Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 774 záznamů.

1. Nahlížení občanů do rozpočtu obce

Ministerstvo financí obdrželo dotazy ke zveřejnění schváleného rozpočtu a k možnosti občanů územního samosprávného celku (ÚSC) nahlížet do rozepsaného rozpočtu.
6. 6. 2024 MF ČR Ekonomika

2. Liberecký kraj definitivně uzavřel své rozpočtové období za loňský rok

Závěry přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2023, které vypracovalo Ministerstvo financí, jsou veskrze pozitivní. Z analýzy vyplývá, že kraj hospodařil výborně a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dokazuje to i analýza ratingové společností Moody’s Public Sector Europe – Moody´s Investors Service EMEA Limited. Na základě ní byl Libereckému kraji přidělen mezinárodní rating A1 a národní rating Aa2.cz – původně s negativním výhledem ze srpna roku 2023, který se nicméně v průběhu prosince loňského roku 2023 změnil na výhled stabilní.
6. 6. 2024 Liberecký kraj Ekonomika

3. Zprávy MF ČR 1/2024 pro finanční orgány obcí a krajů

Ministerstvo financí vydalo aktuální Zprávy pro finanční orgány obcí a měst. Jedná se o první Zprávy, vydané v letošním roce a obsahují informace o poskytnutí stravenky členům okrskové volební komise, odpověď na dotaz, který se týká osvobození daru z FKSP od daně z příjmů, a také se odpovídá na dotaz k podobě schvalovaného rozpočtu obce.
3. 6. 2024 MF ČR Ekonomika

4. Den daňové svobody

Liberální institut vyhlašuje Den daňové svobody již 25 let. V letošním roce je Den daňové svobody o dva kalendářní dny dříve než loni. Musíme vydržet ještě téměř jeden měsíc a po 11. červnu 2024 již začneme vydělávat na sebe. Do té doby, celých 162 dní, pracujeme pouze pro stát.
29. 5. 2024 Liberální institut Ekonomika

6. Změna rozpočtového určení daní

Na tiskové konferenci 16. 5. 2024 v Seči, při příležitosti Právní konference, představil předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl návrh Svazu ke změně rozpočtovému určení daní (RUD), jež vláda schválila dne 7. 5. 2024. O něm bude vedení Svazu jednat v příštích dnech na ministerstvu financí. Návrh Svazu nezasáhne do státního rozpočtu, a přitom přinese finanční přínos všem obcím.
20. 5. 2024 SMO ČR Ekonomika

7. Makroekonomická predikce Česka

Česká ekonomika se v minulém roce pohybovala na hraně recese. V roce 2023 hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %, letos však podle predikce vzroste o 1,4 % a v příštím roce o 2,6 %. Inflace se po většinu roku 2024 bude držet pod 3 %, v roce 2025 pak klesne ke 2 %. Díky přetrvávající silné poptávce po práci a poklesu inflace dojde k obnovení růstu reálných mezd. Hospodářský růst v eurozóně bude i letos nevýrazný, v příštím roce by však mohl zrychlit na 1,4 %.
20. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

9. Obce mají volné miliardy. No, a dál?

Situace se opakuje již několik let. Samosprávy odešlou v únoru výkazy a na začátku března se objeví informace, komentáře a úvahy, jak je možné, že státní rozpočet vykazuje schodek a obce (a kraje) přebytek. Označení dobrý hospodář se postupně mění na škudlil a „investicbojný“.
15. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

10. Územní rozpočty pokračují v úsporné politice

Podle publikovaných údajů do konce února letošního roku získaly územní samosprávy, tedy kraje, hlavní město Praha a všechny ostatní obce a města, do svých rozpočtů celkem 133,8 mld. Kč, a to je o 7,2 mld. Kč, resp. o šest procent více než ve stejném období loňského roku.
14. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

11. Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), jejímž cílem je nejen posílení daňových příjmů krajů, ale hlavně vyšší transparentnost při přerozdělování sdílených daní. Parametry jejich nového propočtu mezi jednotlivé kraje respektují návrh Asociace krajů ČR, který byl akceptován výraznou většinou členů.
9. 5. 2024 MF ČR Ekonomika

13. Další rána malým obcím

Počet obyvatel zamíchá s výší přerozdělení daní (RUD) pro kraje i města. Novela rozpočtového určení daní, která primárně cílí na kraje, s sebou přináší skryté nebezpečí pro obce.
6. 5. 2024 SMO ČR Ekonomika

14. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023 na schůzi dne 24. dubna 2024. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. 5. 2024 MF ČR Ekonomika

