Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1377 záznamů.

1. Setkání s představiteli obcí a měst zakončili krajští radní na Rokycansku

Diskuse k pořízení digitálních technických map, o postupující digitalizaci státní správy, vzniku nového Centrálního místa služeb či možném vzniku nového platebního portálu po vzoru Středočeského kraje, byly hlavními tématy setkání vedení Plzeňského kraje se starostkami a starosty ve Stodě na jižním Plzeňsku a Rakové na Rokycansku. Stejně jako v případě dvou předchozích setkání se dostalo i na dotace z oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, anebo na revitalizaci objektů kulturního dědictví v obcích.
20. 3. 2023 Plzeňský kraj Regiony

2. Brno je městem pro podnikání

Statutární město Brno je nejlepším městem v celém Jihomoravském kraji z hlediska podnikatelského potenciálu. Podnikání se daří velmi dobře také v Moravském Krumlově a Hodoníně. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v ČR a 22 městských částí hlavního města Prahy. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
20. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

3. Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

Fond malých projektů (FMP) v rámci programu Evropské unie Interreg, který byl zaměřen na spolupráci komunit z Česka a Rakouska v různých oblastech, již může bilancovat. Byly podpořeny aktivity typu people-to-people spojené se setkáváním, kulturními slavnostmi, tradicemi, vzděláváním, exkurzemi, sportovními turnaji, ale také zaměřené na dopravu, ekologii nebo univerzitní spolupráci.
17. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

4. Zástupci kraje se setkali se starosty ve Svatavě, v Lipové a Tuřanech

Stav komunikací, bezpečnost, investiční záměry, pokrytí signálem, život v obci či městě, to jsou jen některá z témat, která pravidelně projednávají hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro rozvoj venkova Vít hromádko s vedením měst a obcí v regionu na svých pracovních výjezdech po kraji.
17. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

5. V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina dnes zaplnilo na 80 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí a regionálních odpadářských společností. Zúčastnili se třetího ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a materiálové využití vytříděných odpadů.
16. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

6. Moravskoslezský kraj pomáhá i v oblasti životního prostředí

Moravskoslezský kraj přispěje obcím celkem 32 milionů korun na vodohospodářské projekty. Krajské peníze pomohou najít optimální způsob odkanalizování obcí, čištění splaškových vod nebo hospodaření se srážkovými vodami. Kraj přispěje i na samotnou výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren a vodárenských objektů. Krajští zastupitelé dnes také schválili příspěvek ve výši 3,2 milionu korun 36 chovatelům ovcí a koz na ochranu stád před útoky vlka.
15. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

7. Za podnikáním nejlépe do Jablonce nad Nisou

Podmínky pro podnikání jsou v rámci Libereckého kraje nejvýhodnější v Jablonci nad Nisou. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank. Na druhé příčce se v regionu umístily Semily a Liberec. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé ČR každoročně všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
15. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

8. Staňte se Vesnicí roku 2023 Kraje Vysočina

V obci Třeštice, která loni získala titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2022 a v celostátním kole skončila na druhém místě, byl 8. března 2023 uspořádán motivační seminář pro zástupce obcí, kteří mají zájem se do tradičního klání zapojit. Jeho cílem bylo předat účastníkům nejen základní informace o soutěži, ale i postřehy členů hodnotitelských komisí, sdílet zkušenosti vítězných obcí a především inspirovat nováčky, jak mohou prezentace svých obcí připravit.
13. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

9. Pardubický kraj může pomoci obcím se zajištěním údržby břehů řek

Starostové obcí v regionu dlouhodobě řeší neutěšený stav některých břehů řek a vodních toků. I o tom jednal hejtman Martin Netolický na setkání se zástupci Povodí Labe a Skupinou ČEZ. Předmětem jednání bylo také nastavení majetkoprávních vztahů ve spojitosti s posílením kapacity elektrické energie na Králicku. Tento projekt pomůže zásadně urychlit tolik potřebný rozvoj energetické sítě nejen v oblasti Králicka, ale i v dalších částech Pardubického kraje.
13. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

11. Jednání se starosty se tentokrát konala v Tepličce, Mnichově a Horním Slavkově

Co trápí vedení měst a obcí? S jakými problémy se potýkají a jak jim může být nápomocen Karlovarský kraj? To jsou nejčastější otázky, které zaznívají v rámci společných setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí. Tentokrát se vydal hejtman Petr Kulhánek, náměstek Karel Jakobec a radní Vít Hromádko do Tepličky, Mnichova a Horního Slavkova.
10. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

12. Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům schválit celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
10. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

14. Problémy rozvoje nejmenších sídel

Počátkem února se konal tradiční seminář Venkov, který pořádá výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK. Sešli jsme se s dr. Radimem Perlínem, který je duší celé akce. Hovořit budeme nejen o venkově, ale i o studijních programech, které je možné na geografii studovat.
8. 3. 2023 Obec a finance Regiony

16. Díky přeshraniční spolupráci mohou do regionu přitéct milióny korun

Program Interreg Česko-Polsko 2021–2027 nabízí jedinečnou příležitost k získání peněz na rozvoj obou sousedících regionů. Ačkoli hlavním řídícím orgánem zůstává Ministerstvo pro místní rozvoj, důležitou roli sehrává i Olomoucký kraj. Zájemcům například vysvětlí, jak o peníze zažádat.
6. 3. 2023 Olomoucký kraj Regiony

17. Podmínky soutěže Vesnice roku 2023

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 28. dubna 2023 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj.
6. 3. 2023 MMR ČR Regiony

18. Chlumec nad Cidlinou a povinnost úklidu soukromé zahrady

Nejvyšší soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo městu Chlumec nad Cidlinou nařízeno provádět úklid soukromé zahrady, kam padalo listí a další imise ze stromů ze sousedního městského pozemku.
3. 3. 2023 Nejvyšší soud Regiony

20. Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň

Plzeň se prosadila v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Další stupně vítězů v rámci Plzeňského kraje obsadily Rokycany a Nýřany. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
3. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

21. Chomutov je pro podnikání nejvíce přívětivý v Ústeckém kraji

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Chomutov je v Ústeckém kraji pro podnikatelskou sféru místem zaslíbeným. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístil Most a na třetí Varnsdorf.
2. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

22. Město pro byznys – Lysá nad Labem nejlepší ve Středočeském kraji

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem exceluje při výzkumu jak v kategorii podnikatelské prostředí, tak i v hodnocení přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu se v rámci Středočeského kraje umístila na prvním místě. Na druhém a třetím místě se ve Středočeském kraji umístily Mladá Boleslav a Černošice. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí Hlavního města Praha, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
1. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

23. Ústecký kraj jako první na severozápadě Čech požádal o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci

Ústecký kraj se stal v regionu severozápadních Čech prvním žadatelem o finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci. Podáním projektu Transformační centrum Ústeckého kraje se tak zapojuje do procesu, který je zaměřen na řešení negativních dopadů odklonu od závislosti na fosilních palivech v regionu. Realizace projektu může umožnit rychlejší dekarbonizaci, zavádění obnovitelných zdrojů energie a revitalizaci území.
1. 3. 2023 Ústecký kraj Regiony

25. Ve Verměřovicích připravují rozšíření mateřské školky

Obec Verměřovice byla další zastávkou hejtmana Martina Netolického při cestě po regionu Lanškrounska a Letohradska. Se starostou Miroslavem Křivohlávkem a místostarostou Tomášem Moravcem řešil rozvojové plány obce, mezi kterými je příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů. S tím bude muset být spojeno rozšíření občanské vybavenosti včetně rozšíření kapacity mateřské a základní školy.
27. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

28. Seminář o pohřebnictví zaznamenal vysokou účast z řad zástupců obcí a poskytovatelů pohřebních služeb

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnil seminář o pohřebnictví. Semináře, zaměřeného na výklad zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (tzv. „sociální pohřby“), se zúčastnilo přes 80 účastníků z řad starostů měst a obcí Karlovarského kraje, kompetentních pracovníků, kteří mají oblast pohřebnictví (provoz a správu pohřebišť a agendu tzv. sociálních pohřbů) ve své gesci, dále zástupci některých pohřebních služeb Karlovarského kraje, ale též ředitelka Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek, náměstek primátorky Statutárního města Karlovy Vary pan Martin Dušek a radní pro regionální rozvoj a zemědělství Vít Hromádko.
21. 2. 2023 Karlovarský kraj Regiony

32. Starostové obcí v Libereckém kraji se vzdělávali v oblasti krizového řízení

Jednodenní odborný seminář s názvem Vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení uspořádal 14. února Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Je o akci, která se pořádá v pravidelných čtyřletých cyklech, vždy po komunálních volbách.
16. 2. 2023 Liberecký kraj Regiony

