Deník veřejné správy

Regulace hazardu ve městě Chomutov

Statutární město Chomutov ve snaze ochránit své obyvatele před nepříznivými dopady hazardu dlouhodobě reguluje hazardní hry na svém území. Do roku 2014 bylo regulováno počtem heren, následně byla schválena nulová tolerance a není povolena žádná herna ani kasino, ve kterých by mohly být provozovány hazardní hry.
9. 12. 2022 OF 4/2022 Regiony

Kde brát v těžkých časech?

Ústředním motivem XXV. celostátní finanční konference je bezesporu otázka, jak nejlépe přežít energetickou krizi, aniž by to výrazně omezilo investice do lokálního rozvoje. Zajímá starosty i úředníky samosprávných celků, primátory, politiky a v neposlední řadě samozřejmě i občany.
9. 12. 2022 SMO ČR Ekonomika

Spouštíme Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.
9. 12. 2022 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

Na venkovské prodejny půjdou další peníze

Dalších 56 malých obchodů potravin v Kraji Vysočina si rozdělí dotaci na podporu provozu. Celkem jde o 3,36 miliónu korun, o které požádá kraj z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názem Obchůdek 2021+.
9. 12. 2022 Kraj Vysočina Regiony

Péči o nově vysazené stromy chce Středočeský kraj podporovat i v příštím roce

I v příštím roce by měly mít středočeské obce možnost získat z rozpočtu kraje dary na výsadbu stromů, respektive na následnou péči o nově vysazené stromy. Radní se dnes seznámili s návrhem pravidel pro jejich poskytování. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu je stejně jako letos 2 miliony korun. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo.
9. 12. 2022 Středočeský kraj Dotace

Pardubický kraj umožní obcím snazší přístup k digitální technické mapě

O rozvoji spolupráce mezi Pardubickým krajem a Sdružením místních samospráv ČR jednal hejtman Martin Netolický s celostátním i krajským vedením této organizace zastupující zájmy měst a obcí. Na základě tohoto jednání dojde k aktualizaci memoranda z roku 2018, kterou bude obcím v kraji prostřednictvím SMS ČR umožněn zvýhodněný přístup k systému podpory v souvislosti se vznikem digitální technické mapy.
9. 12. 2022 Pardubický kraj Veřejná správa online

NIS2: Nová regulace kybernetické bezpečnosti v EU

Směrnice NIS2 nově přijatá Evropským parlamentem a Radou rozšiřuje okruh povinných osob v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpřísňuje požadavky na hlášení bezpečnostních incidentů, zavádí odpovědnost managementu a zvyšuje sankce za nedodržení povinností.
9. 12. 2022 ePravo.cz Veřejná správa online

Majetek obcí

Většina občanů, ale i zastupitelů, hodnotí zpravidla hospodaření svých obcí na základě plnění rozpočtových ukazatelů – vývoj příjmů, výdajů, či podle salda rozpočtu. Účetní závěrka přináší mj. údaje o hodnotě majetku obce. Roste trvale objem majetku obce, zvyšuje se dlouhodobý majetek, který je trvale ve vlastnictví obce nebo rostou jen aktiva na účtu, jejichž hodnota vzhledem k inflaci stále klesá? Dnešní článek přináší údaje o majetku obcí (bez Prahy) a jeho struktuře. Ptáme se, zvláště před volbami, jak naše obec hospodaří se společným majetkem nebo jen porovnáváme každoroční příjmy a výdaje?
8. 12. 2022 OF 4/2022 Ekonomika

Jednotné environmentální stanovisko v rámci připravovaných legislativních změn nového stavebního zákona

Nový stavební zákon byl po několika letech legislativních příprav schválen Parlamentem ČR dne 13. července 2021 a publikován ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb.; spolu s ním byl přijat i ůdoprovodný zákon č. 284/2021 Sb., novelizující více než padesát zákonů v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Převážná část této nové legislativy nabývá účinnosti 1. července 2023.
8. 12. 2022 ePravo.cz Legislativa

Statistická ročenka životního prostředí České republiky

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala již třicátou druhou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.
8. 12. 2022 Cenia Životní prostředí

Pardubický kraj připravuje detailní plány pro rozvoj hospodářsky ohrožených oblastí

Východní část regionu se potýká nejenom s aktuálními výzvami, které zasáhly celou republiku, ale i s dlouhotrvajícími problémy v hospodářské a sociální oblasti. Pardubický kraj proto s radnicemi v Moravské a České Třebové připravuje propracované plány rozvoje těchto území. Dokumenty mají nejenom popsat nejpalčivější lokální problémy, ale hlavně přijít s konkrétními návrhy na jejich společné řešení.
8. 12. 2022 Pardubický kraj Regiony