Deník veřejné správy

MMR poslalo k připomínkám reformu přezkumu veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh reformy přezkumu veřejných zakázek, která má zajistit rychlejší, transparentní a odborné posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Jádrem je zrušení dvou instancí přezkumu a zavedení rozhodování v senátech. Zamezí se tím situacím, kdy rozhoduje pouze předseda úřadu. Pětice pilířů reformy je odpovědí na dlouhodobé výzvy veřejných zadavatelů a dodavatelů. Resort při přípravě zohlednil více než tři desítky jednání se zainteresovanými stranami za poslední rok.
14. 6. 2024 MMR ČR Veřejné zakázky

Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.
14. 6. 2024 Královéhradecký kraj Energetika

Výsledky kontrol a zastupitelstvo

V loňském roce jsme měli na obecním úřadě kontrolu z Inspektorátu práce a z Okresní správy sociálního zabezpečení. Musí výsledky těchto kontrol schválit nebo alespoň vzít na vědomí zastupitelstvo obce? Má být s výsledky těchto kontrol zastupitelstvo obce seznámeno?
14. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

Středočeský kraj chce finančně podpořit místní akční skupiny v celém kraji a rozvoj podnikání

Kraj plánuje finančně podpořit Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje a rozvoj podnikání ve vybraných obcích. Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem v hospodářsky a sociálně ohroženém území by měly dostat dotace Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání. Radní na svém zasedání projednali oba návrhy a doporučili je schválit zastupitelům.
14. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

Obrana před energošmejdy

Zatímco ve druhém loňském pololetí stížností na nekalé praktiky zprostředkovatelů výrazně ubylo, od počátku tohoto roku, zejména v posledních týdnech, řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) již několik desítek podání na tzv. energošmejdy. Stížnosti spotřebitelů míří především na porušování zákazu podomního prodeje nebo na nepravdivé či klamavé informování zákazníka, ale také na výkon zprostředkovatelské činnosti bez potřebné registrace.
13. 6. 2024 ERÚ Energetika

Vláda schválila zákon o podpoře bydlení. Pomůže ochránit až 1,6 milionu lidí před pádem do bytové nouze

Návrh zákona vládě společně předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí s cílem zabránit dalšímu zhoršování bytové nouze. Ta v ČR ohrožuje až 1,6 milionu lidí. Zákon se zaměřuje především na rodiny s dětmi a seniory, u kterých nejvíce hrozí ztráta běžného bydlení. Samosprávám nabízí vyzkoušené nástroje pro řešení bytové situace obyvatel a jejich předvídatelné financování. Z dlouhodobého hlediska přinese státnímu rozpočtu úspory na nákladech spojených s bytovou nouzí. Příprava zákona je součástí programového prohlášení vlády a také široké reformy MMR – Bydlení pro život, která má dlouhodobě zvýšit dostupnost bydlení v zemi.
13. 6. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Další rozvoj kariérového poradenství či podporu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání umožní krajský projekt

Královéhradecký kraj v březnu 2024 zahájil realizaci rozsáhlého vzdělávacího projektu s předpokládanými celkovými náklady ve výši 120 milionů korun. Plánované aktivity jsou určeny zejména žákům a pedagogickým pracovníkům středních škol a potrvají až do června 2028. Většina nákladů bude hrazena z fondu Evropské unie – Operační program Jan Ámos Komenský.
13. 6. 2024 Královéhradecký kraj Regiony

Ústecký kraj zná své vítěze Vesnice roku 2024

Tradiční soutěž Vesnice roku v Ústeckém kraji přináší první výsledky. Ty přivezla ze svého čtyřdenního putování po regionu komise a zveřejnila tak první majitele barevných stuh, které se v soutěži Vesnice roku předávají oceněným obcím.
13. 6. 2024 Ústecký kraj Regiony

Volby do Evropského parlamentu a dopad na evropské dotace

Blížící se volby do Evropského parlamentu mohou podle Jiřího Pavlíčka, CEO poradenské společnosti enovation, zásadně ovlivnit rozdělování dotací pro Českou republiku a tím i naši ekonomiku. Vysvětluje, jak zvolení zástupci mohou změnit priority, například více podpořit úspory energií, digitalizaci, výzkum, zdravotnictví nebo obranný průmysl a pro Česko bude klíčové chytře čerpat dostupné prostředky a asertivně prosazovat své zájmy v Europarlamentu.
12. 6. 2024 Obec a finance Dotace

Středočeši stárnou, počet seniorů v regionu se během tří dekád navýší o polovinu. Kraj reaguje cílenou výstavbou sociálních zařízení

Středočeský kraj reaguje na zvyšující se počet obyvatel a také na stárnutí obyvatelstva. V místech s největší poptávkou po lůžkách v domovech pro seniory vzniknou nová zařízení, či dojde k navýšení kapacit u stávajících poskytovatelů. Senioři budou přibývat hlavně v lokalitách, kde je aktuálně věkový průměr nejnižší, tedy v prstenci okolo hlavního města. V letošním roce například Středočeský kraj na podporu sociálních služeb, včetně rozšiřování stávajících kapacit, plánuje rozdělit z Humanitárního fondu rekordních 85 milionů korun.
12. 6. 2024 Středočeský kraj Bydlení a stavby