Mnoho žadatelů má nedostatečnou dokumentaci

7. 2. 2002 IOM Události

Ženeva – Mezinárodní organizace pro migraci IOM obdržela do konečného termínu pro podání žádosti, tzn. do 31. prosince 2001, 14 000 vyplněných formulářů žádostí a několik tisíc žádostí o formulář na kompenzaci majetkových újem v rámci programu German Forced Labour Compensation Programme (GFLCP). „Toto číslo mnohonásobně překročilo původní odhady,“ zdůraznil Dirk De Winter, ředitel tohoto programu a dodal, „v současné době je téměř nemožné přesně určit, kolik z těchto žádostí bude kompenzováno.“

Na základě německého nadačního zákona byla v Ženevě v roce 2001 ustanovena Komise pro majetkové záležitosti, která bude nyní rozhodovat o všech těchto žádostech.

Prvotní přehled žádostí ukázal, že v mnoha případech chybí potřebná dokumentace a zároveň, že někteří žadatelé nesplnili kritérium vyplnění formuláře žádosti v jednom ze sedmi oficiálně uznaných jazyků Programu kompenzace majetkových újem.

Ačkoliv zmiňované okolnosti mohou způsobit jisté zpoždění, Komise i nadále předpokládá, že rozhodne o všech žádostech o kompenzaci majetkové újmy podané u IOM do konce tohoto roku.

Během posledního zasedání Komise pro majetkové záležitosti se ujal své funkce Eberhard Hubrich, nově jmenovaný německý člen Komise. Eberhard Hubrich byl právním poradcem federálního ministra financí, je renomovaným expertem na problematiku vyvlastněného majetku a na problematiku spojenou s předchozími německými kompenzačními zákony. Eberhard Hubrich nahrazuje profesora Gerolda Herrmanna, který byl nucen vzdát se své funkce ze zdravotních důvodů. Podle Německého nadačního zákona se Komise skládá z jednoho člena jmenovaného State Departmentem Spojených států amerických, z jednoho člena jmenovaného Ministerstvem financí Federální republiky Německo a z předsedy zvoleného těmito dvěma členy Komise. Za State Department Spojených států amerických byl jmenován profesor Richard M. Buxbaum a za předsedu Komise byl zvolen Dr. Pierre A. Karrer, prezident Švýcarské arbitrážní asociace.

Mezinárodní organizaci pro migraci IOM, jedné z partnerských organizací německé nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“, bylo alokováno 200 milionů DEM (cca 102 milionů €) určených ke kompenzaci majetkových újem. Osoby, které utrpěly majetkovou újmu s podstatnou, přímou a škody způsobující účastí německých podniků během národně socialistického režimu byly oprávněny podat žádost. Dále musely utrpět majetkovou újmu – buď jako důsledek perzekuce kvůli své rase, politickému přesvědčení, náboženství či ideologii a nemohly se podílet na předchozích německých vládních kompenzačních a restitučních programech, anebo musely utrpět majetkovou újmu v souvislosti s nacistickými křivdami, ale ne z důvodů perzekuce.

Určití dědicové, stejně tak jako náboženské komunity a organizace, jsou oprávněni ke kompenzaci.

IOM postupně ukončuje činnost informačních telefonních linek a poradenské činnosti ve všech kancelářích IOM po celém světě. Všichni potencionální žadatelé, kteří kontaktovali IOM před 31. prosincem 2001 obdrží formulář žádosti a budou moci podat žádost do 3 měsíců. Žadatelé, kteří již žádost podali, žádáme o trpělivost a upuštění od dotazů týkajících se jejich statutu, v zájmu všech ostatních žadatelů.