Archiv článků (rubrika Ostatní)

Bylo nalezeno 1223 záznamů.

1. Knihovna v obci

V těchto dnech vychází druhé, aktuálně přepracované vydání příručky Knihovna v obci, která, ač určena starostům a zastupitelům, bude potřebným průvodcem i pro samotné knihovníky, uživatele knihovnických služeb a širší okruh partnerů, kteří chtějí s knihovnou spolupracovat.
18. 7. 2024 Obec a finance Ostatní

2. Oslavy vs. spánek – jak na noční klid v obci?

Léto je tady a řada lidí se chystá na nejrůznější večerní párty, slavnosti či akce pod širým nebem. Příliš bujaré venkovní veselí ale může narazit na potřebu spánku a klidu ostatních občanů obce, jakož i na předpisy na uvedené téma. Jak může požadavkům obou skupin občanů obec vyjít vstříc a co v tomto kontextu mohou upravovat právní předpisy?
9. 7. 2024 SMS ČR Ostatní

3. Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2023 vyhrála obec Hradištko a město Mikulov

Obec Hradištko ve Středočeském kraji a město Mikulov v Jihomoravském kraji vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2023, která se konala už potřinácté. Šestičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo ve čtvrtek 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.
8. 7. 2024 Civipolis Ostatní

4. Konference Světlo: Osvětlení jako nástroj pro rozvoj měst a obcí

Konference Světlo, která se uskuteční 17.–18. září 2024 v pražském O2 universu, představuje jedinečnou příležitost získat nejnovější poznatky a inspiraci, jak zlepšit veřejné osvětlení právě ve vašich městech. Konference nabídne nejen informace o nejnovějších technologiích a inovacích, ale také konkrétní řešení a trendy, které mohou výrazně přispět k rozvoji vašich měst a obcí.
1. 7. 2024 SPS Ostatní

5. Konference na téma bezpečnost v obci

Dne 20. 6. 2024 se v Kongresovém centru Hotelu Tennis Club Prostějov konala celostátní konference Bezpečnost v obci 2024: Inovace městských kamerových systémů a prevence kyberkriminality. Odborná konference byla pořádaná pod záštitou statutárního města Prostějova, ministra vnitra a Kolegia ředitelů městských policií statutárních města ve spolupráci s Odborem prevence kriminality MV ČR v Kongresovém centru Hotel Tennis Club Prostějov.
26. 6. 2024 Prostějov Ostatní

7. V sobotu zvolili v osmi obcích nová zastupitelstva

V osmi obcích na území čtyř krajů v sobotu voliči rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Počet zastupitelů zde klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. O 54 mandátů se ucházelo 117 kandidátů.
24. 6. 2024 ČSÚ Ostatní

8. Nejlépe opravené památky v Plzeňském kraji dostaly ocenění

V prostorách Semlerovy rezidence na Klatovské třídě v Plzni se ve středu 19. června 2024 uskutečnil Den památek Plzeňského kraje. Vrcholem slavnostního setkání bylo vyhlášení výsledků a předání ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje 2023 z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a radního pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libora Picky.
21. 6. 2024 Plzeňský kraj Ostatní

9. Cestujete do zahraničí?

Podle nejnovějšího průzkumu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism se chystá celkem 61 % Čechů strávit letošní letní dovolenou v tuzemsku, ale pobyt v zahraničí plánuje také 60 % respondentů. Znamená to, že vedle tuzemské rekreace pojede řada lidí i mimo republiku a do zahraničí je to o 3 % více než v loňském roce.
19. 6. 2024 Obec a finance Ostatní

10. Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V podobné situaci jako tato rodina se může ocitnout až 400 tisíc Čechů, kteří podle posledního sčítání lidu mají v Česku evidovaný trvalý pobyt, ale žijí v zahraničí. I ti totiž někdy musí poplatky za odpady v Česku platit. Měli by si proto vždy ověřit, jaký typ poplatku za odpady jejich obec vybírá, a koho od placení případně osvobozuje. Obecní úřad také mohou ve výjimečných případech požádat o prominutí poplatku.
12. 6. 2024 Veřejný ochránce práv Ostatní

