Města a obce modernizují školy s podporou EU

6. 6. 2012 OF 2/2012 Školství

Evropské peníze z regionálních operačních programů znamenají jedinečnou příležitost zlepšit podmínky pro vzdělávání a modernizovat výuku. Pochopili to také starostové obcí a měst, které zřizují místní mateřské, základní, případně střední školy. Stovky úspěšných žádostí o dotaci daly dětem možnost kvalitní předškolní péče a základ do budoucího života.

Je to využitá šance, která se nemusí opakovat. Do budoucna už nebude tolik prostředků z evropských fondů a zaměření budoucí podpory po roce 2013 inklinuje více k rozvoji lidského kapitálu, než dobudování potřebné infrastruktury. Tím spíše, že obecní rozpočty jsou v těchto letech napjaté a peněz na investice do rozvoje nezbývá.

„Naše společnost se významně mění. Tato přeměna, kterou umožnil rychlý vývoj technologií, mění způsob, jak získáváme informace, jak vytváříme sociální vazby, jaká máme zaměstnání či jak spolupracujeme. Rozsah, hloubka a dopad těchto změn jsou srovnatelné s těmi, které probíhaly v době průmyslové revoluce. Je nesmírně důležité, dát našim dětem kvalitní vzdělání. Žijeme ve výjimečné době – naše schopnost využít této příležitosti bude mít dopad na kvalitu života celých generací,“ uvažuje Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu a bývalá ministryně školství.

Moravskoslezsko

Typický projekt financovaný evropskou dotací z regionálního operačního programu je kombinací potřebných stavebních úprav školy, například rozšíření o nové posluchárny nebo lepšího funkčního uspořádání učeben, s pořízením moderního vybavení pro výuku – například interaktivních projektorů do školek, počítačů s potřebným softwarem, dataprojektorů, ale i speciálních programů a pomůcek dle potřeb výuky. Nezřídka se jedná dokonce o rozšíření školy o nový pavilon nebo výstavbu nového objektu. Může jít také o zřízení a vybavení školní kuchyně s jídelnou nebo moderní školní sportoviště.

„Předpokladem úspěšné žádosti o dotaci je pořídit si za evropské peníze něco lepšího. Dotace neslouží na zajištění provozu, neradno se také spoléhat na to, že je škola v havarijním stavu a dětem ´padá střecha na hlavu´. Klíčový je vyvážený rozpočet a prokázání přínosů investovaných peněz na školáky, učitele, případně ostatní dotčené skupiny,“ zdůrazňuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde přijímají, hodnotí a proplácejí žádosti o evropské peníze.

Dotace na školství z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko získávají zvlášť malé obce s 500 až 5000 obyvateli a zvlášť města s 5 až 50 tisíci obyvateli. Zaměření žádostí o dotaci určuje specifikace jednotlivých výzev k předkládání projektů, obce a města musí se svými záměry obstát v konkurenci obdobně zaměřených projektů.

Střední Morava

Po dotacích na školství je přitom velká poptávka nejen na Moravskoslezsku. „V Olomouckém a Zlínském kraji jsme už dnes z Regionálního operačního programu Střední Morava spolufinancovali projekty za 560 milionů korun,“ doplnil ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík. Stejně jako na severu se ve většině případů jednalo zejména o úpravy budov a vybavení učeben základních a středních škol pomůckami zaměřenými na výuku jazyků a počítačové gramotnosti. Na venkově převažovaly rekonstrukce mateřských škol a dovybavení jazykových a počítačových učeben. „Na konci března letošního roku bude pro města ještě vyhlášena jedna z posledních výzev na podporu vzdělávání v regionu. K dispozici bude 256 milionů korun,“ doplnil Matulík. Projekty mohou předkládat kraje, města a obce nad 5000 obyvatel a neziskové organizace. Oproti minulým výzvám je tato zaměřena u základních škol na rozvoj přírodovědných znalostí a u středních škol bude důraz kladen na odborný výcvik. Uzávěrka pro předkládání projektů vyprší na konci května letošního roku. Zatímco města na střední Moravě doposud realizovala 39 projektů za 382 miliony, na venkově, tedy v obcích od 500 do 5000 obyvatel, jich byla realizována polovina za 178 milionů korun. Spolu s připravovanou výzvou půjde na podporu kvality regionálního školství více než 800 milionů z Regionálního operačního programu Střední Morava.

