Archiv článků (rubrika Bydlení a stavby)

Bylo nalezeno 409 záznamů.

1. Vláda schválila zákon o podpoře bydlení. Pomůže ochránit až 1,6 milionu lidí před pádem do bytové nouze

Návrh zákona vládě společně předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí s cílem zabránit dalšímu zhoršování bytové nouze. Ta v ČR ohrožuje až 1,6 milionu lidí. Zákon se zaměřuje především na rodiny s dětmi a seniory, u kterých nejvíce hrozí ztráta běžného bydlení. Samosprávám nabízí vyzkoušené nástroje pro řešení bytové situace obyvatel a jejich předvídatelné financování. Z dlouhodobého hlediska přinese státnímu rozpočtu úspory na nákladech spojených s bytovou nouzí. Příprava zákona je součástí programového prohlášení vlády a také široké reformy MMR – Bydlení pro život, která má dlouhodobě zvýšit dostupnost bydlení v zemi.
13. 6. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

2. Středočeši stárnou, počet seniorů v regionu se během tří dekád navýší o polovinu. Kraj reaguje cílenou výstavbou sociálních zařízení

Středočeský kraj reaguje na zvyšující se počet obyvatel a také na stárnutí obyvatelstva. V místech s největší poptávkou po lůžkách v domovech pro seniory vzniknou nová zařízení, či dojde k navýšení kapacit u stávajících poskytovatelů. Senioři budou přibývat hlavně v lokalitách, kde je aktuálně věkový průměr nejnižší, tedy v prstenci okolo hlavního města. V letošním roce například Středočeský kraj na podporu sociálních služeb, včetně rozšiřování stávajících kapacit, plánuje rozdělit z Humanitárního fondu rekordních 85 milionů korun.
12. 6. 2024 Středočeský kraj Bydlení a stavby

4. Ombudsman se zapojuje do další debaty k zákonu o podpoře v bydlení

Vláda v květnu odložila projednávání návrhu zákona o podpoře v bydlení či jiného nástroje k řešení bytové nouze. Ombudsman Stanislav Křeček se k tomuto tématu vyjádřil již v obsáhlých připomínkách k návrhu zákona. Přijetí zákona o sociálním bydlení považoval za nezbytné už první veřejný ochránce práv. Také Ústavní soud ve svém nedávném rozhodnutí upozornil na dlouhodobou nejistotu obyvatel v oblasti bydlení.
12. 6. 2024 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

5. Směrnice o energetické náročnosti budov: Postup pro její implementaci stanoví pracovní skupiny pod MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), která platí od 28. května 2024. Ministerstvo již svolalo několik expertních skupin, které se zabývají převedením směrnice do české legislativy. Hlavním cílem implementace je navrhnout taková opatření, která pomohou zlepšit energetickou náročnost budov a budou vycházet z podmínek České republiky. Na zavedení směrnice mají členské státy dva roky.
10. 6. 2024 MPO ČR Bydlení a stavby

7. K některým změnám v novém stavebním zákoně

V tomto článku podrobněji rozebíráme některé změny nového stavebního zákona a jeho problematická ustanovení. Výkladové obtíže začínají již u přechodných ustanovení, a to u projektů, které získají do 30. 6. pravomocné územní rozhodnutí. Nevyužitou příležitostí je i upuštění od vytvoření nové nezávislé soustavy státní stavební správy. Zajímavé bude sledovat, jak Nejvyšší správní soud bude v budoucnu posuzovat zrušení možnosti podat námitky proti návrhu změny územního plánu. Nejasné jsou i některé změny, které zůstaly v pozadí – bude stále hrát při určování pravomoci stavebního úřadu prim stavba hlavní? A jak je to například se zateplováním budov?
6. 6. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

