Archiv článků (rubrika Školství)

Bylo nalezeno 135 záznamů.

3. S pomocí škol i veřejnosti Kraj Vysočina určil směr, jakým se bude ubírat vzdělávání

Na svém posledním zasedání před letními prázdninami projednalo krajské zastupitelstvo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2024–2028. Část, týkající se krajem zřizovaných škol a školských zařízení zastupitelstvo schválilo a zbytek vzalo na vědomí pro informaci. Dokument tak splnil všechny zákonné podmínky pro odeslání na Ministerstvo školství, následné zveřejnění a začátek působnosti.
4. 7. 2024 Kraj Vysočina Školství

4. Středočeská hejtmanka jednala s premiérem, ministrem školství a primátorem Prahy o navyšování kapacit středních škol

O podpoře navyšování kapacit středních škol tam, kde chybí, včera jednala hejtmanka Petra Pecková s premiérem Petrem Fialou, ministrem školství Mikulášem Bekem a primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou. Ze setkání mimo jiné vyplynulo, že vláda debatu k tématu otevře na výboru pro strategické investice.
1. 7. 2024 Středočeský kraj Školství

5. Šikana ve školách

Pojmem šikana se rozumí psychické i fyzické ubližování slabšímu či odlišnému jedinci v kolektivu či ve společnosti. Agresor má nezřídka nad šikanovaným fyzickou, početní či mocenskou převahu. Následky šikany si do budoucího života však neodnášejí pouze šikanovaní, ale všichni zúčastnění na šikaně.
27. 6. 2024 ePravo.cz Školství

6. Reformy ve veřejné správě a školství: raději dvacetkrát měř, řež ale jen jednou…

Utváření veřejných politik, které je opřené o skutečná data (data-based policy making), je jeden z moderních principů normotvorby. Tento ideál ve zkratce říká, že při formulaci cílů, opatření a prostředků k jejich dosažení je nezbytné vycházet z exaktních čísel, statistik, empirických výzkumů, čímž se omezí prostor pro nežádoucí subjektivismus či zkratkovitý populismus. Ty z povahy věci nelze odstranit zcela, ale je možné je alespoň prostřednictvím „tvrdých“ dat vytěsnit.
26. 6. 2024 SMS ČR Školství

8. Změna financování škol od září 2024

Zajistit adekvátní platy pro stávající učitele má umožnit revize systému financování regionálního školství, která zpomalí nárůst počtu učitelských míst. Prvním krokem bylo dubnové nařízení vlády, na jehož základě od září stát nebude proplácet školám nad rámec odučené hodiny. Maximum odučených hodin v základních a středních školách se přitom sníží o pět procent.
25. 6. 2024 Obec a finance Školství

10. MŠMT předloží návrhy pro modernizaci školství, zlepší i podmínky pro odborné vzdělávání

Zlepšit podmínky pro střední odborné a pomaturitní profesní vzdělávání umožní novely školského a vysokoškolského zákona, které chce ještě do konce školního roku předložit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Chystané legislativní kroky navazují na cíl přizpůsobit lépe nabídku středního a pomaturitního vzdělávání v ČR zájmu žáků, studentů a jejich rodičů i potřebám zaměstnavatelů.
19. 6. 2024 MŠMT ČR Školství

11. V letošním roce pokračuje osmá etapa projektu na zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Již od roku 2017 realizuje Karlovarský kraj projekt „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“. Reaguje tím na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika ve školském prostředí spojené s ochranou měkkých cílů. Projekt se týká zejména střeních škol, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Realizace byla rozdělena do osmi etap, v letošním roce probíhá ta závěrečná.
19. 6. 2024 Karlovarský kraj Školství

