Společný projekt čtyř zemí na digitální družicové vysílání

9. 7. 2001 MDS ČR Události

Praha – Ve dnech 27.–28. června proběhlo na Ministerstvu dopravy a spojů ČR zasedání pracovní skupiny pro přípravu projektu na využití kmitočtového přídělu pro Českou republiku, Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko na orbitální pozici 12,8° W určené pro digitální družicové vysílání (BSS – Broadcasting Satellite Service). Orbitální pozice získaná na poslední konferenci WRC 2000 v Istanbulu umožňuje realizovat digitální vysílání pokrývající nejen území jmenovaných států. Celkem se jedná o 35 kanálů, které umožňují přenášet až 280 digitálních programových signálů. Každá z uvedených zemí má právo rozhodovat o využití 8 kanálů a další tři vyžadují společný souhlas.

Na zasedání pracovní skupiny bylo připraveno společné memorandum, jako základní krok pro zahájení prací na společném projektu. Do konce srpna bude memorandum podepsáno ministry jednotlivých zemí (do jejichž kompetence spadá sektor telekomunikací), ustaven řídící výbor a tím zahájena realizace projektu. Hlavním cílem společného projektu bude na základě mezinárodního výběrového řízení vybrat zkušeného družicového operátora, který zabezpečí vyslání a provoz družice na uvedené pozici za výhodných podmínek. V této souvislosti se předpokládá oslovení všech významných družicových operátorů včetně tuzemských. Společný postup byl zvolen proto, že pro jednotlivé země není ekonomicky efektivní nést vysoké náklady na vyslání a provoz vlastní družice (tyto náklady se pohybují řádově v desítkách miliónů dolarů) a na druhé straně získaný příděl a jeho společné zhodnocení jako celku má významnou hodnotu na tomto segmentu trhu. Je pravděpodobné, že o umístění na družici budou mít zájem i čeští provozovatelé televizního vysílání. V takovém případě realizace společného projektu vytvoří možnost, aby například naši turisté mohli sledovat své oblíbené programy i v průběhu dovolených v zahraničí.

Česká strana je v přípravě projektu zastupována Ministerstvem dopravy a spojů a Českým telekomunikačním úřadem. Realizace projektu bude významným příspěvkem pro rozvoj digitálního vysílání a budování informační společnosti v České republice.