Archiv článků

Bylo nalezeno 31 914 záznamů.

2. Důležité upozornění pro obce a další žadatele o dotace na komunální fotovoltaiku

Vzhledem k vyšší chybovosti v žádostech o podporu nových komunálních fotovoltaických elektráren upozorňujeme žadatele na nutnost dodržování zásad zadávání veřejných zakázek. Upozornění se týká zejména projektů, kdy jsou součástí podpory vynucené investice do renovací konstrukcí střech nebo do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanou FVE.
19. 7. 2024 SFŽP ČR Veřejné zakázky

3. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2024

Územní rozpočty pokračují na konci dubna letošního roku v generování rekordních přebytků. O dobré finanční kondici vypovídá přebytek hospodaření, který dosáhl 29,8 mld. Kč. Pozitivní situace krajů a obcí je podpořena cenovou stabilitou a prosperitou tuzemské ekonomiky. Ekonomické oživení ve spojení s růstem mezd se pozitivně promítlo do zvýšeného inkasa daní z příjmů a DPH. To vedlo k posílení růstu vlastních příjmů krajů a obcí, které tvoří většinu příjmů územních rozpočtů. Růst se týkal i strany nedaňových příjmů. K oslabení došlo pouze u neinvestičních transferů přijatých územními rozpočty. Významný růst byl zaznamenán naopak u investičních transferů, které meziročně rekordně vzrostly. Navzdory tomu investiční aktivita u krajů meziročně klesla.
19. 7. 2024 MF ČR Ekonomika

4. Moravskoslezský kraj vyhlásil nový dotační program, nabízí vouchery pro veřejný sektor

Příprava projektů v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je podpořit řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace postuhelného regionu. V první vlně bude na dotační vouchery pro obce a svazky obcí v regionu rozděleno téměř 93,5 milionu korun. Obdobné programy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) vyhlašují také Ústecký a Karlovarský kraj.
19. 7. 2024 Moravskoslezský kraj Dotace

5. Český Green Deal

V médiích těchto dnů se objevil termín český Green Deal, a to v návaznosti na středeční jednání vlády. Na programu bylo projednání dokumentů, které výrazně ovlivní vývoj české energetiky v návaznosti na evropský program dekarbonizace Evropy do roku 2050. Jde o Státní energetickou koncepci (SEK), Národní energeticko-klimatický plán (NECP) a Politiku ochrany klimatu (POK). NECP (National Energy and Climate Plan) dala Evropská komise za úkol sestavit každé zemi, aby bylo možné koordinovat emisní cíle EU a všechna opatření komise pro jejich plnění.
19. 7. 2024 Obec a finance Energetika

6. Duplicitní zápis vlastnictví v katastru nemovitostí

Jedna nemovitost má několik vlastníků, ale přesto se nejedná o spoluvlastnictví. Jak je to možné? I když přirozená podstata vlastnického práva by tomu mohla bránit, v některých případech se setkáváme se situacemi, kdy je v katastru nemovitostí uvedeno více jednotlivých vlastníků pro stejný pozemek či budovu. Tato evidence však zpravidla neodráží skutečnost, a všichni uvedení vlastníci nejsou skutečnými a oprávněnými vlastníky dané nemovité věci.
19. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

7. Dělení veřejné zakázky

Dotaz se týká veřejné zakázky. Obec se rozhodla uskutečnit výběrové řízení na pořízení traktoru. Následně se rozhodla, že chce pořídit i příslušenství k traktoru (současné příslušenství je pro nový traktor nevyhovující). První výběrové řízení již probíhá. Kdybychom vypsali druhé výběrové řízení na příslušenství, nebude to bráno jako dělení zakázky?
19. 7. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

9. Česká republika získala v New Yorku „vodního Oscara“

Za posledních 20 let došlo v České republice k enormnímu zlepšení ochrany vod, hospodaření s vodou v obcích a městech i ke snížení znečištění řek. Česko se nyní stalo první evropskou zemí, která od Organizace spojených národů (OSN) získala ocenění za pokrok v udržitelném přístupu k vodě. Na probíhajícím Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v New Yorku prezentoval na půdě OSN výsledky ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
18. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

