlení uspořádal v úterý 21. listopadu pro starosty i další zástupce obcí v Kateřinicích na Vsetínsku Zlínský kraj. Hovořilo se na něm především o tom, jak se obce mohou postarat o své spoluobčany v seniorském věku a jak jim zajistit pobyt v zařízeních komunitního charakteru, kde mohou důstojně a spokojeně žít.
24. 11. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

34. Ostravské kontaktní místo pro bydlení: Inspirace pro další obce

V Ostravě se setkali zástupci měst spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování, aby se zde seznámili s činností kontaktního místa pro bydlení. Kontaktní místo pro bydlení je jedním z pilířů ostravského systému pomoci lidem v bytové nouzi. Jedná se o nástroj ověřený i v jiných českých městech, který by se měl díky chystanému zákonu o podpoře v bydlení rozšířit do všech obcí s rozšířenou působností. Díky tomu by měla vzniknout dostupná síť poradenských center, v nichž mohou domácnosti nalézt řešení problémů s bydlením.
16. 11. 2023 APSZ Sociální problematika

36. Konference k náhradní rodinné péči upozornila na důležité téma identity dětí

Téma objevování vlastní identity a hledání kořenů spojovalo další ročník konference k náhradní rodinné péči. Uskutečnila se v rámci Týdne pěstounství v Kraji Vysočina první listopadový den. Do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se sjela stovka účastníků a prezentujících odborníků, kteří se s tematikou náhradní rodinné péče, respektive pěstounstvím, setkávají každý den.
7. 11. 2023 Kraj Vysočina Sociální problematika

37. MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.
31. 10. 2023 MMR ČR Sociální problematika

38. Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb na komunitní péči

Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025 (zkráceně Akční plán pro DI), který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jedním z cílů plánu je zlepšit péči klientů sociálních služeb tak, aby jim například bylo prioritně umožněno žít v jejich domácím prostředí nebo v zařízeních s komunitním charakterem.
20. 10. 2023 MPSV ČR Sociální problematika

39. Ve Švédsku se sociální služby přizpůsobují přáním klientů

Hejtman Vítězslav Schrek, radní pro sociální oblast Jan Tourek a další zástupci Kraje Vysočina, odpovídající za rozvoj sociálních služeb, se v polovině října zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Stockholmu. Ve Švédsku se seznámili s fungováním tamního sociálního systému a navštívili několik zařízení poskytujících sociálně zdravotní služby.
20. 10. 2023 Kraj Vysočina Sociální problematika

40. Přijetí vládní novely oddlužení způsobí skokové snížení platební morálky zadlužených lidí

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dne 17. 10. 2023 uskutečnil odborný seminář k problematice insolvencí pořádaný místopředsedkyní Ústavně právního výboru Zuzanou Ožanovou ve spolupráci s analytickou společností InsolCentrum. Na semináři se kromě poslanců sešli všichni klíčoví aktéři insolvenčních procesů – insolvenční soudci, insolvenční správci, ekonomové, advokáti, zástupci soukromých i státních věřitelů, podnikatelské sféry i neziskových organizací.
19. 10. 2023 SMO ČR Sociální problematika

42. Migrační vlna loni zbrzdila stárnutí Česka

Počet obyvatel Česka se v průběhu roku 2022 zvýšil o 310,8 tisíc a dosáhl 10,8 milionu, a to zejména v souvislosti s příchodem osob z válkou zasažené Ukrajiny. Počet sňatků se vrátil na předpandemickou úroveň a výše naděje dožití při narození se vyrovnala roku 2018 a u žen ji dokonce převýšila. Podrobné informace přináší analytická publikace ČSÚ Vývoj obyvatelstva České republiky – 2022.
9. 10. 2023 ČSÚ Sociální problematika

43. Zlínský kraj pomůže obcím vytvářet prostředí přátelské ke všem generacím, nabídne Audit familyfriendlycommunity

Probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním napříč generacemi. Zároveň zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. To jsou cíle projektu Audit familyfriendlycommunity, který startuje ve Zlínském kraji.
6. 10. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

44. Státní služba by mohla být mezi zaměstnavateli vlajkovou lodí v zaměstnávání lidí s postižením

Na společném jednání se na tom shodl ombudsman a jeho zástupce se „superúředníkem“. Shodli se také na důležitosti vzdělávání úředníků, kterému ombudsman napomáhá například v oblasti srozumitelnosti úředních textů nebo porozumění diskriminaci. Dále projednávali připravované změny pro úředníky ve státní službě.
14. 9. 2023 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

45. S financováním sociálních služeb pomáhá státu ze svého rozpočtu i Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb 232 miliónů korun. Z tohoto obnosu činilo 147 milionů od státu, 85 milionů korun vynaložil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. Tyto peníze jsou určeny na provoz sociálních služeb, také na drobné opravy budov či dofinancování osobních nákladů pracovníků.
8. 9. 2023 Moravskoslezský kraj Sociální problematika

47. Karlovarský kraj nabídne více peněz na obědy dětem ze sociálně slabých rodin, rozšířil se také okruh možných žadatelů

Karlovarský kraj opět podal žádost o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, konkrétně v projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2004/2005. Z tohoto budou podpořeny děti a žáci ze sociálně slabých rodin. Ve školním roce 2023/2024 kraj počítá s náklady ve výši více než 5,6 milionu korun.
6. 9. 2023 Karlovarský kraj Sociální problematika

48. Liberecký kraj opět podpoří sociální služby, žádá ministerstvo o téměř 1,4 miliardy korun

Také letos mohou poskytovatelé sociálních služeb v kraji žádat o podporu ze státního rozpočtu na příští rok. Žádost o finanční pomoc ze státní dotace, kterou Liberecký kraj obdrží a poté přerozdělí, bude možné podat od 16. října do 15. listopadu. Formulář je na webu ministerstva práce a sociálních věcí.
28. 8. 2023 Liberecký kraj Sociální problematika

49. Projekt Obědy do škol bude pokračovat, díky němu má denně teplý oběd přes tisíc středočeských dětí

Zastupitelstvo Středočeského kraje na dnešním zasedání schválilo vyhlášení Programu na podporu bezplatného stravování pro děti, žáky a studenty. Jedná se o pokračování akce „Obědy do škol“, do které je kraj dlouhodobě zapojen. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Program je nastaven pro školní rok 2023/2024.
28. 6. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

50. Změna OSPODu odspodu

Název závěrečné konference více než tříletého evropského inovativního projektu je vypovídající pro všechny zasvěcené, ale méně pro širokou veřejnost. Pojďme proto stručně vysvětlit, na co čerpal Pardubický kraj finance Z Evropské unie a jak se to projeví v sociální péči o ohrožené děti a rodiny.
19. 6. 2023 Pardubický kraj Sociální problematika
Bylo nalezeno 528 záznamů.