Seriál Nervy s NERV(em)

1. Nervy s NERV(em) – část první

Národní ekonomická rada státu (NERV) byla vládou zřízena již v roce 2010, mimo jiné v návaznosti na krizová léta 2008–2009, a její činnost byla v květnu loňského roku vládou Petra Fialy znovu obnovena. Vzhledem k vzniklé ekonomické situaci je to zcela pochopitelný a správný krok. Posláním NERV je navrhovat zásady a parametry reforem veřejných systémů, které mají hlavní vliv na zdravé veřejné finance, výkonnost české ekonomiky a transparentnost veřejného sektoru.
4. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

2. Nervy s NERV(em) – část druhá

Národní ekonomická rada státu (NERV) představila v listopadu loňského roku Návrh na snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu v ČR, ve kterém je řada podnětných opatření, kterými se vláda jistě bude zabývat a případně je zařadí do aktualizace svého programového prohlášení. Představitelů obcí, měst i krajů se bezprostředně dotýká návrh Revize samosprávy a nákladů místní vlády, který jsme v plném znění uvedli před týdnem v první části tohoto textu.
11. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

3. Nervy s NERV(em) – část třetí

Návrhy Národní ekonomické rady státu (NERV) z listopadu loňského roku, zaměřené na snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu v ČR, oprávněně směřují ke konsolidaci veřejných rozpočtů. Vysoké schodky státního rozpočtu postupně ovlivnila pandemie, stupňující se inflace a růst cen energií jako důsledek nedomyšlené zelené dohody a zejména války na Ukrajině.
3. 2. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

4. Nervy s NERV(em) – část čtvrtá

V návaznosti na návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), který byl zaměřen na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR, jsme se v několika článcích zabývali především návrhem na revizi samosprávy a nákladů místní správy (slučování malých obcí) a návrhem na zvýšení daně z nemovitých věcí. Jde o návrhy, které se bezprostředně dotýkají financování obecního zřízení.
1. 3. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy