Navýšení kapacit škol a školek může být i ekonomicky výhodné

16. 3. 2009 Algeco, s. r. o. Školství

Evropská unie si v roce 2002 stanovila, že do roku 2010 by měly mít členské státy k dispozici určitý typ školního zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí mezi třemi lety až po věk nástupu do základní školy. Už v současné době má ovšem Česká republika s kapacitou škol a školek výrazné problémy a velké množství dětí se nemůže díky silným populačním ročníkům dostat do vzdělávacích a výchovných zařízení (školy, školky, učebny). Okamžitá náprava situace v ČR tedy spočívá v podobě zvýšení kapacity zmíněných zařízení.

Zajímavým řešením pro obce či kraje může být využití moderních obytných modulárních staveb s možností dočasné realizace. Nejedná se o investici spojenou s výraznou finanční zátěží v podobě velké vstupní částky a následné údržby. Jedná se o dlouhodobý pronájem modulárních staveb, jenž je ekonomicky výhodným řešením především z toho důvodu, že obce či kraje k jeho realizaci nepotřebují jednorázovou finanční investici. Možnost odkoupení modulárních staveb tu ale také je a přivítají ji především obce s projekty na dotace z evropských strukturálních fondů nebo někteří soukromí investoři.

Obdobný problém s nedostatečnou kapacitou vzdělávacích a výchovných zařízení je znám i ze zahraničí. Zvýšení jejich kapacity pomocí dlouhodobějšího pronájmu či odkupu modulárních staveb bylo využito v řadě evropských zemí včetně Německa, Francie, Holandska, Belgie či Finska. Bohaté zkušenosti s navyšováním kapacity školských zařízení má z těchto zemí mimo jiné i firma Algeco, která se na pronájem a prodej modulárních staveb specializuje.

Výkonný ředitel Algeco, s. r. o., Robert Bordás tvrdí, že situace v ČR je ztížena nedávným snížením počtu těchto zařízení díky dříve nevyužité kapacitě. "Kapacita nestačí! Jedná se o demografickou vlnu, která se v průběhu několika let opakuje, a proto je nejekonomičtějším řešením dočasné zvýšení kapacit vzdělávacích a výchovných zařízení formou pronájmu," říká Bordás.

Tomáš Kaňovský, ředitel pronájmu firmy Algeco, s. r. o., doplňuje: "Velice rychle dokážeme vyprojektovat a zrealizovat výstavbu speciálních modulárních staveb na míru potřebám a možnostem školských zařízení. Stavby splňují i nejnáročnější hygienické a ergonomické požadavky."

Díky výrobnímu závodu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, jenž zásobuje modulárními obytnými kontejnery střední, východní a severní Evropu, je firma Algeco, s. r. o., schopna rychle reagovat na poptávku trhu. Silná místní technická podpora zároveň umožní přizpůsobení modulárních staveb i náročným a nestandardním požadavkům zákazníků.

Igor Walter