10. Až 246 milionů korun z evropských dotací pro jihomoravské školství

Wellbeing, podnikavost ve škole, kariérní poradenství, podpora gramotností, rovné příležitosti ve vzdělávání nebo prevence předčasných odchodů a další – to je jen malý výčet aktivit z dlouhodobého záměru (dále DZ) schváleného pro oblast školství na jižní Moravě.
18. 7. 2024 Jihomoravský kraj Školství

11. Třicítka měst a obcí Královéhradeckého kraje může získat vysokorychlostní připojení k internetu

Díky dotační podpoře ze strany Evropské unie se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci Královéhradeckého kraje se společností CETIN, která disponuje nejrozsáhlejší telekomunikační sítí na území České republiky, dočká v příštích letech zlepšení připojení k optické síti třicítka vybraných měst a obcí v Královéhradeckém kraji.
18. 7. 2024 Královéhradecký kraj Veřejná správa online

12. Knihovna v obci

V těchto dnech vychází druhé, aktuálně přepracované vydání příručky Knihovna v obci, která, ač určena starostům a zastupitelům, bude potřebným průvodcem i pro samotné knihovníky, uživatele knihovnických služeb a širší okruh partnerů, kteří chtějí s knihovnou spolupracovat.
18. 7. 2024 Obec a finance Ostatní

13. Využití bytů k poskytování ubytovacích služeb

V mediálním prostoru se čas od času objevuje názor, že byty lze užívat v podstatě k libovolnému účelu. Toto tvrzení se především objevuje v souvislosti s využíváním bytů za účelem komerčního ubytování turistů, v něž se postupem času proměnil původní nápad sdílení „matrace a snídaně“ ve vlastním bytě s občasnými hosty.
18. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

15. Ministerstvo pro místní rozvoj startuje obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy ze Systémového programu obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Desetiletý program poskytne až 1,2 mld. korun, tedy 120 milionů ročně. Částka se mezi obě pevnostní města rozdělí rovným dílem, přičemž první výzvy jsou vyhlášeny ve výši dvouleté alokace. Příjem žádostí MMR zahájí 1. srpna 2024.
17. 7. 2024 MMR ČR Dotace

16. Kraj Vysočina připravuje rozpočet na příští rok

Pravidelně každý rok během letních prázdnin začíná proces přípravy nového rozpočtu kraje. Vrcholí prosincovým zasedáním zastupitelstva kraje, na kterém probíhá schvalování rozpočtu na další rok.
17. 7. 2024 Kraj Vysočina Regiony

17. Konference představila vodíkovou technologii jako hnací motor regionálního rozvoje

Inspirativní, zajímavá a vizionářská. Taková byla podle účastníků první konference, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) v rámci projektu Vodíkový region Čechy & Bavorsko. Řečníci z řad předních českých a německých odborníků mluvili nejen o samotné vodíkové technologii, ale také o konkrétních příkladech jejího využití v Karlovarském kraji a Bavorsku.
17. 7. 2024 Karlovarský kraj Doprava

18. Dopravní napojení vznikajícího pozemku

Ke vzniku nového pozemku je vyžadováno zajištění jeho dopravního napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Judikatura Nejvyššího správního soudu se v posledních letech posunula směrem ke zpřísnění požadavků na právní zajištění tohoto dopravního napojení, což se následně promítlo i do rozhodovací praxe stavebních úřadů. Podle § 216 odst. 2 nového stavebního zákona by opět mělo postačovat k zajištění dopravního napojení „pouhé“ věcné břemeno.
17. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

19. Cestující se vrací do městské hromadné dopravy

Stále více lidí ke svým cestám využívá městskou hromadnou dopravu (MHD). Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), do kterého patří 22 nejvýznamnějších provozovatelů MHD v České republice. Podle čerstvě vydané Statistické ročenky SDP ČR přepravily za rok 2023 dopravní podniky téměř 1,9 miliardy cestujících, což představuje nárůst oproti roku 2022, kdy bylo přepraveno 1,77 miliardy cestujících.
17. 7. 2024 SDP ČR Doprava

