Memorandum o porozumění

19. 6. 2002 MMR ČR Události

Praha – Ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit a velvyslanec Evropské komise Ramiro Cibrian Uzal 18. června společně podepsali Memorandum o porozumění, kterým bylo ukončeno působení Delegace Evropské komise v Nadaci pro rozvoj regionů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpisu se dále za EK zúčastnili první tajemník a vedoucí investiční sekce pan Ruth Van Enk a paní Michele Moranová, za MMR první náměstek ministra Jiří Durčok, jednatel Nadace Bohumil Kratochvíl a ředitel odboru koncepce regionálního rozvoje MMR Karel Ráb.

Nadace pro rozvoj regionů vznikla po dohodě s EK v lednu 1994 s cílem přijmout finanční prostředky programu Phare určené na podporu malých a středních podniků v postižených regionech ČR. V první fázi existence nadace byly prostředky vloženy do Regionálního podnikatelského fondu a směřovány na Severní Moravu, kde byly formou rizikového kapitálu investovány do 15 podniků výroby a služeb. Výnosy z úspěšných investic se nyní ve formě exitů vracejí do zpět tohoto fondu, který je převádí do své dceřinné společnosti - Českomoravského podnikatelského fondu. Zde jsou a nadále budou využívány k podpoře dalších regionů České republiky.

Ministr Petr Lachnit poděkoval velvyslanci Ramiru Cibrianovi za nezištnou pomoc, kterou České republice poskytla Evropská komise, a za vynikající spolupráci EK se zástupci ministerstva v Radě Nadace pro rozvoj regionů po celou dobu její existence. Vyslovil přesvědčení, že Českomoravský podnikatelský fond, dceřinná společnost prvního fondu rizikového kapitálu vzniklého v ČR díky pomoci EU, bude i v budoucnu úspěšně pokračovat v podpoře podnikání a přispěje tak k hospodářskému rozvoji našich regionů.