V Dolních Břežanech investovali 55 milionů do školství

1. 9. 2010 Obec Dolní Břežany Školství

Na jaře se v obci začala stavět barevná modulová přístavba, se dvěma třídami školky pro 50 dětí, a dvěma dalšími třídami pro potřeby základní školy. V průběhu letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce interiéru stávající školní budovy. Břežanští letos utratí za školství více než 55 milionů Kč, z nichž 39 milionů přispěje Regionální operační program Střední Čechy.

Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Břežany, Ing. Ivy Fischerové.

Proč byla rekonstrukce zapotřebí, škola vypadá na první pohled dobře?

Hlavní smysl a cíl celé rekonstrukce byla kompletní výměna všech vnitřních sítí. Jejich havarijní stav totiž už několik let limitoval a komplikoval běžný provoz školy. I několikrát za den nám vypadl proud, kameninové kanalizační trubky v podlahách se bortily a rozpadaly a postupně jsme některé toalety a umyvadla museli vyřazovat z provozu. Po škole byla rozvedená jen studená voda, která díky zcela zarostlým ocelovým trubkám už téměř netekla. Zářivky ve třídách bzučely a drnčely někdy až nesnesitelně a tak bych mohla dlouho pokračovat.

Na co se mohou žáci i učitelé těšit?
Modulová školka
Modulová školka

Teplá voda a funkční topení jsou nyní samozřejmostí. Zrekonstruované jsou toalety pro žáky i učitele, zmodernizovaný je školní rozhlas a systém zvonění. Podlahy ve třídách a i na chodbách jsou pokryty novými povrchy. Ve všech prostorách byly staré a nevyhovující zářivky vyměněné za nové a úspornější. Budova je chráněna zabezpečovacím systémem s kamerami. Počítačová učebna, která se neúnosně přehřívala, je klimatizovaná. Nejviditelnější změnou je krásný prostor šatnové haly. Třešničkou na dortu celé rekonstrukce je zcela nadstandardní vybavení školy počítačovou a interaktivní technikou a moderními učebními pomůckami. Všechny třídy máme vybavené dataprojektorem, učitelským notebookem, promítacím plátnem, ozvučením, novou tabulí a žákovským počítačem. Dvě jazykové učebny jsou krom výše uvedeného vybaveny dalšími čtyřmi počítači pro samostatnou práci žáků. V počítačové učebně je 30 nových počítačů, ozvučení a interaktivní tabule s hlasovacím systémem pro žáky a vizualizér. Naší vlajkovou lodí bude učebna přírodovědných předmětů vybavená interaktivní tabulí, pylonovou tabulí, ozvučením, dataprojektorem, vizualizérem, trojrozměrnou lupou, digitálním mikroskopem, žákovskými mikroskopy. Moc se těšíme na tzv. Systém měření PASCO, který umožňuje simulovat a následně měřit všechny možné fyzikální, chemické, meterologické a další veličiny a vše zaznamenává do počítače.

Jak jste spokojeni s modulovou přístavbou?

Modulové či kontejnerové přístavby jsme si všichni trochu obávali, ale musím konstatovat že výsledek je nad očekávání dobrý. Škola získala další čtyři třídy, kdy dvě budou využívány pro mateřskou školu a dvě pro školu základní. Bez těchto dodatečných tříd by nebylo vůbec možné řešit nároky na umístění dětí do školky a vlastně bychom ani neměli kde učit ve škole. Pro školku je to dobré řešení, ale škola stejně potřebuje nový školní pavilón. Jsem ráda, že vedení obce dokázalo sehnat v této nelehké době poměrně hodně peněz na investice do školství a doufám, že se jim podaří v nedaleké budoucnosti naši školu rozšířit o tolik potřebný nový školní pavilón a tělocvičnu.

Jana Neubergová