Archiv článků (rubrika Ostatní)

Bylo nalezeno 1190 záznamů.

3. Katalog preventivních opatření

Katalog představuje přehled spolupráce Police ČR s orgány územní samosprávy a mezinárodními subjekty a byl vytvořen za podpory Norských fondů. Cílem aktivity je vytvořit přehled osvědčené spolupráce PČR a orgánů územní samosprávy v oblasti prevence kriminality.
6. 2. 2024 MV ČR Ostatní

4. Cestovní ruch v roce 2024

Hlavní komunikační téma cestovního ruchu Česka pro následující dva roky zní – aktivní turismus. Jak při cestování sportovat, relaxovat i odpočívat ukáže klíčová kampaň agentury CzechTourism, která posouvá téma aktivního turismu do netradiční podoby vyladěné ve spolupráci s kraji. Cílem je nalákat do Česka co nejvíc cestovatelů z celého světa.
29. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

5. Zlepšení kvality jídla nabízeného ve školách, nemocnicích či zařízeních sociálních služeb

Odborníci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili na semináři „Stravování ve veřejných institucích 2024“ způsoby, díky kterým je již nyní možné pro stravovací provozy škol, nemocnic a zařízení sociálních služeb nakupovat kvalitní potraviny. Diskutovalo se o tom, jak je možné podpořit nákup produktů ekologického zemědělství, fairtradových potravin, potravin lokálních, sezónních, základních nebo minimálně průmyslově zpracovaných.
19. 1. 2024 SOVZ Ostatní

6. Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav

Nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová se ujala úřadu. Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mezi priority nové ředitelky patří užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například i Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav.
4. 1. 2024 SPÚ Ostatní

7. Zájem lékařů o práci na venkově

V poslední době je předmětem všeobecného zájmu úsilí lékařské komunity v boji za optimální ocenění jejich práce a snaha o snížení limitu nadměrných přesčasů. Názory veřejnosti kolísají od sympatií až k odsuzování, a zpravidla se pohled každého jednotlivce odvíjí od vlastních zkušeností s českým zdravotnictvím.
3. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

8. Zábavní pyrotechnika? Zkontrolujte její bezpečnost

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a věnuje se především technickým normám. Veřejné správě je známá v souvislosti se zaváděním metody BIM a nově také jako atestační centrum elektronických spisových služeb. Nyní přichází s aktuálním upozorněním na kontrolu bezpečnosti zábavní pyrotechniky.
29. 12. 2023 ČAS Ostatní

9. Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podle vládních stran nezbytná

Lídři všech pěti vládních stran se na svém úterním jednání shodli, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je nutné zmodernizovat a zrychlit. Změny se zaměří na jeho schopnost zamezit kartelovým dohodám a také povedou k vyšší efektivitě přezkumu veřejných zakázek a výběrových řízení. Reformu ÚOHS si vláda vytkla jako jeden z úkolů ve svém programovém prohlášení
27. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

10. Obce a péče o válečné hroby

Způsob péče o lidské pozůstatky a ostatky ukazuje vždy na kulturní úroveň a vyspělost každé civilizované společnosti. Nejde jen o tradice a morální hodnoty, ale rovněž o stanovená pravidla a jejich dodržování. Říká se, že obrázek si každý udělá sám při prohlídce místního hřbitova nebo památníku válečných obětí.
27. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

12. Metodika k dokumentaci německých hrobek

Základní právní rámec přístupu k německým hrobům a hrobkám nacházejícím se na území České republiky vyplývá ze čl. 30 Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (Smlouva), která vstoupila v platnost již 14. září 1992. Přesto se na její dodržování v některých případech nedbá. Může se stát, že obec nemá přesně vedenou evidenci těchto hrobů a hrobek a nechce o ně pečovat. To bude třeba napravit.
18. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

13. Horská služba má za sebou horké léto, zasahovala nejčastěji v historii

Horští záchranáři mají za sebou dosud nejnáročnější letní sezonu, kdy zasahovali v průměru 14× denně. Díky rozsáhlé obměně techniky, rekonstrukcím, novým stanicím i pečlivé podzimní přípravě jsou dobře připraveni i na zimní období. Na financování Horské služby v příštím roce zajistilo Ministerstvo pro místní rozvoj téměř 400 milionů korun.
13. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

15. Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024

Senát ve čtvrtek 30. listopadu schválil novelu zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která mimo jiné upravuje odměňování zastupitelů. Novela zákona po podpisu prezidentem republiky a zveřejněním ve Sbírce zákonů počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.
7. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

16. Unikátní geolokační data. Analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy

Kdy z Prahy během chvíle zmizí čtvrt milionu lidí, kdy počet obyvatel Špindlerova Mlýna několikanásobně vzroste, k čemu nám takové informace jsou a jak lze ve veřejné správě využít zjištění, mezi kterými obcemi lidé nejvíc cestují? I to ukazuje analýza Ministerstva vnitra (MV) na základě geolokačních dat.
6. 12. 2023 MV ČR Ostatní

17. Založeno na faktech – zemědělství

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace.
4. 12. 2023 Liberální institut Ostatní

18. Až 579 milionů korun navíc pro obce, kraje a stát – vláda schválila návrh nařízení, kterým se zvyšují odvody z těžby

Vláda schválila návrh nařízení, které zvýší výnos úhrady z vydobytých nerostů v současnosti těžených na území České republiky. Cílem je získat více finančních prostředků z těžby nerostných surovin pro obce, stát a nově pro kraje, na jejichž území k těžbě dochází. Právní úprava má nabýt účinnosti současně s konsolidačním balíčkem, tedy od 1. ledna 2024.
30. 11. 2023 MPO ČR Ostatní

19. Benchmarking ve městech a obcích

Rčení „co nejde měřit, nejde ani řídit“ platí jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Pokud obce a města chtějí efektivně řídit své služby a činnosti, potřebují mít k dispozici relevantní a spolehlivé informace o jejich výkonnosti. Tyto informace jim mohou poskytnout benchmarkingová porovnání a studie.
28. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

20. Zástupci vnitra, policie a obcí se budou pravidelně setkávat

Řešit aktuální témata v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni nebo zintenzivnit a zefektivnit spolupráci mezi ministerstvem a zástupci samospráv. Takové cíle si klade nově vzniklá platforma složená ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie ČR, územních samospráv a případně i další relevantních aktérů. Její první setkání proběhlo na Ministerstvu vnitra v pátek 24. listopadu 2023.
27. 11. 2023 MV ČR Ostatní

21. Čtvrtletní zpráva o migraci za III. čtvrtletí 2023

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, včetně statistické přílohy. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany, dočasné ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních středomořských migračních tras do EU – východní, centrální a západní. Dále obsahuje informace o migraci na východní hranici EU a o situaci na tzv. západobalkánské trase.
24. 11. 2023 MV ČR Ostatní

22. SMS ČR ocenilo nejdéle sloužící starosty a udělilo ocenění Počin a Přešlap roku

Jiří Kučera z obce Úhřetická Lhota v Pardubickém kraji je Nejdéle sloužícím starostou České republiky. Toto ocenění získal ve Zlíně na konferenci Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení ocenilo nejdéle sloužící starostky a starosty v každém kraji ČR. Řada z nich působí na radnicích nepřetržitě od listopadu roku 1990. Na 400 účastníků konference rozhodlo také o udělení ceny Počin roku a anticeny Přešlap roku.
23. 11. 2023 SMS ČR Ostatní

23. Videorozhovory z 58. Dnů malých obcí

Na podzimní 58. Dny malých obcí, které proběhly ve čtvrtek 2. 11. v Praze v O2 Universu a v úterý 7. 11. na Výstavišti Flora Olomouc, pravidelně chodí zástupci ministerstvech, přední krajští a komunální politici či funkcionáři SMO ČR a SMS ČR. Jan Pokorný a Vojtěch Dvořáček s nimi připravili několik rozhovorů o aktuálních tématech, které se dotýkají přímo obcí.
15. 11. 2023 DMO Ostatní

24. Ambasadorem kvality ČR je Magistrát města Plzně

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace i jednotlivce, kteří kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky a další ocenění, které slavnostně vyhlásila 6. listopadu v Praze.
10. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