8. Konference o brownfieldech letos doputovala do Automatických mlýnů

Nevyužívané lokality, které přestaly sloužit svému účelu, a co jak s nimi v současné době. To je téma konferencí, které se od roku 2018 pravidelně jednou ročně konají na jednom inspirativním místě v České republice. Dějištěm letošního ročníku se staly Automatické mlýny v Pardubicích, samozřejmě za účasti všech spoluvlastníků a provozovatelů areálu včetně Pardubického kraje a Gočárovy galerie.
5. 6. 2024 Pardubický kraj Bydlení a stavby

9. Regionální centra pro podporu investic už pomáhají desítkám obcí s bytovými projekty

Regionální centra pro podporu investic do bydlení, která v dubnu založil Státní fond podpory investic (SFPI), už naplno poskytují služby samosprávám. Od starostů a starostek evidují desítky žádostí o konzultace nejrůznějšího charakteru. S činností jednoho z těchto osmi nových expertních poradenských center se na svém výjezdu do Plzeňského kraje seznámil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
31. 5. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

10. Vyhláška MMR o požadavcích na výstavbu úspěšně prošla notifikací

Vyhláška o požadavcích na výstavbu, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, prošla evropským procesem notifikace. Platit začne od 1. července letošního roku, tedy v termínu, ke kterému se resort zavázal. Jde o prováděcí předpis nového stavebního zákona, který spojuje požadavky na vymezování pozemků, umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Zároveň zohledňuje lepší přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
29. 5. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

11. Vláda odstartovala první kroky ke zvýšení dostupnosti nájemního bydlení v Česku

Vláda představila konkrétní parametry podpory dostupného nájemního bydlení – v první fázi půjde zhruba o 8 mld. Kč z Národního plánu obnovy, které budou prostřednictvím Státního fondu podpory investic a Národní rozvojové banky určeny na financování bytových projektů samospráv. Stát dal pro výstavbu k dispozici přes 200 státních pozemků, které budou bezplatně převedeny na obce a města. Ministerstvo financí zároveň spustilo webovou aplikaci Cenová mapa nájemního bydlení.
28. 5. 2024 MF ČR Bydlení a stavby

12. Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění smlouvy uzavřené MMR na digitalizaci stavebního řízení

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě návrhu rozkladové komise zamítl rozklady podané Ministerstvem pro místní rozvoj a vybraným dodavatelem, akciovou společností InQool, ve věci návrhů na uložení zákazu plnění Smlouvy o prováděcím projektu, vývoji a implementaci informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení podaných společnostmi Expert & Partner engineering CZ, a. s., a VITA software, s. r. o. Předseda tak potvrdil správnost rozkladem napadeného prvostupňového rozhodnutí Úřadu, vydaného v této věci v březnu letošního roku.
23. 5. 2024 ÚOHS Bydlení a stavby

13. Deset změn stavebního zákona

Nový stavební zákon ještě ani nenabyl účinnost a již nyní dochází k jeho podstatné novelizaci. Nejdůležitější změny, které jeho aktuální verze oproti stávajícímu zákonu přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona, podíleli se na tvorbě pozměňovacích návrhů a jeho vývoj podrobně sledují.
10. 5. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

14. Digitalizace stavebního řízení – informace MF ČR

Ministerstvo financí, odbor veřejných zakázek publikovalo informaci k digitalizaci stavebního řízení. Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení.
7. 5. 2024 MF ČR Bydlení a stavby

15. Budeme renovovat veřejné budovy

V polovině dubna byla přijata posílená Směrnice o energetické náročnosti budov s cílem snížit účty za energii a snížit emise. Jde o další milník Zelené dohody, který těmito předpisy stanoví rámec pro členské státy pro snížení emisí a spotřeby energie v budovách v celé EU, od domovů a pracovišť až po školy, nemocnice a další veřejné budovy.
6. 5. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

16. MMR už nabídlo obcím miliardu na přípravu bytových projektů, v poslední výzvě je to dalších 400 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Resort na ni vyčlenil 400 milionů z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy. Žádosti začne přijímat koncem května 2024. Dohromady s předešlými výzvami MMR podpořilo nebo podpoří projektovou přípravu obcí zhruba 1,4 miliardy korun.
30. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

