Zpráva FATF o situaci v oblasti boje proti praní špinavých peněz

27. 6. 2001 MF ČR Události

FATF (Financial Action Task Force) vydává každoročně pravidelnou zprávu o situaci v oblasti boje proti praní špinavých peněz v jednotlivých zemích světa. Součástí této zprávy je i Seznam nespolupracujících zemí a teritorií. Vydání zprávy předchází hodnocení jednotlivých zemí z pohledu jejich opatření v boji proti praní špinavých peněz. FATF při tom vychází ze svých 25 kritérií pro tuto oblast.

Pokud je nějaká země zařazena na Seznam nespolupracujících zemí, sníží to její důvěryhodnost, což může mít za následek snížení přílivu investic. V letošním seznamu figurují mezi některými daňovými ráji a offshorovými zónami mj. Rusko a Maďarsko. Přestože má FATF určité výhrady vůči České republice zejména v souvislosti s existencí vkladních knížek na doručitele, špatnou možností identifikace třetích osob ve finančních institucích a nezačleněním legalizace výnosů z trestné činnosti jako samostatného trestného činu v Trestním zákoně, nebyla Česká republika do letošního Seznamu nespolupracujících zemí zařazena.