25. Dostupné služby státu nebo rozdělení na státní a logistickou část, Česká pošta má detailní plán transformace

Finanční stabilizaci České pošty i budoucí Balíkovny, která převezme od České pošty její logistickou část, ale také fungování pobočkové sítě jako kontaktního místa, které občanům usnadní a urychlí komunikaci se státem. To řeší implementační plán transformace České pošty, vycházející ze strategického rámce, který v červnu schválila vláda.
8. 11. 2023 MV ČR Ostatní

26. Zažijte nový rozměr profesního rozvoje s Ročním NOTIAvzděláváním

Roční NOTIAvzdělávání je spolehlivá zkratka k odborným školením. Otevře Vám dveře k revolučnímu způsobu profesního rozvoje v oblasti veřejné správy. Tato novinka, která je členem produktové rodiny pod hlavičkou společnosti Poradce podnikatele, s. r. o., nabízí unikátní možnost ponořit se do hloubky klíčových témat a získat cenné poznatky od nejlepších odborníků v oboru. Vzděláváme více než 30 let a umíte to!
31. 10. 2023 Poradce podnikatele Ostatní

27. Bezpečné prostředí pro obyvatele měst a obcí

Společnost mmcité vyvíjí a vyrábí městský mobiliář. Dnes jej naleznete na všech kontinentech a nepřehlédnete ho téměř v žádném městě v Česku či na Slovensku. Bratislava je dynamicky měnící se slovenská metropole, ve které probíhá urbanistický rozvoj jednotlivých částí a obnova autobusových přístřešků. Cestující se díky mmcité skryjí pod kvalitní zastávky, navrženy a dodány v atypických řešeních pro generálního dodavatele stavby, společnost TSS Grade.
31. 10. 2023 mmcité Ostatní

28. Čtenáři a čtení

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR uskutečnily v roce 2023 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o páté šetření – předchozí proběhla v letech 2007, 2010, 2013 a 2018. Letošní průzkum byl zaměřen na představy spojované se čtením (asociace, kulturní obrazy).
30. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

30. CzechTourism mění vedení

Novým ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism bude na základě výběrového řízení od 1. listopadu 2023 dosavadní ředitel marketingu a zahraničních zastoupení František Reismüller. Oznámil to vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na dnešní tiskové konferenci.
27. 10. 2023 CzechTourism Ostatní

31. Priority cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činnost. Je iniciačním a průřezovým odvětvím, formuje nové ekonomické toky v regionech, podporuje lokální ekonomiky v rámci celé republiky. Přispívá tím k odstraňován regionálních rozdílů a efektivně přispívá k zvyšování kvality života místních obyvatel.
25. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

32. Hlavními partnery podzimního 58. DMO jsou Bonita a PKV

Podzimní 58. Den malých obcí (58. DMO) připadá na 2. listopadu v Praze v O2 Universu a na 7. listopadu v Olomouci na Výstavišti Flora. Tradičním hlavním partnerem je společnost Bonita Group Service s.r.o., která obcím nabízí projekty dětských hřišť a volnočasových zón. Podruhé v řadě je hlavním partnerem také společnost PKV BUILD, která se zabývá obnovitelnou energetikou a energetickými úsporami pro obce.
23. 10. 2023 DMO Ostatní

33. Soběslav nastavila jasná a nediskriminační pravidla a vyhnula se tak trestu za protisoutěžní regulaci hazardu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřoval možný protisoutěžní charakter obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardu ve městě Soběslavi. Případ uzavřel bez zahájení správního řízení, když město samo upravilo pravidla pro provozování hazardních her tak, aby byla v souladu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže.
19. 10. 2023 ÚOHS Ostatní

34. Knihovnu roku 2023 mají v Halenkovicích

Knihovnou roku 2023 se stala místní knihovna obce Halenkovice. Městská knihovna v Praze si odnesla cenu za Kiosek – první samoobslužnou pobočku v síti Městské knihovny v Praze (a ČR) a v kategorii Městská knihovna roku 2023 první místo získala Knihovna Kutná Hora. Ocenění pro mladé knihovníky převzala Helena Dlouhá z Knihovny města Ostravy. Ceny byly slavnostně předány 12. října 2023 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR.
13. 10. 2023 Národní knihovna Ostatní