20. Nová právní úprava usnadňující vystěhování problémových nájemníků

Dne 12. června 2024 schválila vláda na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka novou právní úpravu, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových bývalých nájemníků, a to za pomocí tzv. rozkazu k vyklizení, respektive tzv. rozkazního řízení. Dojde tak ke zkrácení a především ke zjednodušení řízení před soudem. Jako jeden z důvodů této změny uvádí sám ministr spravedlnosti urychlení ochrany vlastnických práv pronajímatelů před neoprávněným užíváním bytu právě bývalými nájemci.
16. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

21. Digitalizace předmětem česko-ukrajinských konzultací

Součástí 2. česko-ukrajinských mezivládních konzultací v Praze bylo 16. července také jednání vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše s náměstkem ministra pro digitální transformaci Ukrajiny Oleksandrem Bornjakovem. Jednalo se hlavně o prioritách a spolupráci v digitalizaci obou zemí, včetně oblasti digitálního vzdělávání a spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti.
16. 7. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

22. Populace žijící v okolí jaderných elektráren má většinou dostatek informací o jejich bezpečnosti

Lidé žijící v okolí dvou českých jaderných elektráren mají v naprosté většině přístup k informacím o jejich provozu a bezpečnosti a tyto informace vnímají jako spolehlivé a dostatečné. Nespokojená s šířením informací je zhruba třetina dotázaných včetně těch, kteří v dotaznících na tuto otázku vůbec neodpověděli. Vyplývá to z průzkumu Národního institutu SYRI mezi obyvateli obcí ležících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
16. 7. 2024 SYRI Životní prostředí

27. Výnosy z povolenek půjdou na klima

Prostředky z aukcí emisních povolenek bude Česká republika nově využívat výhradně na vybraná klimatická opatření, která pomohou s modernizací energetiky, se snižováním závislosti na fosilních palivech i emisí skleníkových plynů.
16. 7. 2024 ERÚ Životní prostředí

28. Informační linka pro zájemce o komunitní energetiku

Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo od 1. července bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 204 dostanou odpověď na své dotazy volající z řad aktivních zákazníků, energetických společenství, obchodníků či široké veřejnosti. Od 1. srpna bude linka k dispozici také uživatelům, kteří zahájí proces registrace pro sdílení elektřiny.
15. 7. 2024 DDeM Energetika

33. Aktuální informace o úpravách a nastavení informačních systémů stavebního řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj sbírá zpětnou vazbu od samospráv, stavebních úřadů a dotčených orgánů a na jejím základě upravuje portál stavebníka a Informační systém stavebního řízení. Od prvního července MMR přijalo na 1600 telefonátů a 750 e-mailů se žádostmi a otázkami ohledně informačních systémů. Děkujeme za trpělivost – kvůli častému opakování témat resort neodpovídá jednotlivě, ale hromadnými e-maily. Na požadovaných úpravách systémů kontinuálně pracujeme.
12. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

34. Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace

Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.
12. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

35. Na opravy kulturáků půjdou desítky miliónů korun

Olomoucký kraj pokračuje v podpoře kultury. Postupuje podle rozvojové koncepce, kterou hejtmanství před časem schválilo. Nejnověji se tato podpora promítla do částky 60 miliónů korun, kterou hejtmanství pošle na rekonstrukci kulturních domů v Zábřehu a Uničově a kulturního sálu v Jeseníku. V ambiciózní podpoře investic do kultury bude kraj pokračovat.
12. 7. 2024 Olomoucký kraj Regiony

39. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce

K datu 31.  7. 2024 uplyne šestileté období, na které byla jmenována ředitelka školy do funkce. V tomto období ovšem rovněž vykonávala funkci starostky města a byla uvolněna pro výkon funkce. Bude ji nyní končit období, na které byla jmenována do funkce ředitelky školy, anebo se toto období po dobu výkonu funkce starostky staví a doba jmenování po dobu výkonu funkce starostky neplyne?
12. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

40. Zákon o podpoře bydlení prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením

Hlavním cílem zákona je nastavit komplexní systém podpory vedoucí ke snižování bytové nouze v ČR. Předložený návrh nabízí v praxi osvědčené nástroje – kontaktní místa pro bydlení, systém garancí a asistenci v bydlení. Z dlouhodobé perspektivy přinese úlevu státnímu rozpočtu snížením nákladů na řešení dopadů bytové nouze. Zákon je součástí reformy Bydlení pro život, která obsahuje také investice do výstavby dostupného bydlení nebo pomoc obcím při přípravě bytových projektů.
11. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

