Jihlava otevřela novou školku pro 100 dětí

31. 8. 2010 Magistrát města Jihlavy Školství

Stovka jihlavských dětí může 1. září přijít do úplně nové školky na Demlově ulici 34a. "Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, které doplňují menší učebny, stravování bude probíhat v jídelně s výdejnou, do které se bude strava dovážet," uvedl základní údaje nové stavby primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Nechybí sociální zařízení a zázemí pro personál. Součástí stavby je zahrada s dětským hřištěm.

Budova nové mateřské školky na Demlově ulici
Budova nové mateřské školky na Demlově ulici

Budova ve školním areálu na Demlově ulici v Jihlavě vyrostla doslova před očima. Rychlost stavby umožnil modulární systém sestavování jednotlivých předem připravených komponentů. Přípravné a stavební práce začaly v květnu, samotné "skládání" modulů trvalo jen několik dní, zbývající čas byl na dokončení stavebních prací (střecha, podlahy, příčky, …), instalace sítí, poslední dny byly na vybavení objektu.

Modulární systém použila k výstavbě školek a škol i jiná města, jihlavská stavba se odlišuje např. kvalitnější a lépe vypadající fasádou. Objekty z modulů mají srovnatelné a mnohdy i lepší tepelné a zvukové izolace než běžné stavby, výhodou modulárního systému je kromě rychlosti výstavby také možnost objekt snadno doplňovat, nebo naopak demontovat a přesouvat či úplně rušit.

Interiér nové mateřské školky na Demlově ulici
Interiér nové mateřské školky na Demlově ulici

Celkové náklady na stavbu, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení, autorského dozoru, zajištění výběrového řízení na dodavatele, koordinátora bezpečnosti práce, připojení k distribuční soustavě a vybavení objektu jsou 19 868 842,49 korun včetně DPH, dotace EU je 16,3 milionu korun.

Nejnižší cenu ve výběrovém řízení nabídnula společnost JMA stavební, spol. s r. o., subdodavatelem je Koma Modular Construction, s. r. o., a Terni, s. r. o., vybavení interiéry si zajišťuje MŠ Demlova. Stavba je spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 92,5 % ze způsobilých výdajů.

Jihlava má 17 pracovišť mateřské školy Mozaika s celkovou kapacitou 1181 dětí, a dále Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava s kapacitou 230 míst (z toho 100 míst v nové MŠ na Demlově ulici 34a). "Od roku 2005 se podařilo radnici zvýšit kapacity mateřských škol o 410 míst. S otevřením nové školky vzniklo devět pracovních míst," dodal primátor Jaroslav Vymazal.

Radek Tulis