11. Knihovna jako společenské centrum

Česko je zemí, ve které je 6253 obcí a zejména ze strany makroekonomů zaznívá trvalá kritika neefektivity s argumentem, že jsme z tohoto pohledu spolu s Francií na jednom z posledních míst v Evropě. Kritika směřuje zejména k malým obcím, kterých je drtivá většina. Tyto obce však zřizují a provozují knihovny, kterých je v České republice cca 5200 a řadí nás to k zemím s nejhustší sítí knihoven na světě.
11. 6. 2024 Obec a finance Ostatní

12. Způsob zpracování výsledků eurovoleb je specifický

Zpracování výsledků voleb v Česku obecně kombinuje to nejlepší z tradičních ručních metod zpracování s využitím moderních technologií. Tím je zajištěna transparentnost i zpětná kontrola celého procesu. Přesto má způsob zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu své zvláštnosti.
7. 6. 2024 ČSÚ Ostatní

13. Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz

Odměny pro obce oceněné Oranžovou stuhou budou od letošního roku vyšší. Oceněné obce v krajském kole dostanou nově 800 tisíc korun namísto 600 tisíc korun. V celostátním kole jde o navýšení pro první místo z 300 tisíc na 400 tisíc korun, pro druhé místo z 200 tisíc na 300 tisíc korun a pro třetí místo ze 100 tisíc na 200 tisíc korun, a to v podobě dotace. Ocenění Oranžová stuha je udělováno za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.
5. 6. 2024 MZe ČR Ostatní

15. Tři pozoruhodné zprávy

Tři pozoruhodné zprávy prošly v minulých dnech sdělovacími prostředky. První, že se odkládá dokončení dálnice D49, protože Děti Země uspěly s kasační stížností proti stavebnímu povolení. Ministerstvo životního prostředí prý správně nevyhodnotilo dopady na životní prostředí.
23. 5. 2024 Obec a finance Ostatní

16. Nový portál Poradce pro veřejnou správu: Spolehlivá navigace světem daní, účetnictví, rozpočtů a mezd ve veřejné správě

Vydavatelský dům Poradce podnikatele, který je na trhu již přes 30 let a stojí mimo jiné za úspěšným projektem Daně pro lidi, nedávno spustil nový portál. Poradce pro veřejnou správu představuje spolehlivou zkratku k informacím a řešením legislativy veřejné správy, a to z pohledu daní, účetnictví, rozpočetnictví, mezd a personalistiky.
17. 5. 2024 PPVS Ostatní

17. Startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

O kvalitě mluvíme každý den. Představuje rozhodující faktor úspěchu pro jakoukoli organizaci. V dynamicky se měnícím světě je velkou výzvou. Proto Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje ty, které se kvalitě věnují, podílejí se na jejím rozšiřování a přispívají k její implementaci. Toto úsilí si zaslouží být vidět, proto vznikla soutěž Ambasador kvality České republiky. Představuje platformu pro propagaci a osvětu tohoto fenoménu napříč obory. Soutěž je otevřená organizacím soukromého i veřejného sektoru. Má-li vyhrát ta vše, nezapomeňte podat přihlášku do 30. září.
17. 5. 2024 ČSJ Ostatní

18. Vláda preventivně zvyšuje bezpečnostní opatření

Plošné zvýšení výkonu služby policie na celém území České republiky, adekvátní počet hlídek s balistickou ochranou, posílení pyrotechnické služby v Praze a Ostravě, intenzivnější silniční kontroly i revize vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Ministerstvo vnitra navrhlo preventivní zvýšení bezpečnostních opatření. Jde o reakci na doporučení odborníků, chystané akce na území ČR i na bezpečnostní situaci ve světě.
2. 5. 2024 MV ČR Ostatní

