Deník veřejné správy

Starostové by měli vládnout světu

Před týdnem se konal v Olomouci XIX. Sněm Svazu měst a obcí ČR, což je organizace, která sdružuje 2812 municipalit, ve kterých žije téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Taková instituce má plné právo podílet se nejenom na řešení lokálních problémů, ale ovlivňovat také věci veřejné.
26. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

Obce nesouhlasí s povinným zálohováním plechovek a PET lahví

Zástupci obcí budou v pátek jednat s Ministerstvem životního prostředí o jeho návrhu na povinný systém zálohování PET lahví a nápojových plechovek, jehož parametry ministerstvo v minulém týdnu představilo. Sdružení místních samospráv ČR má vůči návrhu zásadní výhrady. Zavedení zálohování bude mít negativní ekonomický dopad na obce. Komplikace by měla také řada prodejen, na něž by se vztahovala povinnost zálohované obaly od občanů převzít a skladovat.
26. 5. 2023 SMS ČR Ostatní

Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy, na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti

Po prázdninové odstávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů. Navíc nově od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.
26. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

Další defibrilátory do obcí. Kraj dotačně podpoří i školení poskytovatelů první pomoci

Radní Pardubického kraje na svém posledním jednání schválili dotace na pořízení defibrilátorů pro dalších 18 obcí, které o ně zažádaly ve druhém kole dotačního programu. Pardubický kraj tak na přístroje, které mohou zachraňovat životy, vynaloží asi 700 tisíc korun. Dalších téměř 450 tisíc korun kraj poskytne na proškolení poskytovatelů první pomoci, tzv. first responderů.
26. 5. 2023 Pardubický kraj Regiony

Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce

Může tajemník obce s rozšířenou působností řešit přestupkovou agendu (být předsedou nebo členem přestupkových komisí) v obcích I. typu v rámci území ORP i mimo něj, když dotčené obce nemají s ORP uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale jedná se o soukromou aktivitu za úplatu (smlouva na vlastní IČ) osoby, která je zároveň tajemníkem? Nejedná se o porušení zákona? Jak v tomto případě postupovat?
26. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

Digitalizace usnadňuje cestování

Maximálně usnadnit a zlepšit kvalitu cestování díky digitalizaci. To jeden z cílů, kterým se zabývá nejen Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Co a proč dělá, zaznělo na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Moderní informační a komunikační technologie hrají klíčovou roli u portálů jako je Kudy z nudy či Visit Czechia, projektů e-Turista či GDS, ale také v souvislosti s prezentací Česka na fotografiích či ve videu.
25. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Otevírání nabídek po připravované novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebyl od svého přijetí a nabytí účinnosti prakticky ani jednou přímo novelizován. Došlo pouze k přijetí řady nepřímých novel, týkajících se zpravidla upřesnění pojmů či institutů, se kterými zákon pracuje. Z významnějších novel lze uvést například úpravu definice a určování skutečných majitelů, případně reflexi přijatých mezinárodních sankcí, které na uzavírání smluv podle zákona také částečně dopadají.
25. 5. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

Dvojí sazba poplatku za odpady u Ústavního soudu

Ústavní soud přezkoumával obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, konkrétně ustanovení zakotvující úlevu pro občany obce. Byť ustanovení zakotvující úlevu zrušil, vyvolal jeho nález možná více otázek, než kolik jich zodpověděl.
25. 5. 2023 ePravo.cz Legislativa

Obce mají poslední možnost žádat až o 2 miliony na přípravu Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

Do pondělí 5. června 2023 mohou obce a města sdružená v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima žádat o dotaci až 2 miliony korun. Výzva z Národního programu Životní prostředí pomáhá všem radnicím, které chtějí snížit lokální emise skleníkových plynů nebo připravují adaptační opatření. Příspěvek mohou využít na tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), organizaci Místních dnů pro klima a energii nebo na pracovní místo spojené s přípravou a plněním plánu SECAP. Obce mají poslední šanci si v tomto roce o podporu požádat.
25. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

Komunitní energetika – praxe a právo

Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností, říká to studie EGÚ Brno. Od širšího zavedení komunitní energetiky se očekává podstatné zvýšení energetické soběstačnosti obcí a měst. Rychlý nárůst střešních fotovoltaik v loňském roce odhalil nepřipravenost distribuční soustavy v některých regionech. A zejména s očekávaným rozvojem komunální energetiky bude potřeba rozvodnou síť radikálně posílit.
24. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

Liberecký kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území

Kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území. Ta jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027. V Libereckém kraji se jedná kromě o Frýdlantsko, Novoborsko, Semilsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko. Vznikla již studie pro Frýdlantsko, nyní se dokončuje studie pro Tanvaldsko a chystá se zpracování materiálu o Novoborsku.
24. 5. 2023 Liberecký kraj Regiony

Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže ještě užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje se státem

Předcházet nedostatku volných míst nejen na středních školách chtějí do budoucna Praha a Středočeský kraj ještě intenzivnějším sdílením dat a společným navrhováním kapacit školských zařízení. Obě samosprávy budou také společně postupovat v otázkách nastavení systému financování školských zařízení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) chce podpořit výstavbu nových škol podporou kvalitnějšího územního plánování.
24. 5. 2023 Praha Školství

Moravskoslezský kraj je lídrem v rozvoji telemedicíny, v odlehlých oblastech regionu vzniknou telemedpointy

Do konce roku by v regionu mohlo začít fungovat pět telemedpointů, které zajistí vzdálený monitoring tělesných funkcí pacientů v odlehlých oblastech regionu. Moravskoslezský kraj systematicky a dlouhodobě podporuje rozvoj telemedicíny, aby lidé, kteří tu žijí, nemuseli daleko dojíždět za kvalitní zdravotní péčí.
24. 5. 2023 Moravskoslezský kraj Veřejná správa online

Region informačních technologií

Slogan „Region informačních technologií“ zdobí už několik let zcela oprávněně stánek, který na konferenci ISSS v Hradci Králové prezentuje Kraj Vysočina. Celý tento region je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat a kam se dá zajet na návštěvu za poznáním a odpočinkem. Po návštěvě stánku uvedeme některé činnosti z oblasti informatiky, které se zde představily.
23. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zčásti vyhovělo návrhu skupiny senátorů a zrušilo ustanovení § 73 odst. 1, § 134 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 48 odst. 1 a § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 54 odst. 1 a § 87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
23. 5. 2023 Ústavní soud Legislativa