33. V soutěži Zlatý erb 2023 se spouští hlasování veřejnosti

Už nyní můžete hlasovat v krajském kole a podpořit svého favorita v soutěži Zlatý erb 2023. Konec hlasování pro krajská kola je stanoven na 15. března 2023 ve 12.00. Od 20. března do 3. května 2023 do 12.00 bude možné hlasovat v celostátním kole. Pořadí obcí v hlasování veřejnosti v krajských kolech i v kole celostátním bude stanoveno po přepočtu na počet obyvatel, tzn. v hlasování veřejnosti v Zlatém erbu 2023 zvítězí v každém kraji i v celostátním kole obec, která obdrží největší počet hlasů na jednoho obyvatele.
15. 2. 2023 Kraj Vysočina Regiony

34. Krajská rada se poprvé po komunálních volbách setkala se starosty měst a obcí Pardubického kraje

Radní Pardubického kraje se v pondělí odpoledne v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích setkali se starosty měst a obcí okresů Pardubice a Chrudim. V rámci setkání zazněly aktuální informace týkající se jednotlivých oblastí od dopravy přes školství, zdravotnictví až po rozvoj venkova. Velký důraz byl kladen také na problematiku digitální technické mapy či Integrovaného regionálního operačního programu a národních dotačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na setkání zastupoval náměstek ministra Radim Sršeň.
15. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

36. Na pomoc dosáhne více malých prodejen, Olomoucký kraj navýšil dotace

Olomoucký kraj navýšil dotace do programu Obchůdek, kam se přihlásilo téměř 170 zájemců. Potíž byla v tom, že sedm miliónů korun, které byly k dispozici původně, stačily na pokrytí požadavků jen třetiny žadatelů. Krajská rada proto rozhodla, že rozpočet Obchůdku stoupne na jedenáct miliónů korun. Podporu tak získají další malé prodejny, na něž by se jinak nedostalo.
13. 2. 2023 Olomoucký kraj Regiony

37. Zdravotní péče v regionech – zlepšení, ale také nedostatky

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) nakládaly v letech 2014 až 2022 s penězi EU z „Integrovaného regionálního operačního programu“ (IROP) a státního rozpočtu, určenými na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče.
13. 2. 2023 Obec a finance Regiony

38. Energetické společenství jako cesta k větší nezávislosti

Královéhradecký kraj zvažuje možnost vytvoření krajské komunity měst, obcí, podniků, bytových družstev i jednotlivých občanů, kteří by mezi sebou sdíleli elektřinu a zvýšili tak svou energetickou nezávislost. Kraj nechá připravit studii, která bude podkladem pro další kroky.
10. 2. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

39. Venkov 2023

Ve čtvrtek 2. února se konal již 15. ročník tradičního odborného semináře na téma Venkov. Semináře pravidelně organizuje Výzkumné centrum Rural na Přírodovědecké fakultě UK pod záštitou Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti (ČGS). Po úvodním přivítání děkanem Přírodovědecké fakulty prof. J. Zimou předal prezident ČGS doc. Chromý dlouholetému aktivnímu členovi ČGS dr. Janu Müllerovi čestné členství v ČGS.
10. 2. 2023 Obec a finance Regiony

40. Pardubický kraj pomůže Chvaleticím s obnovou veřejného osvětlení u lávky přes Labe

Na jednání se starostkou Chvaletic Renatou Dymešovou přijeli v úterý odpoledne hejtman Martin Netolický a krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Obec je známá především díky hnědouhelné elektrárně. V poslední době se také na katastru obce řeší těžba manganu, jelikož geologický průzkum odhalil u Chvaletic bohaté ložisko manganu. Pardubický kraj navíc ve městě zřizuje Střední odborné učiliště zemědělské, do jehož rozvoje chce kraj investovat.
8. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

41. Investice Pardubického kraje posílí v letošním roce 1,2 miliardy korun

Krajský rozpočet na rok 2023 bude posílen o téměř 1,2 miliardy korun. O zapojení zvýšeného inkasa daní nedočerpaných prostředků rozpočtu loňského roku rozhodli na svém pondělním jednání krajští radní. Zlepšené inkaso sdílených daní z loňského roku činí necelých 780 milionů korun, přes 417 milionů pak pochází z nedočerpaných prostředků a úspor loňského rozpočtu. Díky tomu se podaří posílit krajské investice, a to především v oblasti dopravy.
7. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