***

Regionální rada Moravskoslezsko již rozdělila všechny peníze vyčleněné na rozvoj malých obcí. Nemalá část ze 173 projektů podpořených částkou 1,4 miliardy korun se věnuje právě školství. Většina projektů je již v provozu a po zpětné kontrole také proplacena. Další peníze do roku 2013 na tyto aktivity již nebudou.

Středně velká města ještě mají pár želízek v ohni. Ke 119 projektům podpořeným dotací 1,3 miliardy korun ještě za několik měsíců přibudou další, které jako úspěšné vzejdou z aktuálně hodnocených záměrů. Rozdělovat se bude posledních přibližně 350 milionů korun z ROP Moravskoslezsko.

Konkrétní realizované projekty

Mezi největšími investicemi do školství na moravskoslezském venkově patří vytvoření nových učeben Základní školy Město Albrechtice. V půdních prostorách historické budovy školy vznikly dvě multifunkční posluchárny pro výuku cizích jazyků a informatiky. „S ohledem na současný vývoj a potřeby vzdělávání nabízíme dětem patřičné vybavení, ať už výpočetní nebo digitální techniku. Učebny jsou nejen multimediální, ale i multifunkční,“ přibližuje výsledky realizovaného záměru Luděk Volek, starosta Města Albrechtice. K dotaci 22 milionů korun přidalo město přibližně 2 miliony z vlastního.

Velká Polom na Opavsku
Velká Polom na Opavsku

Zajímavě se s šancí polepšit si potýká Velká Polom na Opavsku. Kromě modernizace sportovního areálu a výstavby venkovního víceúčelového hřiště získala peníze také na rekonstrukci základní školy a výstavbu nového pavilonu mateřské školy, který zvýší kapacitu školky v rozvíjející se a rostoucí obci. „O předškolní výchovu je u nás enormní zájem. S novou výstavbou u nás přibývá obyvatel, především mladých rodin. V nové školce je místo pro 75 dětí,“ uvádí

Ludmila Bubeníková, starostka Velké Polomi. „Estetickému řešení jsme věnovali spoustu času a energie. Třídy jsou odlišeny barevně, ve stejném barevném odstínu mají předškoláci i šatní skříňky a sociální zařízení,“ popisuje Bubeníková. Z evropských peněz bylo pořízeno i vybavení tříd a společných prostor, tedy šatny a jídelny. Na čtyři schválené projekty doputovalo do Velké Polomi přes 51 milionů korun z ROP Moravskoslezsko a obec tak patří mezi nejúspěšnější ve své kategorii.

Nová školka namísto staré stojí také v Rychvaldě-Podlesí. Poté, co stará mateřská škola dosloužila, postavili novou. Jednotřídní školka je koncipována pro 24 dětí. „Nezbytnou součástí projektu byla stavba přístupových komunikací, obnovení se dočkal zároveň i venkovní dětský koutek,“ vyznačuje doprovodné cíle starosta Rychvaldu Jiří Absolon. Evropská dotace na projekt z ROP Moravskoslezsko je přes 9 milionů korun.

Mateřská škola v obci Hovězí na Zlínsku
Mateřská škola v obci Hovězí na Zlínsku

Na Střední Moravě zajímavě pojali rekonstrukci mateřské školky obci Hovězí na Zlínsku. „Jsme rádi, že jsme mohli dětem vytvořit příjemné a inspirativní prostředí, ve které se dobře cítí a do kterého se rády vracejí. Navíc barevné pojetí budovy velmi oživilo obec, což nás samozřejmě také těší,“ pochvaluje si zrekonstruovanou budovu místní školky starosta obce Antonín Koňařík. ROP Střední Morava přispěl částkou 9,2 miliony korun.

V Horce, nedaleko od města Olomouc, zase za necelých 32 milionů korun vytvořili žákům tamní základní školy nejen moderní vzdělávací prostředí, ale nebáli se vytvořit i zázemí pro venkovní výuku. Při slunečném počasí mohou školáci tvrdé lavice ve třídě vyměnit za místa v prostorném altánu na zahradě školy.

Střední průmyslová škola v Uherském Brodě zase láká své studenty na vysokou úroveň technických výukových pomůcek, které v mnoha případech kopírují reálně využívané stroje v praxi. Studenti si tak v nově vybudovaném Centru pro výuku hi-technologií odzkouší to, co je v budoucnu čeká za branami školy. Díky dotaci z ROP Střední Morava ve výši 43,7 milionů korun mohou být o krok napřed.