15. Získali jsme bilion

Jedním z důležitých argumentů podporujících členství České republiky v EU je možnost využívat finanční prostředky z Evropských fondů, které dlouhodobě převyšují objem finančních příspěvků, jež musíme jako členský stát do rozpočtu Unie povinně odvádět. Evropské fondy představují klíčový nástroj hospodářské politiky EU. Jako důležitý prvek evropské ekonomické integrace slouží k přerozdělení finančních prostředků za účelem snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a mezi jednotlivými regiony EU.
30. 4. 2024 ČSÚ Ekonomika

16. Česko v žebříčku zadluženosti

Česko bylo loni devátou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Tak špatně na tom předtím bylo naposledy v krizovém roce 2013. Naopak nejlepších výsledků v tomto miléniu dosahovalo v letech 2016 až 2020, kdy bylo soustavně čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU (viz graf).
26. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

18. Rozpočtové určení daní

České obce získávají z daní a odvodů výrobních závodů na svém území násobně méně než obce v Německu. Na lepší příjmy si přijdou i obce v Rakousku. Důvodem je složení a rozdělení daňových výnosů, o jehož změnách se nyní v Česku jedná. V tuzemsku si bere zdaleka nejvíc stát a obec je nucena těžit z daně z nemovitosti, což Česko znevýhodňuje v soutěži o investice. Vyplývá to ze studie společnosti KPMG.
25. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

20. Daň z nemovitých věcí a termín 30. června

Zhruba před rokem byla v plném proudu debata kolem konsolidačního balíčku, který přinášel řadu změn v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů. Z pohledu obcí a měst se největší pozornost soustředila na změnu daně z nemovitých věcí, jejíž výnos je výhradním příjmem obcí. Návrh totiž předpokládal dvojnásobné zvýšení daně, přičemž zvýšený výnos se měl stát příjmem státu.
17. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

21. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 29. 2. 2024

Hospodaření územních rozpočtů se nachází na počátku roku 2024 prozatím v nejlepší kondici za poslední dekádu. Zatímco se v minulém roce do hospodaření územních rozpočtů promítaly důsledky invaze ruských vojsk na Ukrajinu, a to v podobě výdajů na pomoc Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, nebo energetická krize a inflace, tak v letošním roce se očekává oživení ekonomiky a udržení inflace kolem inflačního cíle České národní banky.
17. 4. 2024 MF ČR Ekonomika

23. Obce a kraje v roce 2023

V uplynulém roce hospodařila Praha, kraje a ostatní obce se značným přebytkem. To ostatně naznačovaly již údaje za 11 měsíců loňského roku. Hospodaření územní samosprávy v loňském roce nevybočilo z trendu, který je patrný minimálně v posledních deseti letech. Charakterizují jej vyšší příjmy než výdaje a s tím spojený značný růst úspor.
9. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

24. „Odmítáme navržené RUD, máme pádné argumenty proti,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica

Moravskoslezský kraj připravuje pádné argumenty do vnějšího připomínkového řízení ke změně zákona k rozpočtovému určení daní pro kraje (RUD). Nový návrh RUD, který schválila 14. března Rada asociace krajů, významně znevýhodňuje Moravskoslezský kraj. Proto se bude bránit. Tento návrh již byl odeslán Ministerstvu financí ČR a nyní prochází legislativním procesem, připomínkové řízení by mělo být v první polovině dubna součástí přípravy změny zákona.
5. 4. 2024 Moravskoslezský kraj Ekonomika

26. Lepší rozpočtové určení daní pro kraj může pomoci městům a obcím v regionu

V úterý 2. dubna se v Pardubicích uskutečnilo krajské setkání představitelů Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). Starostové měst a obcí se zabývali například obecní spoluprací, energetickými úsporami či novinkami v oblasti legislativy. Setkání se za krajskou samosprávu zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který starosty seznámil s aktuálním stavem jednání o změně rozpočtového určení daní pro kraje.
3. 4. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

28. Schválení „Férového financování krajů“ by znamenalo zvýšení daňových příjmů a možnosti dalších investic v Karlovarském kraji

V předminulém týdnu byl v rámci zasedání Rady Asociace krajů České republiky schválen návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na rozpočtové určení daní krajů. Nyní byl návrh postoupen k projednání vládě a parlamentu. V případě jeho schválení vzrostou daňové příjmy Karlovarskému kraji do roku 2026 o 1,15 miliardy korun.
25. 3. 2024 Karlovarský kraj Ekonomika

29. Téměř dvě miliardy pro Pardubický kraj, Asociace krajů se shodla na parametrech změny rozpočtového určení daní

Významným milníkem pro Pardubický kraj směrem k napravení letité nespravedlnosti při rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé kraje je dnešní jednání Asociace krajů České republiky. Hejtmani se poměrem 11 ku 3 shodli na parametrech přerozdělení, které budou nyní odeslány ministrovi financí. Ten v minulosti podmínil další jednání převažující shodou krajů. Pro Pardubický kraj by mohl návrh znamenat posílení rozpočtu o částku téměř dvou miliard korun.
18. 3. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

