Seriál Rozhovor s Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj

1. Stavební zákon zůstává prioritou – I. část

Epidemie koronaviru, která postupně přerostla ve světovou pandemii měla své hluboké dopady v celém světě a také v naší zemi. Vzniklá situace si vyžádala vyhlášení stavu nouze a přijatá opatření v zájmu zachování zdraví populace se promítla do života všech občanů, do fungování služeb i do ekonomiky státu.
7. 7. 2020 OF 2–3/2020 Reforma veřejné správy