35. Lázně se musí změnit

Svět se změnil a s ním musí i lázně. Jak konkrétně, probrali odborníci z celého světa na Evropském lázeňském a balneologickém kongresu v Karlových Varech. Zúčastnilo se 29 zemí, 300 delegátů, víc než 40 nákupčích z celého světa. Souběžně s kongresem se konalo jednání zahraničních zástupců cestovních kanceláří a dalších organizací působících v cestovním ruchu s lázeňskými subjekty. Tak, aby se poptávka po českých, moravských i dalších lázních v Evropě zvýšila a nahradil se výpadek hostů z Ruska a Asie.
13. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

36. Přibližuje se vznik registru sexuálních násilníků, tzv. dětského certifikátu

Na dnešním jednání k tzv. dětskému certifikátu na Úřadě vlády představili zástupci Ministerstva spravedlnosti návrh opatření, které zabrání sexuálním násilníkům v práci s dětmi. Na rámcové podobě řešení se dohodli předsedové poslaneckých koaličních klubů na pracovním jednání uskutečněném 14. září 2023. Konkrétně Ministerstvo spravedlnosti již připravuje možnost žádat o tzv. dětský certifikát, kam budou zapisována odsouzení buď na základě nového ochranného opatření uloženého soudem, nebo automaticky, přímo ze zákona.
10. 10. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Ostatní

37. Národní plán obnovy aktualizován

Evropská komise (EK) odsouhlasila aktualizaci Národního plánu obnovy (NPO). Po jednání s premiérem Petrem Fialou koncem září v Praze to oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Po schválení EK musí být NPO schválen také Radou EU, což je naplánováno na říjen. Výsledkem bude nové Prováděcí rozhodnutí Rady, tedy právně závazný dokument, který bude obsahovat podrobné milníky a cíle včetně termínů plnění.
5. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

38. Lázně – cesta ke zdraví

Karlovy Vary se v následujících dnech stanou mezinárodním centrem pro zdraví a balneologii. Od 4. do 6. října 2023 se v hotelu Thermal uskuteční Evropský lázeňský a balneologický kongres, kde budou představeny nejnovější trendy, aktuální data nebo vize, kam by tato odvětví mohla v budoucnu směřovat. Podtitulem letošního ročníku jsou „Evropské lázně – cesta ke zdravému životu“.
4. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

39. Světový den Habitat 2023: Města se připravují na globální výzvy

Světový den lidských sídel (Habitat) odstartoval každoroční iniciativu OSN „Říjen ve městech“. Letošní oslavy s podtitulem „Odolné hospodaření měst: Města jako hnací síla růstu a obnovy“ nabídly inspiraci, jak se sídla mohou připravit na globální krize.
3. 10. 2023 MMR ČR Ostatní

40. Riverside Karlín

Na karlínském břehu Vltavy vznikl nový velkorysý veřejný prostor, díky lávce HolKa snadno přístupný i z Holešovic. Celé území nese nově název Riverside Karlín. Od září je v něm otevřená nová mateřská škola dostupná i pro rodiny z okolí a developer chystá další služby, které dosud v lokalitě chyběly. Celoročně tu již funguje River Rink, který se ze zimního kluziště proměnil na místo, kde se odehrávají další kulturní a sportovní aktivity.
27. 9. 2023 Obec a finance Ostatní

42. Obnova kulturních památek? Bez cílů, plánů a často netransparentně a s průtahy

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na peníze určené na záchranu a obnovu kulturních památek, které rozdělovalo Ministerstvo kultury (MK) v letech 2019 až 2022. Celkově šlo o 2,6 miliardy korun z šesti konkrétních programů, které resort rozdělil mezi 7457 projektů. NKÚ odhalil řadu nedostatků v tom, jak MK k obnově památek přistupovalo. Resortu například chyběly konkrétní cíle a plány týkající se obnovy památek, ministerstvo ale také například neplnilo opatření a úkoly, které si často samo stanovilo. Kontroloři odhalili nedostatky i v hodnocení projektů, které bylo v některých případech netransparentní a neúměrně dlouhé.
28. 8. 2023 NKÚ Ostatní