17. Více dřeva, méně betonu

Až čtvrtina nově postavených budov by v roce 2035 mohly být dřevostavby. Stát chce v budoucnu podpořit větší využití dřeva v rámci veřejných zakázek, ale i to, aby se české dřevo nevyváželo do zahraničí, ale zpracovalo doma. To pomůže zvýšit přidanou hodnotu celého odvětví, a tím posílit domácí ekonomiku, ale také snížit uhlíkovou stopu. Počítá s tím Surovinová politika pro dřevo, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).
26. 4. 2024 Ministerstvo zemědělství Bydlení a stavby

18. Digitalizace stavebního řízení je na světě

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš představil na Stavebním veletrhu v Brně funkční systémy digitalizace stavebního řízení. Názorně přiblížil jednotlivé části portálu stavebníka a Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ). V průběhu května Ministerstvo pro místní rozvoj zahájí školení na stavebních úřadech a od prvního července může portál používat veřejnost.
26. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

19. Starostové Karlovarského kraje se na urbanistickém semináři dozvěděli o tématu využívání starých objektů

Stejně jako v předchozích dvou letech zorganizoval odbor regionálního rozvoje krajského úřadu osvětový seminář pro starosty měst a obcí Karlovarského kraje na vybrané urbanistické téma. Tentokrát se akce s podtitulem Jak vybrat architekta?“ zaměřila na možnosti transformovat a znovu využívat budovy pro novou funkci se zaměřením na jejich architektonickou kvalitu a s cílem vytvořit podmínky pro zlepšení funkčnosti, estetiky a provázanosti prostoru, budov a jiných záměrů měst a obcí ve spolupráci s architekty.
25. 4. 2024 Karlovarský kraj Bydlení a stavby

21. Spoluprací s investory k udržitelnému rozvoji

Strategické plány měst a obcí musí počítat s klimatickými změnami a směřovat územní rozvoj podle předem stanovených mantinelů. Česká města řeší, jak zavádět účelná opatření a kam směřovat pozornost ve vztahu k udržitelnosti. Práce s územním plánem a nová pravidla pro developery představují zásadní způsob, jak mohou města svůj rozvoj vzít do vlastních rukou a adekvátně pracovat s tím hlavním, co mají k dispozici – s pozemky a veřejným prostorem.
15. 4. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

22. Současná bezbariérová vyhláška platí do konce června

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Aktuální bezbariérovou vyhlášku nahradí od prvního července. Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb se podílí na přípravě související technické normy, kterou může veřejnost připomínkovat.
10. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

23. Dostupné bydlení má zelenou

Dvacet let od vstupu do Unie může Česko poprvé financovat dostupné byty z veřejných zdrojů. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a Státní fond podpory investic dojednali s Evropskou komisí podporu dostupného bydlení v České republice z veřejných peněz. Díky tomu může stát financovat vznik nájemních bytů s nižším než tržním nájemným například pro mladé lidi do 35 let nebo prospěšné profese v regionech.
10. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

24. V krajích začala fungovat centra podpory investic do bydlení, obcím nabídnou praktickou pomoc s bytovými projekty

Starostkám a starostům centra nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například s právními a technickými dotazy. Experti budou působit ve všech krajích. Centra jsou financována z evropských zdrojů, konkrétně z komponenty Národního plánu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu dostupného bydlení.
5. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

25. Na demolice zchátralých budov poskytneme obcím 117 milionů korun

Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím a krajům částkou 117 milionů korun. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru. Dané území pak bude možné znovu využít k rozvoji obce. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci podávat do 28. června 2024.
4. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

26. Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

Stavebnímu úřadu jsme poradili, jak řešit stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování. Stěžovateli vadilo, že sousední dva byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úřady dostatečně nezasáhly. Obrátil se proto na ombudsmana. Šetřili jsme postup stavebního a krajského úřadu a společně jsme našli cesty, jak takové situace zdárně řešit.
4. 4. 2024 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

27. Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím, další tři roky bude možné podávat projekty postaru

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. 6. 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu. Záleží na stavebníkovi, jakou úpravu si zvolí – ta nová mu ale přináší řadu výhod včetně jednodušší dokumentace a rychlejšího povolení.
3. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

28. Výpověď nájmu v případě užívání bytu ke krátkodobým pronájmům

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozsudku, č. j. 26 Cdo 2128/2023-182, zabýval v praxi dosud neřešenou otázkou, zda přenechávání bytu nájemcem třetím osobám ke krátkodobému ubytování prostřednictvím platforem typu Airbnb představuje užívání bytu v rozporu s účelem nájmu bytu a je hrubým porušením povinnosti nájemce plynoucí z nájmu.
26. 3. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

29. Spolupráce Fondu na podporu dostupného nájemního bydlení a Pardubického kraje

Spolupráce se Státním fondem podpory investic a vznik Regionálních center podpory dostupného bydlení. To byla hlavní tématem setkání hejtmana Martina Netolického s ředitelem této organizace Danielem Ryšávkou. Jednání se zúčastnili také krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr, primátor Pardubic Jan Nadrchal a zástupci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, kteří zaštiťují vznik regionálního centra.
21. 3. 2024 Pardubický kraj Bydlení a stavby

30. Nájemní bydlení v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo reprezentativní šetření mezi nájemníky a pronajímateli v České republice. Nájemní smlouvu do jednoho roku má asi 400 000 lidí. Zhruba polovina nájemníků (46 %) má nájemní smlouvu na méně než dva roky a přibližně stejný podíl (45 %) ji má uzavřenu na dobu neurčitou.
19. 3. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

31. Pasport veřejných budov

Starším budovám v majetku měst či krajů mnohdy chybí kompletní stavební dokumentace. To se ukazuje jako problém v případě, kdy je nutné přistoupit k rekonstrukcím či prodejům objektů. Řešením je provedení komplexního pasportu, ideálně doplněného vytvořením 3D modelu pro BIM. Ten dokáže následně výrazně zjednodušit další správu nemovitosti.
19. 3. 2024 Lesensky.cz Bydlení a stavby

32. Participativní bydlení

Participace obecně znamená účast nebo podíl. Bydlení je základní lidská potřeba a dostupnost bydlení je téma pro větší města i menší obce České republiky, ale hlavně pro stále více domácností, kterým rostou náklady na pořízení nebo udržení bydlení, ať se jedná o rostoucí ceny nemovitostí, splátky hypotečních úvěrů či výše nájemného. Rostoucí ceny pozemků, stavebních materiálů a energií činí i z nové výstavby ekonomicky exkluzivní záležitost.
12. 3. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

33. Byrokracie spojená s přípravou staveb za poslední tři dekády nabobtnala, není to ale jediný problém stavebníků

Bez zásahu vlády to dál nepůjde. Na tom se shodují stavebníci z Karlovarského kraje, když bilancují loňský rok, resp. uplynulé tři dekády. Vyhlížejí změny ve zdlouhavém stavebním řízení, ale i ve školství, které nereflektuje trh a majitelé stavebních firem také doufají v podporu bydlení. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KKHKK) se jim snaží maximálně pomáhat, aby k těmto změnám došlo.
7. 3. 2024 KHK KK Bydlení a stavby

34. S projekty dostupného bydlení pomůže v České republice i Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou konkrétní projekty s vysokým potenciálem. Cílem je mimo jiné vytvořit systém, který bude atraktivní i pro nadnárodní investory.
14. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

36. Dopravní a energetický stavební úřad zefektivní a zkvalitní stavební řízení

Jeden úřad pro územní řízení a povolování nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb. Od 1. ledna 2024 začal vykonávat agendu povolování vyhrazených staveb nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zefektivnit, zkvalitnit a zpřehlednit stavební řízení. Výsledkem činnosti úřadu má být rychlejší a odbornější rozhodování o klíčových infrastrukturních projektech.
8. 2. 2024 Ministerstvo dopravy Bydlení a stavby

37. Nové byty nesmí mít jen osm metrů čtverečních, MMR reaguje na nepravdivé zprávy o snížení standardů na bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, podle kterých připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu umožní vznik bytů o výměře 8 m2. Není to pravda. Spodní limit 16 m2 jako minimum podlahové plochy bytu o jedné místnosti zůstává v platnosti.
5. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

38. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty, díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.
1. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

39. Výtahy už od čtyř pater – ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Snižuje například počet pater, od kterého musí být v nových bytových domech výtah. Přístupnost je díky vyhlášce jedním z klíčových požadavků už v návrhu stavby. Ministru pro místní rozvoj v tomto nově radí sbor složený ze zástupců veřejné správy, profesních komor, akademické sféry a neziskových organizací.
24. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

41. Posílení spolupráce při přípravě a průběhu architektonických soutěží

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.
17. 1. 2024 NPÚ Bydlení a stavby

42. Politika architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK ČR) je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, které vedou ke zvýšení kvality vystavěného prostředí. K jejich dosažení určuje několik desítek opatření, která mají konkrétního garanta i termín splnění.
17. 1. 2024 ÚÚR Bydlení a stavby

43. Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci NKÚ zaměřenou na státní podporu bydlení

Veřejné finanční prostředky vynaložené na bydlení v letech 2016 až 2021 měly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jen okrajový vliv na zvýšení jeho dostupnosti. Upozorňuje, že v České republice stále chybí zákonná úprava podpory bydlení. Státní fond podpory investic (SFPI) loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby. MMR předložilo vládě návrh zákona o podpoře v bydlení, který přináší systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy. Pomůže také s vhodným nastavením investic do výstavby a rekonstrukcí v obcích.
15. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

44. Státní podpora bydlení: vydány miliardy, vliv na trh bydlení jen okrajový, problémy s dostupností a kvalitou přetrvávají

Za posledních sedm let (2016 až 2023) provedl NKÚ již pět kontrol zaměřených na peněžní prostředky určené na podporu bydlení. Poslední, která skončila loni v červenci, se soustředila na prostředky státu vynakládané Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Státním fondem podpory investic (SFPI). Obě instituce vydaly na podporu bydlení v letech 2016 až 2021 dohromady 13,9 mld. Kč a subvencovaly tak více než 4500 projektů.
15. 1. 2024 NKÚ Bydlení a stavby

45. 50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace

Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 % budov, což je nedostatečné tempo v porovnání s požadavky nedávno aktualizovaných směrnic o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, které zdůrazňují potřebu zdvojnásobení tempa renovací.
11. 1. 2024 SFŽP ČR Bydlení a stavby

47. V bytových domech je na 200 tisíc bytů, ve kterých nikdo dlouhodobě nežije, MMR dělá kroky, aby je dostalo zpátky na trh

Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 % na 200 tisíc. Vyplývá to z nové studie Ministerstva pro místní rozvoj. Mezi důvody je také nevyhovující technický stav nemovitostí, resort proto zajistil z evropských zdrojů přes 8 miliard korun, které bude možné využít i na rekonstrukce. Prázdné byty má skrze pozitivní motivaci pomoci vrátit na trh také navrhovaný zákon o podpoře v bydlení.
3. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

49. Město Nový Bor připravuje koncepci bytové politiky

Město Nový Bor na Českolipsku zahájilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování přípravy na vytvoření koncepce bytové politiky. Stěžejní dokument zhodnotí podmínky bydlení a jeho dostupnost pro všechny sociální skupiny obyvatel, rozvoj bytového fondu v příštích letech a s tím související možnosti financování. Prvním krokem byla dotazníková akce mezi obyvateli města, kterou radnice a výzkumný tým Agentury připravily a realizovaly minulý měsíc.
13. 12. 2023 APSZ Bydlení a stavby
Bylo nalezeno 409 záznamů.