30. Praha nesouhlasí s návrhem nového modelu financování krajů, který ji zásadně znevýhodňuje

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání, které se uskutečnilo v Praze ve čtvrtek 14. března, schválila většinou jedenácti hlasů ze čtrnácti přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města na rozpočtovém určení daní (RUD) krajů. Praha a další dva kraje se však postavily proti tomuto návrhu, neboť je pro ně a jejich obyvatele velmi nevýhodný.
18. 3. 2024 Praha Ekonomika

31. Hejtmani schválili návrh nového modelu financování krajů

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání dne 14. března 2024 v Praze schválila většinou 11 hlasů ze 14 přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na RUD krajů.
15. 3. 2024 AKČR Ekonomika

32. Rozpočtové hospodaření obcí a krajů v roce 2023

Česká republika od druhé poloviny minulého roku čelila poklesu reálné ekonomiky a vysoké inflaci. Ekonomická stagnace a pomalu ustupující inflace provázela i letošní rok a k očekávané revitalizaci ekonomického růstu prozatím tedy nedošlo. Dokonce se tuzemská ekonomika, jako jediná ekonomika v celé Evropské unii, stále nedostala nad úroveň před začátkem pandemie (tj. rok 2019).
15. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

33. Nedostatky hospodaření územních samospráv

Setkáváme se s různými úvahami o hospodaření obcí a zpravidla všeobecně posuzujeme územní samosprávy jako celek. Obcí a měst je však v Česku více než šest tisíc a každá z nich je unikátní. Liší se velikostí území, počtem obyvatel, rozsahem infrastruktury, občanskou vybaveností, umístěním v krajině i historickým vývojem.
14. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

34. Hospodaří úspěšněji stát nebo obce?

Je hospodaření obcí v porovnání se státním rozpočtem posledních letech úspěšnější? Obecně se považuje rozpočtové hospodaření obcí za mnohem úspěšnější než hospodaření státního rozpočtu. Vychází se přitom z faktu, že obce vykazují setrvale přebytek rozpočtu, jejich úspory rostou a dluh se zvyšuje jen málo. Statistické údaje dávají tomuto tvrzení za pravdu.
13. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

35. Podpora lokální ekonomiky

Přežije český venkov? Odpověď na otázku, jak rozvíjet český venkov, hledali zástupci vlády, soukromého sektoru a komunálu. Ti se sešli minulý týden na půdě Senátu v rámci konference „Podpora lokální ekonomiky jako nástroj k rozvoji obcí.“ Shodli se na tom, že budoucnost venkova je v rukou jeho lídrů. Ti se nesmí bát pokroku a následovat aktuální trendy, jít vstříc technologickému vývoji a digitalizovat.
8. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

36. Čistá pozice

Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie dosáhlo souhrnné kladné saldo čisté pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU částky 1,06 bil. Kč. V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.
7. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

37. Nevstupujme zatím do eurozóny

Česká republika se Aktem o přistoupení České republiky k Evropské unii zavázala k přijetí eura. Jednou z podmínek, které musí každý členský stát v procesu přistoupení k eurozóně splnit, je dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence, který se posuzuje v návaznosti na míru plnění tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií.
5. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

38. Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací

Cenová regulace v oboru VaK má formu věcného usměrňování cen. Věcné usměrňování cen umožňuje reagovat na individuální technické a provozní podmínky, které způsobují rozdíly v nákladovosti vodohospodářských společností, a tedy vypočtení individuální ceny pro vodné a stočné prodávajícího.
4. 3. 2024 MF ČR Ekonomika

39. Změnu rozpočtového určení daní pro kraje podpořilo přes 200 starostů z Pardubického kraje

V rámci pravidelných setkání Rady Pardubického kraje se starosty obcí byla debatována také problematika změny rozpočtového určení daní pro kraje. Během setkání byli přítomní starostové vyzváni, aby symbolicky připojili svůj podpis pod výzvu na změnu parametrů RUD podle legislativní iniciativy Pardubického kraje. Výzvu podepsalo 204 přítomných starostů a místostarostů, což představuje de facto všechny přítomné zástupce samospráv v kraji.
4. 3. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

40. Ústecký kraj nesouhlasí se snížením podílu RUD

Zastupitelé Ústeckého kraje nesouhlasí se změnou rozpočtového určení pro kraje, která by znamenala snížení podílu pro Ústecký kraj. Shodly se na tom všechny zastupitelské kluby a v tomto smyslu bylo jednomyslně přijato usnesení.
1. 3. 2024 Ústecký kraj Ekonomika