43. Čtvrtletní zpráva o migraci za II. čtvrtletí 2023

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, včetně statistické přílohy. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany, dočasné ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních středomořských migračních tras do EU – východní, centrální a západní. Dále obsahuje informace o migraci na východní hranici EU a o situaci na tzv. západobalkánské trase.
18. 8. 2023 MV ČR Ostatní

44. Hrdinové cestovního ruchu

30 let od vzniku samostatné České republiky, 30 let od vzniku České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Výročí, která si právě letos připomínáme. Turismus už je nedílnou součástí tuzemské ekonomiky a od roku 1993 se na jeho rozvoji podílela celá řada lidí. Také vzniklo mnoho projektů, které oblast významně posunuly dopředu. Proto se letošní ocenění Hrdinové cestovního ruchu bude týkat celých třiceti let. O tom, kdo vyhraje, můžete rozhodnout i vy, on-line hlasování probíhá do 23. srpna.
9. 8. 2023 Obec a finance Ostatní

45. Také na odměnu členů volebních komisí můžete uplatnit slevu na dani. Jde to i zpětně

Případ volebního komisaře z Prahy přivedl veřejného ochránce práv ke shrnutí některých pravidel pro zdanění odměn za členství ve volebních komisích. Pokud lidé zjistí, že automaticky strženou daň z příjmů platit nemuseli, kdyby uplatnili slevu na poplatníka, mohou získat peníze zpět. Daňové přiznání mohou podat až tři roky zpětně. Zpozornět by měli především důchodci, studenti či rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené.
1. 8. 2023 Veřejný ochránce práv Ostatní

46. Ministr Výborný řešil s vedením zemědělských organizací změny v pravidlech hospodaření, situaci na trhu s obilovinami i průběh žní

Zkušenosti zemědělců s prvním rokem nové společné zemědělské politiky, dopady vládního konsolidačního balíčku na sektor zemědělství nebo připravované změny v pravidlech hospodaření, zejména protierozních opatření. O těchto a dalších tématech jednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se zástupci Agrární komory ČR (AK), Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) a Zemědělského svazu ČR (ZS). Se zástupci zemědělských organizací se ministr bude scházet pravidelně.
26. 7. 2023 MZe ČR Ostatní

47. Dny evropského dědictví 2023

Ke Dnům evropského dědictví je již registrováno téměř 500 památek. Vše najdete v Katalogu památek na webové stránce www.ehd.cz.
20. 7. 2023 SHS ČMS Ostatní

48. Pomoc obcím je klíčová

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se v pátek odpoledne setkal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Po únorové schůzce, která se konala krátce po prezidentských volbách, je to již druhé setkání hlavy státu s představitelem tohoto resortu. Pravidelné výjezdy prezidenta do krajů, zřízení nového odboru pro regionální rozvoj a komunity v Kanceláři prezidenta republiky, a nakonec i vystoupení Petra Pavla na sněmu Svazu měst a obcí, svědčí o velkém zájmu prezidenta o problematiku rozvoje územních celků.
17. 7. 2023 Obec a finance Ostatní

49. Sedmý ročník soutěže Chytrá města 2023 je v plném proudu

Máte chytré řešení a chcete se s ním pochlubit? Přihlaste ho do soutěže Chytrá města 2023. Nemusí jít o hotový projekt, stačí pilotní realizace nebo jen nápad, který byste v budoucnu rádi uskutečnili. Možná se právě ten Váš stane vítězem své kategorie letošního už 7. ročníku.
12. 7. 2023 MMR ČR Ostatní

50. Dobré zprávy o vzdělávání úředníků

V záplavě negativních informací, které na nás každodenně chrlí nejrůznější masmédia, se objevují tři dobré zprávy týkající se vzdělávání úředníků obcí, městysů, (statutárních) měst a krajů.
29. 6. 2023 Obec a finance Ostatní
Bylo nalezeno 1190 záznamů.