Kontakt

Vydává
Triada, spol. s r. o.
Šéfredaktor
RNDr. Tomáš Renčín
Redakční rada
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
Bc. Adam Folta
Mgr. Vojtěch Dvořáček
BcA. Hana Bazjuková
Ing. Věra Kameníčková, CSc.
Kateřina Pánková
Mgr. Martina Rejhová
Mediální propagace
Bc. Adam Folta, folta@triada.cz
Inzerce
PONCA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
BcA. Hana Bazjuková, bazjukova@ponca.eu
Inzerce se řídí Všeobecnými podmínkami inzerce Deníku veřejné správy.
ISSN
1213-6336
Redakce
Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, e-mail denik@triada.cz
Redakční náplň odborných rubrik
PONCA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Jazyková a obsahová korektura
Mgr. Martina Rejhová, rejhova@ponca.eu
Administrátor
Ing. Petr Palisa
Upozornění
K personalizaci reklamy poskytované externími službami (např. Google AdSense) se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz (další informace).