Setkání ministrů vnitra ČR a Litvy

19. 6. 2001 MV ČR Události

Praha – Dnes se sešel ministr vnitra České republiky Stanislav Gross se svým litevským protějškem Vytautasem Markevičiusem. Ministři se shodli na eminentním zájmu o vznik nové smlouvy prezidentského typu v oblasti policejní spolupráce. Tato spolupráce by se měla týkat především předávání informací, boje s organizovaným zločinem a nejzávažnějšími formami kriminality a spolupráce v oblasti ochrany svědka.

Ministerstvo vnitra České republiky

Oba ministři si předali podklady k těmto smlouvám s tím, že bude vypracován konečný návrh smlouvy. Litevský ministr vnitra Vytautas Markevičius vyjádřil pozitivní vnímání přístupu České republiky k ochraně osobních údajů a vyžádal si materiály, které by uplatnil i ve své zemi. Ministři se dále shodli, že budou usilovat o zintezivnění policejní spolupráce obou zemí, a to nejen na nejvyšší úrovni, ale i na úrovni jednotlivých policejních útvarů.