12. Praha poskytne na rozšíření kapacit základních a mateřských škol téměř 800 milionů korun

Hlavní město podpoří rozvoj školských zařízení na svém území. Městským částem, které je zřizují, poskytne částku v celkové výši 791,6 milionu korun. Dotace jsou určeny především na navýšení kapacit mateřských a základních škol. Jedná se o projekty, které jsou ve vysoké fázi přípravy nebo se již začaly realizovat. Záměr v pondělí odsouhlasili pražští rádní, schválit jej musí ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
18. 6. 2024 Praha Školství

13. Pěšky do školy! Registrace škol do celostátní kampaně začala

Praha 10. června 2024 – Podpora pravidelného a zdravého pohybu dětí a mladých lidí se stala jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které na konci měsíce března předložilo vládě ČR ke schválení Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu na období 2024-2028. Důležitou součástí této národní koncepce jsou i aktivity směřující k podpoře aktivních forem dopravy do školy a ze školy.
11. 6. 2024 MŠMT ČR Školství

14. Ředitelé mateřských škol z celé republiky zamířili do Litomyšle pro inspiraci a nové podněty

Na Zámeckém návrší v Litomyšli proběhlo od 29. do 31. května 2024 celostátní setkání ředitelů mateřských škol a sloučených základních a mateřských škol. Akce se zúčastnilo okolo 100 vedoucích pracovníků mateřských škol z celé České republiky, kteří se zde sešli za účelem vzdělávání a výměny zkušeností.
4. 6. 2024 Pardubický kraj Školství

15. Středočeský kraj podporuje navýšení kapacit základních a mateřských škol

Středočeský kraj si uvědomuje důležitost navyšování kapacit základních a mateřských škol, a to především v oblastech, kde je přetlak o místa ve školách a školkách značný. Zastupitelstvo schválilo pokračování dotačního programu Podpory rozvoje a obnovy základních a mateřských škol, do kterého se budou moci žadatelé hlásit od 10. června 2024 do 27. září 2024.
30. 5. 2024 Středočeský kraj Školství

17. Pardubický a Královéhradecký kraj se navzájem inspirují v oblasti školství

Na začátku dubna se na krajském úřadě v Pardubicích uskutečnilo setkání krajského radního pro oblast školství Pardubického kraje Josefa Kozla, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství Arnošta Štěpánka a vedoucích zástupců odborů školství Pardubického a Královéhradeckého kraje. Jednání navázala na předchozí návštěvu v Hradci Králové. Diskutovalo se o dlouhodobých záměrech vzdělávání, strategických cílech a plánech, nových přijímacích řízeních, investicích do majetku nebo transformaci dětských domovů.
17. 4. 2024 Pardubický kraj Školství

18. Svazková základní škola LOŠBATES na Říčansku se začala stavět, proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen

Po sedmi letech příprav a získávání potřebných 45 razítek byla zahájena stavba Svazkové základní školy LOŠBATES na Říčansku. V polovině března se poprvé rozjely bagry a nyní proběhlo i slavnostní poklepání na základní kámen za účasti veřejnosti, starostů všech čtyř obcí svazku a pozvaných hostů, kteří se podíleli na přípravě celého projektu nebo jej podpořili. Škola bude sloužit 540 dětem a otevře se 1. září 2025.
17. 4. 2024 LOŠBATES Školství

19. Vláda schválila nařízení o regulaci PHmax pro základní a střední školy

Vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách a konzervatořích na 95 % původních hodnot. Jde o první významnou revizi systému financování regionálního školství, která v následujících letech zpomalí nárůst počtu učitelských míst a zároveň umožní zajistit adekvátní platy pro stávající učitele.
4. 4. 2024 MŠMT ČR Školství

20. Předškolní vzdělávání v datech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo tento týden odborný panel na téma Předškolní vzdělávání v datech. Tématy byly lokální nedostatky kapacit v předškolním vzdělávání, průběh kurikulárních reforem, novelizace vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky či demografická struktura ČR a její vliv na vzdělávání.
22. 3. 2024 MŠMT ČR Školství

