Britsko-česká spolupráce v regionálních otázkách

7. 3. 2002 MMR ČR Události

Praha – Britský ministr pro místní samosprávu a regiony Nick Raynsford a ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit 4. března společně zahájili jednodenní seminář o regionální politice, jehož tématem byla především reforma veřejné zprávy v obou zemích. Britsko-české setkání zorganizovalo britské velvyslanectví při příležitosti návštěvy Nicka Raynsdorfa v Praze. Zúčastnili se jej ministerští odborníci v oblasti regionální politiky z obou zemí, představitelé veřejné správy a místních samospráv.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministr Petr Lachnit informoval účastníky semináře o stavu reformy veřejné správy v ČR. Mimo jiné uvedl, že jedním z cílů české regionální politiky v tomto období je stabilizace funkčního regionálního uspořádání ČR a efektivní fungování krajské samosprávy. Krajské orgány odpovídají svým voličům za všestranný rozvoj, vytváření příznivých životních podmínek v rámci jejich územního obvodu a za standardní úroveň veřejných služeb, které stát či obec nezabezpečují. Tuto kompetenci dříve suplovala různá, někdy i neformální regionální seskupení, euroregiony, okresní úřady, svazky obcí nebo i centra. „Fungování krajské samosprávy umožní ministerstvu, zodpovědnému za regionální politiku, soustředit se na řešení koncepčních otázek, a, zejména, bude splněna podmínka Evropské komise vytvořit nezávislou politiku regionálního rozvoje na principu partnerství mezi státem a samosprávnými regiony. Partnerství, nikoliv konfrontace mezi státem a regiony přiblíží úroveň rozvoje našich regionů průměru zemí EU“, zdůraznil Petr Lachnit.

Ministr dále informoval, že Vláda ČR, vedena snahou o co nejúspěšnější využití pomoci ze strukturálních fondů a s ohledem na závažná doporučení Evropské komise, přijala na svém zasedání 23. ledna 2002 usnesení, jímž ukládá ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s Regionálními radami regionů soudržnosti připravit Společný regionální program. Ten bude realizován decentralizovaně včetně rozhodování o výběru projektů, řídícím orgánem bude MMR.

Nick Raynsford hodnotil činnost ČR na úseku regionální politiky pozitivně. Zdůraznil, že Británie chce pomoci vstupu ČR do EU. „Je potěšitelné, že ministerské kontakty a semináře se v rámci britsko-české spolupráce staly běžnou rutinou,“ uvedl.