42. Výhled dalšího vývoje Národního geoportálu územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Sbíhají se v něm veškeré výstupy z územně plánovací činnosti jako zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Přístup do geoportálu mají projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i veřejnost. V průběhu letních měsíců ho resort podle předem daného harmonogramu i zpětné vazby uživatelů doplní a rozšíří o další funkcionality.
11. 7. 2024 MMR ČR Územní plánování

43. Česká republika si polepšila v oblasti digitalizace služeb veřejné správy, zůstává ale v dolní polovině evropského žebříčku DESI

Česká republika se v oblasti digitalizace veřejné správy posunula o několik procent v rámci nejnovějšího hodnocení DESI indexu, který sleduje pokrok členských států EU i v digitalizaci veřejné správy. Česku se nejlépe daří v kritériích zaměřených na digitální dovednosti, využívání služeb eGovernmentu či pokrytí sítě 5G. Naopak nejvíce zaostává v počtu ICT pracovníků a zavedení předvyplněných formulářů u digitálních služeb. I přes zlepšení v jednotlivých ukazatelích je Česko v žebříčku až na 20. místě z 27 zemí EU s celkovým skóre 68 %.
11. 7. 2024 DIA Veřejná správa online

44. Známe finalisty krajských kol, kteří se utkají o titul Vesnice roku 2024

Měsíce květen a červen se pro soutěž Vesnice roku 2024 nesly ve znamení krajských kol. Hodnotící komise vybíraly z celkového počtu 196 přihlášených obcí krajské vítěze, tedy třináctku finalistů, kteří byli oceněni zlatou stuhou a postupují tak do celostátního kola soutěže, které se uskuteční ve dnech 2. až 9. září 2024. K vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže dojde 21. září 2024 v Uherském Hradišti.
11. 7. 2024 Vesnice roku Regiony

45. Urbanistický projekt roku

Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2024 si odneslo celkem 10 urbanistických projektů z celé České republiky. Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci a Národního centra stavebnictví 4.0.
11. 7. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

46. Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun

Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.
10. 7. 2024 MZe ČR Dotace

47. Jednodušší správa poplatků na úřadech: Liberecký kraj spustí nový platební portál

Úspora času, jednodušší a přehlednější provádění plateb ze strany poplatníků a usnadnění práce příjemcům poplatků při jejich evidenci. To vše přináší nový krajský platební portál, jenž poprvé v testovacím režimu vyzkouší v průběhu letních prázdnin Doksy a Kunratice u Frýdlantu. Od září 2024 by pak měl být portál spuštěn oficiálně a postupně se do něj budou moci připojit všechny obce a města na území Libereckého kraje.
10. 7. 2024 Liberecký kraj Regiony

48. Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
10. 7. 2024 Praha Životní prostředí

49. 10 změn, které přináší nový stavební zákon

Stavební řízení v České republice je považováno za nepřiměřeně složité a dlouhé. Nový stavební zákon se měl s těmito problémy vypořádat. Jak se to povedlo? Nejdůležitější změny, které nový zákon přináší, pro vás shrnujeme níže.
10. 7. 2024 Frank Bold Advokáti Legislativa

50. Vítězem Evropské ceny obnovy vesnice 2024 je česká obec Kostelní Lhota

Česká obec Kostelní Lhota se umístila na prvním místě v mezinárodní soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2024. Vedle Kostelní Lhoty Česko zastupovala také Ostrožská Lhota, která si odnáší bronzovou medaili. Pod motem „chuť do budoucnosti“ vybírala mezinárodní porota vítěze z celkem 21 obcí napříč Evropou. Soutěž se koná každé dva roky a za Česko do ní postupují nositelé titulů „Vesnice roku“ za předchozí dva ročníky. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční letos v září v obci Stadtschlaining (Rakousko), vítězi předchozího ročníku této mezinárodní soutěže.
10. 7. 2024 Vesnice roku Aktuality
Bylo nalezeno 31 914 záznamů.