21. Hodnocení Strategie 2030+: Zlepšila se péče ve školkách i vybavení škol

V  mateřských školách se daří snižovat počet dětí ve třídách, školky zároveň navyšují kapacity. Výrazně se zlepšilo vybavení škol technikou. Školy také zaměstnávají více školních psychologů a speciálních pedagogů. To jsou hlavní závěry průběžné monitorovací zprávy, která hodnotila, jakých cílů stanovených ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+ se podařilo dosáhnout v letech 2020 až 2023.
18. 3. 2024 MŠMT ČR Školství

22. Meziresortní skupina pro institucionální stravování má jasné výsledky a práce na dalších krocích probíhají podle plánu

Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s odborníky na výživu a dalšími aktivně pracují na reformě školního stravování. Již v únoru byla vydána Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování a proběhla i řada vzdělávacích seminářů a workshopů.
13. 3. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Školství

23. „Lanškrounský“ model vzdělávání by se mohl uchytit i v Litomyšli či Svitavách

V Lanškrouně již od roku 2017 tamní školy, podnikatelé a radnice spolupracují na rozvoji technického vzdělávání. Prakticky od školky se děti mohou hravou formou učit programovat, osvojit si základy robotiky a pracovat s dalšími moderními technologiemi. Díky tomu na Lanškrounsku evidují velký počet dětí, které míří na technické obory na středních a vysokých školách. Pardubický kraj chce tuto úspěšnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru uvést do praxe i v dalších částech našeho regionu, například v Litomyšli a Svitavách.
6. 3. 2024 Pardubický kraj Školství

24. Zlínský kraj je proti krácení prostředků na platy nepedagogických pracovníků, vyzve ministra školství k nápravě

Zastupitelstvo Zlínského kraje odmítlo záměr Ministerstva školství, aby byly chybějící finanční prostředky na platy nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v regionu kryty z rozpočtu Zlínského kraje, nebo rozpočtu měst a obcí. Hejtman Radim Holiš proto vyzve ministra školství Mikuláše Beka a vládu, aby finance zajistil stát, jak ukládá školský zákon.
5. 3. 2024 Zlínský kraj Školství

25. Dostupnost předškolních zařízení

Mateřské školky jsou typickým zařízením, které zajišťuje, vedle převážně rodičovské výchovy, péči o děti předškolního věku. Zřizovateli naprosté většiny mateřských školek jsou obce a města, tedy orgány místních samospráv, jejichž hlavním posláním je zajišťovat potřeby svých občanů a rozvoj svého území.
29. 2. 2024 Obec a finance Školství

26. Počet počítačů na školách vzrostl od roku 2019 o polovinu

V roce 2023 bylo v českých školách k dispozici 24 počítačů na 100 žáků. Všechny školy byly připojeny k internetu a školní agenda se zpracovávala z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol také provozovalo vlastní bezdrátovou síť či informační systém.
27. 2. 2024 ČSÚ Školství

27. Limity počtu zaměstnanců v regionálním školství letos nebudou závazné

Vláda na středečním jednání souhlasila s návrhem ministra školství, aby tzv. limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které dosud školám stanovuje stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem prostředků na platy mohou využít na potřebný počet zaměstnanců.
26. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

28. Stát by měl více podpořit výstavbu školek, ukázala studie pro Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji v tuto chvíli chybí zhruba dva tisíce míst v mateřských školách pro děti od tří let, ukázala studie, kterou si nechal kraj zpracovat. Na jednání rady o tom informoval Jiří Snížek, náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Radní vzali studii na vědomí a plánují na toto téma otevřít debatu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
23. 2. 2024 Středočeský kraj Školství

29. Základní škola LOŠBATES na Říčansku se začne stavět v půlce března

Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES na Říčansku, který v Louňovicích připravuje výstavbu nové svazkové základní školy pro 540 žáků, dokončil výběrové řízení na dodavatele stavby. Z jedenácti účastníků zvítězila společnost PKS Stavby, a. s., která má zkušenosti se stavbami škol například v Psárech či Jesenici – Zdiměřicích.
23. 2. 2024 LOŠBATES Školství

