Deník veřejné správy

Zjednodušení převodu státního majetku na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.
8. 2. 2023 Obec a finance Ekonomika

Cestovní ruch se zvedá

Cestovní ruch a služby s ním spojené představují významný zdroj hrubého národního důchodu a v době restrukturalizace hospodářství toto odvětví vytváří řadu pracovních příležitostí. Podpora cestovního ruchu je také v zájmu řady obcí, měst a celých regionů, ve kterých je rozvoj turismu vítaným zdrojem společenského i hospodářského oživení a také podnětem pro investice do veřejného prostoru a zejména pro obnovu a údržbu památek.
8. 2. 2023 Obec a finance Ostatní

Vídeň udržela vysoký počet cyklistů i po covidu

Jízda na kole, pro Vídeňany tradiční způsob dopravy, získal během pandemických let na další popularitě. Kola ve Vídni zůstala oblíbená i po covidu, počet cyklistů neklesl. I proto jde Vídeň rostoucí poptávce naproti a staví další cykloinfrastrukturu. Od podzimu také přinesla velkou novinku: nové předpisy umožňují cyklistům ve vybraných případech odbočit vpravo i na červenou.
8. 2. 2023 Eurocomm-PR Zahraničí

Pardubický kraj pomůže Chvaleticím s obnovou veřejného osvětlení u lávky přes Labe

Na jednání se starostkou Chvaletic Renatou Dymešovou přijeli v úterý odpoledne hejtman Martin Netolický a krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Obec je známá především díky hnědouhelné elektrárně. V poslední době se také na katastru obce řeší těžba manganu, jelikož geologický průzkum odhalil u Chvaletic bohaté ložisko manganu. Pardubický kraj navíc ve městě zřizuje Střední odborné učiliště zemědělské, do jehož rozvoje chce kraj investovat.
8. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

Jednání za obec při uzavírání smluv

Uzavření smlouvy, případně realizaci jiného právního jednání obce, musí předcházet souhlas (schválení) příslušného orgánu obce. Pokud ke schválení právního jednání (typicky smlouvy) příslušným orgánem obce nedojde, je právní jednání od počátku, tedy absolutně, neplatné[1]. Důležité je ale rozlišení, že rozhodnutí o majetkové dispozici nelze zpravidla zaměňovat s aktem uzavření smlouvy.
7. 2. 2023 OF 4/2022 Legislativa

Den bezpečnějšího internetu rozšiřuje povědomí o nástrahách v online prostoru

Den Bezpečnějšího internetu letos připadá na první únorové úterý – tedy na 7. únor. Jedná se o jubilejní 20. ročník, do kterého se zapojilo 200 zemí. Tento den si připomínáme důležitost bezpečného chování v prostředí internetu. Upozorňovat na rizika a bezpečnost v kyberprostoru je nadmíru důležité, protože podle výzkumu Microsoftu se 69 % dotázaných v posledním roce setkalo na internetu právě s nějakým rizikem.
7. 2. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

O dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem je velký zájem

Plánujete pořídit elektromobil nebo vůz na vodíkový pohon pro vaši obec, kraj, neziskovou organizaci či jiný veřejný subjekt? Potom neváhejte a zažádejte si o dotaci co nejdříve. Výzva má termín ukončení v polovině prosince 2023, budou-li však alokované prostředky vyčerpané dříve, příjem žádostí bude ukončen. Aktuálně je k dispozici už jen 180 milionů korun.
7. 2. 2023 SFŽP ČR Dotace

Lidi i přírodu pomůže ochránit před světelným znečištěním nová norma

Světelné znečištění neboli světelný smog je soubor všech nepříznivých účinků, které s sebou přináší umělé osvětlení. Jedná se o stále významnější celosvětový problém, jehož dopady můžeme pozorovat na lidském zdraví, životním prostředí nebo třeba na viditelnosti noční oblohy. V českém prostředí přinese zlepšení nově vydaná česká technická norma, která určuje parametry šetrného svícení, minimalizující nepříznivé dopady umělého světla.
7. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

Rodiny si samy řeknou, co potřebují, Olomoucký kraj je v tom podpoří

Rodiny nejlépe vědí, co potřebují, a proto se Olomoucký kraj zapojil do projektu Audit familyfriendlycommunity, který jim k tomu nabídne prostor. Sami obyvatelé se jeho prostřednictvím mohou zapojit do rozvoje míst, kde žijí. Úvodního projektového semináře se zúčastnil také Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí.
7. 2. 2023 Olomoucký kraj Sociální problematika

Investice Pardubického kraje posílí v letošním roce 1,2 miliardy korun

Krajský rozpočet na rok 2023 bude posílen o téměř 1,2 miliardy korun. O zapojení zvýšeného inkasa daní nedočerpaných prostředků rozpočtu loňského roku rozhodli na svém pondělním jednání krajští radní. Zlepšené inkaso sdílených daní z loňského roku činí necelých 780 milionů korun, přes 417 milionů pak pochází z nedočerpaných prostředků a úspor loňského rozpočtu. Díky tomu se podaří posílit krajské investice, a to především v oblasti dopravy.
7. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

Význam vodárenských nádrží pro zabezpečení pitné vody v České republice

O tom, že území České republiky je ohroženo nedostatkem vody, svědčí nejenom zkušenost historická, ale i novodobá z let 2014–2019. Prokazuje to rovněž indikátor Evropské agentury pro životní prostředí[1], který vychází z posouzení procentuálních odběrů vody z disponibilních zdrojů vody v jednotlivých zemích. Pokud odběry přesahují úroveň 20 % objemu zdrojů vody, jde o nebezpečí nedostatku vody, pokud přesáhnou 30 %, pak jde o hrozbu a při překročení 40 % je výrazné ohrožení.
6. 2. 2023 OF 4/2022 Životní prostředí