Deník veřejné správy

Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce

K datu 31.  7. 2024 uplyne šestileté období, na které byla jmenována ředitelka školy do funkce. V tomto období ovšem rovněž vykonávala funkci starostky města a byla uvolněna pro výkon funkce. Bude ji nyní končit období, na které byla jmenována do funkce ředitelky školy, anebo se toto období po dobu výkonu funkce starostky staví a doba jmenování po dobu výkonu funkce starostky neplyne?
12. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

Aktuální informace o úpravách a nastavení informačních systémů stavebního řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj sbírá zpětnou vazbu od samospráv, stavebních úřadů a dotčených orgánů a na jejím základě upravuje portál stavebníka a Informační systém stavebního řízení. Od prvního července MMR přijalo na 1600 telefonátů a 750 e-mailů se žádostmi a otázkami ohledně informačních systémů. Děkujeme za trpělivost – kvůli častému opakování témat resort neodpovídá jednotlivě, ale hromadnými e-maily. Na požadovaných úpravách systémů kontinuálně pracujeme.
12. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace

Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.
12. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

Na opravy kulturáků půjdou desítky miliónů korun

Olomoucký kraj pokračuje v podpoře kultury. Postupuje podle rozvojové koncepce, kterou hejtmanství před časem schválilo. Nejnověji se tato podpora promítla do částky 60 miliónů korun, kterou hejtmanství pošle na rekonstrukci kulturních domů v Zábřehu a Uničově a kulturního sálu v Jeseníku. V ambiciózní podpoře investic do kultury bude kraj pokračovat.
12. 7. 2024 Olomoucký kraj Regiony

Urbanistický projekt roku

Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2024 si odneslo celkem 10 urbanistických projektů z celé České republiky. Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci a Národního centra stavebnictví 4.0.
11. 7. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

Zákon o podpoře bydlení prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením

Hlavním cílem zákona je nastavit komplexní systém podpory vedoucí ke snižování bytové nouze v ČR. Předložený návrh nabízí v praxi osvědčené nástroje – kontaktní místa pro bydlení, systém garancí a asistenci v bydlení. Z dlouhodobé perspektivy přinese úlevu státnímu rozpočtu snížením nákladů na řešení dopadů bytové nouze. Zákon je součástí reformy Bydlení pro život, která obsahuje také investice do výstavby dostupného bydlení nebo pomoc obcím při přípravě bytových projektů.
11. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Výhled dalšího vývoje Národního geoportálu územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Sbíhají se v něm veškeré výstupy z územně plánovací činnosti jako zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Přístup do geoportálu mají projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i veřejnost. V průběhu letních měsíců ho resort podle předem daného harmonogramu i zpětné vazby uživatelů doplní a rozšíří o další funkcionality.
11. 7. 2024 MMR ČR Územní plánování

Česká republika si polepšila v oblasti digitalizace služeb veřejné správy, zůstává ale v dolní polovině evropského žebříčku DESI

Česká republika se v oblasti digitalizace veřejné správy posunula o několik procent v rámci nejnovějšího hodnocení DESI indexu, který sleduje pokrok členských států EU i v digitalizaci veřejné správy. Česku se nejlépe daří v kritériích zaměřených na digitální dovednosti, využívání služeb eGovernmentu či pokrytí sítě 5G. Naopak nejvíce zaostává v počtu ICT pracovníků a zavedení předvyplněných formulářů u digitálních služeb. I přes zlepšení v jednotlivých ukazatelích je Česko v žebříčku až na 20. místě z 27 zemí EU s celkovým skóre 68 %.
11. 7. 2024 DIA Veřejná správa online

Známe finalisty krajských kol, kteří se utkají o titul Vesnice roku 2024

Měsíce květen a červen se pro soutěž Vesnice roku 2024 nesly ve znamení krajských kol. Hodnotící komise vybíraly z celkového počtu 196 přihlášených obcí krajské vítěze, tedy třináctku finalistů, kteří byli oceněni zlatou stuhou a postupují tak do celostátního kola soutěže, které se uskuteční ve dnech 2. až 9. září 2024. K vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže dojde 21. září 2024 v Uherském Hradišti.
11. 7. 2024 Vesnice roku Regiony

Česká cena za architekturu – nominace

Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 9. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2024 v Holešovické tržnici v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala do užšího výběru. Jméno hlavního vítěze i dalších finalistů bude oznámeno v listopadu 2024 na galavečeru ve Foru Karlín. Na nominačním večeru, který byl letos obohacen o pestrý odpolední program pro širokou veřejnost, byla zároveň udělena Pocta ČKA, vyhlášeno ocenění za výjimečný počin a předána Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
10. 7. 2024 ČKA Bydlení a stavby

Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun

Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.
10. 7. 2024 MZe ČR Dotace

Jednodušší správa poplatků na úřadech: Liberecký kraj spustí nový platební portál

Úspora času, jednodušší a přehlednější provádění plateb ze strany poplatníků a usnadnění práce příjemcům poplatků při jejich evidenci. To vše přináší nový krajský platební portál, jenž poprvé v testovacím režimu vyzkouší v průběhu letních prázdnin Doksy a Kunratice u Frýdlantu. Od září 2024 by pak měl být portál spuštěn oficiálně a postupně se do něj budou moci připojit všechny obce a města na území Libereckého kraje.
10. 7. 2024 Liberecký kraj Regiony

Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
10. 7. 2024 Praha Životní prostředí