Do Prahy se sjedou ministři dopravy

9. 5. 2000 MDS ČR Události

Praha – Ve dnech 30.–31. května 2000 se v Praze uskuteční 84. zasedání Rady ministrů Evropsko konference ministrů dopravy (CEMT – Conférence Européenne des Ministres des Transports). Na předcházejícím loňském zasedání v květnu 1999 ve Varšavě byl český ministr dopravy a spojů zvolen prezidentem CEMT na období od 1. července 1999 do 30. června 2000. Z této funkce vyplývá podle zakládajícího protokolu organizace úkol uspořádat ve své zemi řádné zasedání CEMT.

Své zahraniční kolegy přivítá v předvečer zasedání ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling společně s pražským primátorem Janem Kaslem v Obecním domě. Zasedání Rady ministrů bude zahájeno následující den za účasti místopředsedy vlády Pavla Mertlíka. Téhož dne v podvečerních hodinách přijme účastníky prezident Václav Havel.

Česká delegace navrhla pro letošní zasedání Rady ministrů CEMT čtyři hlavní diskusní bloky. Hovořit by se tedy mělo především o tématech trvale udržitelné dopravy, integrace evropského dopravního systému, reformy železnic a fiskální harmonizace silniční dopravy. Z dalších témat se kromě pracovního programu organizace na období do roku 2003 předpokládá posouzení rozhodnutí o mnohostranných kvótách, projednání zprávy o dopravní situaci na Balkáně nebo výsledků jednání kulatých stolů například o přepravě odpadových materiálů. Součástí programu pražského zasedání bude rovněž příprava zprávy o snižování emisí CO2 z vozidel, která naváže na nedávnou konferenci na vysoké úrovni v Turíně.

CEMT je mezivládní organizace se sídlem v Paříži, jejíž sekretariát je z administrativních důvodů přičleněn k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Založena byla v roce 1953 sedmnácti západoevropskými zeměmi, které podepsaly v Bruselu zakládající protokol. Od roku 1991, kdy byly za řádné členy CEMT přijaty Polsko, Maďarsko a bývalá ČSFR, vzrostl počet řádných členů této organizace na 39. Kromě řádných členů má CEMT také členy přidružené, jimiž jsou USA, Kanada, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. Další tři státy - Arménie, Lichtenštejnsko a Maroko - mají statut pozorovatele.

CEMT považuje za svůj stěžejní úkol přijímat opatření všeho druhu, která jsou nebo mohou být potřebná na celoevropské i regionální úrovni k efektivnímu využití a racionálnímu rozvoji evropské vnitrozemské dopravy mezinárodního významu. Stejně důležitá je pak koordinace aktivit mezinárodních organizací směřujících do oblasti evropské vnitrozemské dopravy při respektování činnosti nadnárodních institucí v této oblasti.

Ministři dopravy členských zemí tedy přijímají rozhodnutí k hlavním směrům dopravní politiky, investicím do dopravního sektoru, potřebám infrastruktury, specifickým aspektům rozvoje železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, otázkám kombinované dopravy, bezpečnosti a pravidlům silničního provozu nebo ulehčování dopravy tělesně postiženým osobám.