41. Česká „nároková“ ekonomika

Stále častěji se setkávám s jedním pozoruhodným fenoménem – mileniálové se slušným příjmem čerpají příspěvek na bydlení, díky kterému si mohou dovolit bydlet v těch nejlukrativnějších částech Prahy.
26. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

42. Aktuální makroekonomika

Obce a města, zřizovatelé mateřských a základních škol, v současnosti řeší především očekávané dopady redukce rozpočtu regionálního školství a omezení zdrojů pro nepedagogické pracovníky. Z hlediska makroekonomiky téměř nulový problém je ovšem v lokálním prostředí místních samospráv dost zásadní.
21. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

43. Rating obcí

Jedním z hlavních úkolů představitelů obcí je zajišťovat co nejlepší podmínky pro život obyvatel a pečovat o všestranný rozvoj území. Toto úsilí se neobjede mj. bez modernizace a rozšiřování obecní infrastruktury. Výčet povinností a působnosti obcí je velmi dlouhý. Zahrnuje oblasti jako je vzdělávání, péče o seniory, ochrana životního prostředí, bezpečnost v nejširším pojetí, vzhled obce a mnohé další.
15. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

44. Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ – rok 2023

Jedná se o finanční prostředky, které obce získávají v rámci podílů na vybraných daních na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Uvedené částky vycházejí z kritéria „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“, jsou pouze informativní. Samotné použití těchto prostředků spadá do samostatné působnosti obce a je tedy plně v pravomoci dané obce, jak s nimi naloží.
13. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

45. Hospodaření ke konci listopadu 2023

Rozpočet všech územních samospráv skončil v listopadu loňského roku s výrazným přebytkem. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byl přebytek o 66 % vyšší. Příjmy samospráv vzrostly o 12 % a výdaje „jen“ o 8 %. Daňové příjmy vykázaly růst 15 %, ještě výrazněji se zvýšily příjmy nedaňové, a to o 17 %. Celkové dotace sice vzrostly o 10 %, v jejich rámci ty investiční však o 1 % poklesly. Přebytek rozpočtu se na celkových příjmech podílel 11 %, což je nejvíce za poslední čtyři roky. Územní samosprávy za 11 měsíců loňského roku ušetřily téměř 50 mld. Kč.
8. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

46. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2023

Územní rozpočty mají v letošním roce nadále tendenci nevyužívat veškeré své disponibilní peněžní prostředky, o čemž svědčí i to, že v listopadu vykázaly historicky nejvyšší přebytek rozpočtu. Rekordní přebytky hospodaření vykazují územní rozpočty soustavně již od poloviny letošního roku, čímž jenom stvrzují svou výbornou finanční kondici, které dosahují bez ohledu na pokles tuzemské ekonomiky. Příjmová stránka územních rozpočtů je opakovaně posilována růstem inkasa daňových příjmů a vyšším objemem přijatých transferů (především neinvestičních transferů). Roste ale i investiční aktivita krajů a obcí, která v listopadu dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2013.
1. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

47. Nové financování krajů? Ministr financí dal veřejný příslib

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ve čtvrtek odpoledne vydal do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se zúčastnil projednání krajské legislativní iniciativy na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tu ve stejném znění podalo celkem šest krajů. Samotný návrh nakonec na jednání zařazen nebyl. Ministr financí Stajnura však přislíbil, že připraví návrh na změny ve financování regionů.
26. 1. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

48. Místní koeficient pro parcely nebude tak jednoduchý

Konsolidační balíček přinesl letos do daně z nemovitých věcí hodně změn, další pak budou následovat v roce příštím. Obce by se ovšem měly na platné, byť zatím neúčinné, změny začít připravovat co nejdříve. A to zejména, pokud mají stále zájem odlišně zatěžovat místním koeficientem vybraná parcelní čísla, tedy postupovat tzv. dle obce Řepov.
25. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

49. Makroekonomika a hospodaření územních samospráv

Hospodaření obcí a měst je v posledních letech trvale hodnoceno mnohem úspěšněji v porovnání se státním rozpočtem. Celkově vykazují územní rozpočty pravidelný přebytek hospodaření a relativně nízké zadlužení. Z makroekonomického pohledu však není příznivý trvalý růst prostředků na bankovních účtech obcí a měst. Malé využití těchto peněz k investování je, zejména v období vysoké inflace, pro obce jednoznačně neekonomické.
22. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

50. Hospodaření územních samospráv za deset měsíců 2023

Jak si vedly obce a kraje ke konci října 2023 rozebíráme v následujícím textu podloženém grafikou i tabulkami. Postupně rozebereme všechny tři segmenty samosprávných celků – hospodaření všech obcí (bez Prahy), hospodaření krajů, a nakonec samotné hlavní město.
17. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika
Bylo nalezeno 774 záznamů.