30. Jihomoravský kraj dofinancuje svým školám nepedagogické pracovníky

Krajské školy nepřijdou o uklízečky ani účetní. Jihomoravský kraj v krajním případě využije rezervy ze svého rozpočtu ve výši až 150 milionů korun na dofinancování platů nepedagogických pracovníků, které nebudou kryty ze státního rozpočtu. Kraj je zřizovatelem 179 škol a školských zařízení, takže se jedná o stovky pozic, například o uklízečky, účetní, školníky či ekonomické pracovníky.
22. 2. 2024 Jihomoravský kraj Školství

31. Jasné NE škrtům ve financování regionálního školství

Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR vyjadřují důrazný nesouhlas s představenými škrty ve financování regionálního školství. Na vládu se organizace zastupující územní samosprávu na celostátní úrovni obrátily společným apelem.
21. 2. 2024 SMS ČR Školství

32. Financování regionálního školství

Předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl, na včerejší tiskové konferenci opět zdůraznil potřebu řešit otázky financování regionálního školství, především redukci míst nepedagogických pracovníků. Požaduje, aby se nejpozději v příštím týdnu uskutečnilo jednání zástupců vlády s představiteli krajů a zejména se zřizovateli škol, tj. obcí a měst, kterých se financování škol bezprostředně dotýká.
16. 2. 2024 Obec a finance Školství

33. Liberecký kraj vyhlašuje program na zvýšení bezpečnosti na školách

Celkem pět milionů korun připravil kraj do programu 1.5 s názvem Ochrana škol jako možných měkkých cílů. Dotaci mohou využít obce jako zřizovatelé škol a také privátní sektor či církev zřizující základní školu. Žádosti bude přijímat krajský úřad v termínu od 25. března do 12. dubna letošního roku.
16. 2. 2024 Liberecký kraj Školství

34. Situace na některých školách v Pardubickém kraji je kvůli financování nepedagogů kritická

Problematika financování nepedagogických pracovníků se velmi výrazně dotýká také škol v Pardubickém kraji. Celkově se situace dotýká 33 úvazků nepedagogů na středních školách a 90 úvazků na základních a mateřských školách. Podle hejtmana Martina Netolického je situace kritická v pěti krajských středních školách.
15. 2. 2024 Pardubický kraj Školství

36. Vláda rozvolní limity nepedagogických pracovníků škol

Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda. Vyplynulo to z jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. Ministr školství Mikuláš Bek již dříve avizoval, že řešení situace části nepedagogických pracovníků vyžaduje rozhodnutí vlády.
14. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

37. Veřejnost může připomínkovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina

Koncem minulého týdne, 9. února 2024, bylo spuštěno veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2024–2028. Dlouhodobý záměr bude hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do schválení následujícího Dlouhodobého záměru v roce 2028.
14. 2. 2024 Kraj Vysočina Školství

41. Vyšla Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Metodika je výstupem Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální stravování. Jde o dokument doporučujícího charakteru, který nabízí návod, jakým způsobem dietní stravu zajistit a poskytnout v případě, že je po ní poptávka. Prošla pilotním testováním na reprezentativním vzorku škol, které ji velmi ocenily. Na její přípravě se podíleli odborníci napříč obory od nutričních terapeutů, přes hygieniky a metodiky školního stravování až po odborníky na gastronomii.
12. 2. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Školství

42. Do škol zřizovaných obcemi a kraji přibylo meziročně 5 miliard

Tento týden ministerstvo rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra školství Mikuláše Beka schválila před dvěma týdny. Celkově tak stát veřejnému regionálnímu školství posílá o téměř 5 mld. Kč více než vloni.
9. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