42. Zastupitelé Středočeského kraje schválili novou koncepci prevence kriminality

Středočeský kraj připravil rozsáhlou Koncepci prevence kriminality na léta 2023–2027. Bezmála stostránkový dokument vzali radní na vědomí a doporučili ji schválit zastupitelům. Koncepce plně reflektuje aktuální stav a potřeby kraje, vymezuje a určuje směr preventivní politiky s přesahem do bezpečnostně právních činností. Cílem je snížit kriminalitu, a naopak zvýšit bezpečnost. Dokument na svém dnešním zasedání schválili krajští zastupitelé.
1. 2. 2023 Středočeský kraj Regiony

43. Cesty krajem vedly tentokrát do horských měst

Tradiční setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí se uskutečnila také v Jáchymově a Božím Daru. K hejtmanovi Petru Kulhánkovi a radnímu Vítu Hromádkovi se tentokrát přidala i radní Oľga Haláková a náměstci hejtmana Karel Jakobec a Vojtěch Franta. Program jednání obsahoval body, které spadají právě do jejich gescí.
30. 1. 2023 Karlovarský kraj Regiony

44. Napojení na kanalizace podpoří kraj 23 miliony korun

Na budování kanalizace a další vodohospodářské stavební akce chce Jihomoravský kraj přispět vybraným obcím letos více než 23 miliony korun. Podporu ve středu (25. ledna 2023) odsouhlasili na svém zasedání krajští radní a doporučili bod schválit i zastupitelstvu.
27. 1. 2023 Jihomoravský kraj Regiony

45. Podpora památkové péče čeká na novou vládní koncepci

Vzhledem k tomu, že Koncepce památkové péče v České republice 2023–2028+ není stále dopracována a s jejím projednáním se počítá nejdříve v druhé polovině roku 2023, prodloužila Rada kraje platnost dosavadní krajské koncepce podpory památkové péče. Ta pokračuje beze změn. V roce 2022 bylo poskytnuto 106 dotací na obnovu kulturních památek v celkové výši 19,1 milionů korun a 37 dotací na obnovu objektů památkového charakteru v celkové výši 1,39 milionu korun.
26. 1. 2023 Pardubický kraj Regiony

46. V Týnišťku připravují vybudování kanalizace za necelých 30 milionů korun

Na silnici I/35 nedaleko Vysokého Mýta se nachází obec Týnišťko. Se starostou Stanislavem Kopeckým jednal v úterý odpoledne hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Řeč byla především o největší investiční akci, kterou je vybudování kanalizace a čističky odpadních vod za 29 milionů korun, ale také o pozitivním vlivu otevření druhého úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova na obec.
25. 1. 2023 Pardubický kraj Regiony

47. Transformace energetiky v Litovli

V současné době třetinu tepelných potřeb města Litovel zajišťují dvě oddělené soustavy zásobování teplem, ročně se jedná o více než 50 tisíc GJ tepla. Zdrojem energie je zemní plyn a i přesto, že asi polovina takto vyráběného tepla je efektivně vyráběna v plynových kogeneračních jednotkách, systém není schopen „absorbovat“ extrémní ceny plynu, čímž se celý provoz i ceny pro koncové zákazníky prodražují.
25. 1. 2023 Obec a finance Regiony

49. Krajští radní navštívili Luhačovice, se starosty řešili energie, dopravu i cykloturistiku

Další Hejtmanský den se 18. ledna uskutečnil v Luhačovicích. Představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem diskutovali se zástupci samospráv z Luhačovicka v tamním Kulturním a kongresovém centru Elektra. Po předchozích jednáních v Rožnově pod Radhoštěm a Dolním Němčí šlo v pořadí o třetí setkání krajských radních se starosty obcí spadajících pod jednotlivá území třinácti obcí s rozšířenou působností (ORP).
20. 1. 2023 Zlínský kraj Regiony

50. Zástupci Karlovarského kraje navštívili obce v Ašském výběžku

V rámci tradičních cest po kraji zavítal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko až na samý západ regionu, a to do obcí Libá, Krásná a Podhradí. Se starosty projednali nejdůležitější témata života v obcích.
20. 1. 2023 Karlovarský kraj Regiony
Bylo nalezeno 1377 záznamů.