19. Jan Kasl nadále předsedou ČKA

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po volbách, konaných 20. dubna na valné hromadě, zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. První místopředsedkyní se stává Markéta Zdebská, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Lešek.
24. 4. 2024 ČKA Ostatní

20. Památky táhnou cestovní ruch

V uplynulém roce navštívilo některou z kulturních památek v České republice 43 % cizinců a 36 % domácích cestovatelů. Nejčastěji navštěvovanými jsou hrady a zámky. Prim pak hrají památky v Praze, kde návštěvníci utrácí za tuto aktivitu také nejvíce. Ze zahraničních návštěvníků památky v Česku vyhledávají nejčastěji cestovatelé z USA, Francie, Španělska a Itálie.
24. 4. 2024 CzechTourism Ostatní

21. 59. Den malých obcí očima hlavních partnerů a vystavovatelů

Tradičním hlavním partnerem 59. Dne malých obcí byla společnost Bonita Group Service s.r.o., za kterou rozhovor poskytnul výkonný ředitel Tomáš Hruboš. Novým hlavním partnerem byla společnost TEDOM a.s., kterou zastupovala ředitelka udržitelné energetiky Ludmila Vozdecká. Novinky i zajímavosti na video představili i někteří vystavovatelé.
5. 4. 2024 DMO Ostatní

23. Svět bankovek Oldřicha Kulhánka

První umělecké návrhy československých platidel ze 70. let 20. století, satirické Funny Money i životní příběhy současných bankovek. To vše je možné vidět od 27. března v Návštěvnickém centru České národní banky (ČNB). Pro veřejnost se otevřela unikátní výstava Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
3. 4. 2024 Obec a finance Ostatní

24. Videorozhovory z jarních 59. Dnů malých obcí

Na jarním 59. Dnu malých obcí, který proběhl v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a v úterý 26. 3. 2024 na Výstavišti Flora Olomouc, se pravidelně objevují zástupci ministerstev, vedoucí krajské a komunální politiky, stejně jako funkcionáři SMO ČR a SMS ČR. Jan Pokorný a Vojtěch Dvořáček s nimi připravili několik rozhovorů o novinkách a o aktuálních tématech, která jsou pro obce relevantní.
2. 4. 2024 DMO Ostatní

25. Výroční zpráva NKÚ: Česko není dostatečně připraveno na krize

V době zhoršující se bezpečnostní situace ve světě není Česká republika dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Stále není dotvořen systém ochrany měkkých cílů a slabým místem je i dlouhodobě opomíjený stav ochrany obyvatelstva. Počet trvalých úkrytů klesá, jsou schopny ukrýt jen 3,2 % obyvatel ČR, chybí ochranné obleky a další prostředky individuální ochrany obyvatel. Ministerstvo obrany nevyužilo prostředky na obnovu automobilní techniky armády či vybavení chemického vojska efektivně. Nedochází k zásadní modernizaci státní správy, úroveň digitalizace je stále nízká. Nepodařilo se výrazně snížit tempo zadlužování státu, nedošlo k ekonomickému růstu a vysoká inflace vedla k poklesu reálného příjmu domácností. To je stručný výčet výsledků 33 dokončených kontrol a také stanovisek k hospodaření státu, které Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) shrnul ve své právě publikované výroční zprávě za rok 2023.
2. 4. 2024 NKÚ Ostatní

27. Pohyb obyvatelstva – rok 2023

Počet obyvatel České republiky se během roku 2023 zvýšil z necelých 10,83 milionu na 10,90 milionu. Zahraniční migrací přibylo v obyvatelstvu 94,7 tisíce osob, zatímco přirozenou měnou 21,6 tisíce ubylo. O více než 10 % meziročně poklesl počet sňatků a živě narozených dětí, méně bylo také zemřelých a mírně i rozvodů.
26. 3. 2024 ČSÚ Ostatní