43. MŠMT zveřejnilo rozpis rozpočtu pro regionální školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo a zveřejnilo částky pro jednotlivé školy a školní družiny pro rok 2024. Ze zveřejněných údajů lze zjistit, jaká částka byla ze státního rozpočtu stanovena na jednotlivé školy a školní družiny, kolik ze stanovené částky připadá na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců a kolik pracovních úvazků je možné ze stanovených prostředků hradit.
8. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

44. Bezpečně do školy

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Při cestě do školy musí často překonávat rušné komunikace. Okolí škol, kde se nejčastěji pohybují, by proto mělo být přehledné a přizpůsobené tak, aby děti mohly chodit do školy samy a rodiče se o ně nemuseli bát. Je znepokojivé, že každý čtvrtý prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a 43 % dětí si myslí, že je ráno před školou nepříjemný provoz.
2. 2. 2024 Obec a finance Školství

45. Liberecký kraj vyhlásí dotační program pro obce zaměřený na zvýšení bezpečnosti na školách, pokračuje také v prevenci a cvičeních

Na mimořádném zasedání Bezpečnostní rady Libereckého kraje bylo hlavním bodem programu navrhnout konkrétní opatření v regionu po loňském útoku střelce v Praze. Účastníci jednání se shodli na potřebě vyhlásit nový Program 1.5 – ochrana škol jako možných měkkých cílů, ve kterém bude připraveno 5 milionů korun. Kraj také bude pokračovat ve financování projektů zaměřených na bezpečnost na školách. Přidal k tomu další dva miliony korun.
25. 1. 2024 Liberecký kraj Školství

46. Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, která bude v hlavním městě platná pro následující školní rok. Důvodem pro tento krok je zejména vznik nových ulic v rámci aktuální bytové výstavby, změny v názvech ulic nebo například také požadavky městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na lednovém jednání.
16. 1. 2024 Praha Školství

47. Posílení primární prevence, péče o duševní zdraví žáků i pedagogů nebo proškolení správného chování při mimořádné situaci

Zástupci Kraje Vysočina a krajského úřadu, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, krajské příspěvkové organizace Vysočina Education, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, školských poradenských zařízení, středisek výchovné péče a dalších organizací z oblasti školství a prevence diskutovali o možných opatřeních a postupech, která by se v budoucnu mohla na krajských školách realizovat.
8. 1. 2024 Kraj Vysočina Školství

48. Založeno na faktech – recepty pro školství

Digitalizace a školné – to jsou recepty, které pro oblast školství ordinuje třetí studie Liberálního institutu ze série Založeno na faktech. Předchozí dvě studie byly zaměřeny na energetiku a zemědělství. Připravena je i čtvrtá část, kterou autoři věnovali životnímu prostředí.
14. 12. 2023 Liberální institut Školství

49. Obce jsou většinově proti změnám v odměňování nepedagogických pracovníků

Hejtman Martin Netolický v průběhu pátku navštívil setkání dvou svazků obcí v regionu. Ráno v Ústí nad Orlicí jednal Svazek obcí Orlicko-Třebovsko a odpoledne v Jevíčku Dobrovolný svazek obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Řeč byla o krajských dotacích, financování nepedagogických pracovníků či záležitostech v oblasti zdravotnictví.
11. 12. 2023 Pardubický kraj Školství

50. Střední článek podpory pomůže v Ústeckém kraji ředitelům škol i jejich zřizovatelům

Systémová podpora vedení škol a jejich zřizovatelů, to je hlavní cíl projektu Střední článek podpory, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S postupem v jeho realizaci a službami, které nabízí, se mohli seznámit zástupci škol a zřizovatelů během prvního setkání krajské platformy určené pro spolupráci, výměnu informací, sdílení zkušeností, vznášení podnětů, sdělování potřeb nebo řešení problémů v oblasti školství v Ústeckém kraji.
5. 12. 2023 Ústecký kraj Školství
Bylo nalezeno 135 záznamů.