28. Budování dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla územními samosprávnými celky

Metodika popisuje a identifikuje klíčové otázky budování dobíjecí infrastruktury obcemi, popisuje vhodný postup při realizaci projektu zajištění výstavby a provozu dobíjecí stanice a navrhuje vhodný smluvní vztah se zhotovitelem a provozovatelem dobíjecí stanice. Metodika primárně směřuje na budování veřejné dobíjecí infrastruktury, přiměřeně lze však základní principy aplikovat i pro budování neveřejné dobíjecí infrastruktury určené výhradně pro potřeby samosprávy.
20. 3. 2024 SMO ČR Ostatní

29. Základní informace o výzkumu Město pro byznys 2023

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již sedmnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank. Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.
19. 3. 2024 Město pro byznys Ostatní

30. Cestovní ruch se dostává na data před covidem

Přestože vlivem pandemie je ve srovnání s rokem 2019 počet podnikatelů i zaměstnanců, kteří působí v cestovním ruchu, nižší, stále platí, že turismus významně přispívá do státního rozpočtu České republiky. V roce 2022 tvořil tento segment 2,22 % hrubého domácího produktu a pracovalo v něm 225,5 tisíce lidí.
7. 3. 2024 CzechTourism Ostatní

32. Odborný seminář pro vlastníky lesů tentokrát na téma ochrany lesa, legislativy nebo pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření

Kraj Vysočina je regionem, kde péče o lesy sehrává významnou roli. Zvlášť, když Vysočinu v předchozích letech postihla významná kůrovcová kalamita, která na značné části území poškodila většinu starších, zejména smrkových porostů. Díky přístupu vlastníků lesa, ale i práci odborných lesních hospodářů, kteří poskytují vlastníkům lesa potřebný informační servis, dochází k rychlé obnově lesa a zakládání nových, mnohem pestřejších lesů, než které zde rostly doposud.
28. 2. 2024 Kraj Vysočina Ostatní

33. Jarní konference 59. DMO: Nové trendy a výzvy ve správě obcí

Jarní konference Den malých obcí se koná v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a o týden později, v úterý 26. 3., v Olomouci na Výstavišti Flora. Účastníci se dozví o pravidelných změnách v legislativě týkajících se správy obcí, o tom, jak účinně hospodařit s rozpočtem, či o strategii rozvoje komunitní energetiky. Ministerstvo pro místní rozvoj představí nové národní dotační tituly a IROP. Novinkou je téma nakládání s odpady a zálohování obalů, které se v tomto roce bude obcí přímo dotýkat.
22. 2. 2024 DMO Ostatní

36. Katalog preventivních opatření

Katalog představuje přehled spolupráce Police ČR s orgány územní samosprávy a mezinárodními subjekty a byl vytvořen za podpory Norských fondů. Cílem aktivity je vytvořit přehled osvědčené spolupráce PČR a orgánů územní samosprávy v oblasti prevence kriminality.
6. 2. 2024 MV ČR Ostatní

37. Cestovní ruch v roce 2024

Hlavní komunikační téma cestovního ruchu Česka pro následující dva roky zní – aktivní turismus. Jak při cestování sportovat, relaxovat i odpočívat ukáže klíčová kampaň agentury CzechTourism, která posouvá téma aktivního turismu do netradiční podoby vyladěné ve spolupráci s kraji. Cílem je nalákat do Česka co nejvíc cestovatelů z celého světa.
29. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

38. Zlepšení kvality jídla nabízeného ve školách, nemocnicích či zařízeních sociálních služeb

Odborníci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili na semináři „Stravování ve veřejných institucích 2024“ způsoby, díky kterým je již nyní možné pro stravovací provozy škol, nemocnic a zařízení sociálních služeb nakupovat kvalitní potraviny. Diskutovalo se o tom, jak je možné podpořit nákup produktů ekologického zemědělství, fairtradových potravin, potravin lokálních, sezónních, základních nebo minimálně průmyslově zpracovaných.
19. 1. 2024 SOVZ Ostatní

39. Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav

Nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová se ujala úřadu. Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mezi priority nové ředitelky patří užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například i Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav.
4. 1. 2024 SPÚ Ostatní

40. Zájem lékařů o práci na venkově

V poslední době je předmětem všeobecného zájmu úsilí lékařské komunity v boji za optimální ocenění jejich práce a snaha o snížení limitu nadměrných přesčasů. Názory veřejnosti kolísají od sympatií až k odsuzování, a zpravidla se pohled každého jednotlivce odvíjí od vlastních zkušeností s českým zdravotnictvím.
3. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

41. Zábavní pyrotechnika? Zkontrolujte její bezpečnost

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a věnuje se především technickým normám. Veřejné správě je známá v souvislosti se zaváděním metody BIM a nově také jako atestační centrum elektronických spisových služeb. Nyní přichází s aktuálním upozorněním na kontrolu bezpečnosti zábavní pyrotechniky.
29. 12. 2023 ČAS Ostatní

42. Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podle vládních stran nezbytná

Lídři všech pěti vládních stran se na svém úterním jednání shodli, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je nutné zmodernizovat a zrychlit. Změny se zaměří na jeho schopnost zamezit kartelovým dohodám a také povedou k vyšší efektivitě přezkumu veřejných zakázek a výběrových řízení. Reformu ÚOHS si vláda vytkla jako jeden z úkolů ve svém programovém prohlášení
27. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

43. Obce a péče o válečné hroby

Způsob péče o lidské pozůstatky a ostatky ukazuje vždy na kulturní úroveň a vyspělost každé civilizované společnosti. Nejde jen o tradice a morální hodnoty, ale rovněž o stanovená pravidla a jejich dodržování. Říká se, že obrázek si každý udělá sám při prohlídce místního hřbitova nebo památníku válečných obětí.
27. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

45. Metodika k dokumentaci německých hrobek

Základní právní rámec přístupu k německým hrobům a hrobkám nacházejícím se na území České republiky vyplývá ze čl. 30 Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (Smlouva), která vstoupila v platnost již 14. září 1992. Přesto se na její dodržování v některých případech nedbá. Může se stát, že obec nemá přesně vedenou evidenci těchto hrobů a hrobek a nechce o ně pečovat. To bude třeba napravit.
18. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

46. Horská služba má za sebou horké léto, zasahovala nejčastěji v historii

Horští záchranáři mají za sebou dosud nejnáročnější letní sezonu, kdy zasahovali v průměru 14× denně. Díky rozsáhlé obměně techniky, rekonstrukcím, novým stanicím i pečlivé podzimní přípravě jsou dobře připraveni i na zimní období. Na financování Horské služby v příštím roce zajistilo Ministerstvo pro místní rozvoj téměř 400 milionů korun.
13. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

48. Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024

Senát ve čtvrtek 30. listopadu schválil novelu zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která mimo jiné upravuje odměňování zastupitelů. Novela zákona po podpisu prezidentem republiky a zveřejněním ve Sbírce zákonů počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.
7. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

49. Unikátní geolokační data. Analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy

Kdy z Prahy během chvíle zmizí čtvrt milionu lidí, kdy počet obyvatel Špindlerova Mlýna několikanásobně vzroste, k čemu nám takové informace jsou a jak lze ve veřejné správě využít zjištění, mezi kterými obcemi lidé nejvíc cestují? I to ukazuje analýza Ministerstva vnitra (MV) na základě geolokačních dat.
6. 12. 2023 MV ČR Ostatní

50. Založeno na faktech – zemědělství

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace.
4. 12. 2023 Liberální institut Ostatní
Bylo nalezeno 1223 záznamů.