Asociace a Svaz: Územní samosprávy jsou podfinancované, peníze ale i jasná pravidla chybí třeba na sociální služby či sociální bydlení

1. 7. 2015 AKČR Události

Praha – Zejména o financování územních samospráv dnes jednaly Rada Asociace krajů ČR a předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Peníze jsou mimo jiné třeba na sociální služby, podle krajů na ně v letošním roce stále chybí více než 700 milionů korun. Dále chybí prostředky na dopravní infrastrukturu, kterou nelze financovat z evropských dotací 2014+, a také na zdravotnictví. Obě organizace volají i po systémovém řešení sociálního bydlení. S jasnými pravidly, kompetencemi a odpovědností.

Asociace krajů ČR
Tisková konference po jednání Asociace krajů a Svazu měst a obcí
Tisková konference po jednání Asociace krajů a Svazu měst a obcí

„Dnes jsme se s hejtmany shodli, že by se vláda měla zaměřit na dostupné nájemní bydlení. Velmi oceňujeme snahu vlády řešit otázku bytové nouze, důležité přitom je zajistit bydlení mladých rodin, seniorů, hendikepovaných a těch, kteří svou složitou bytovou situaci nezavinili,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Aktuálně říkáme, že koncepce by se měla vzít jen na vědomí a na ni by měl navázat zákon, který bude řešit bydlení v celé jeho šíři. Na tom jsme ochotní se podílet, ale musí být jasné financování, odpovědnost a pravomoci.“

„Jednání s vedením Svazu se uskutečnilo krátce po změně jeho vedení. Poblahopřáli jsme novému předsednictvu a informovali ho o výsledcích dnešního jednání s vládou. Týkalo se zejména přípravy státního rozpočtu na rok 2016 a přílivu imigrantů,“ říká předseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodává: „Kraje trvají na tom, aby došlo ke změně rozpočtového určení daní, které nám ministr financí dříve přislíbil. Dnes však mluvil o tom, že zvažuje další roční odklad. Považujeme to za nešťastné, ročně to představuje 3,5 miliardy korun, což nejsou malé peníze.“

Financování trápí i města a obce. I ty jsou podfinancovány, co se týče rozpočtového určení daní (RUD) a příspěvku na výkon státní správy. Svaz i Asociace se shodují v tom, že pokud se samosprávě budou přidávat povinnosti, třeba v kontextu s dříve zmiňovaným sociálním bydlením, musí jít s nimi i adekvátní finanční náhrada.

„99 % aktivit Asociace a Svazu je společných a jsem rád, že jsme se dnes domluvili na pravidelných jednáních a stanovili si styčné osoby pro jednotlivé oblasti,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Palčivou otázkou samospráv je také duplicita, často i multiplicita kontrol. Obecně se jim nebráníme, ale požadujeme jednu, konečnou, na kterou by další navazovaly a respektovaly její výsledky. A u navrhovaného rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu mimo jiné říkáme, že NKÚ nemůže kontrolovat účelnost využitých peněz, protože nezná situaci v místě.“

„Včera Jihomoravský kraj navštívila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Probírali jsme i evropské dotace, stejně jako dnes na jednání se Svazem. Stále považujeme za důležité, aby lidé měli v každém kraji jedno kontaktní místo pro dotace – Evropský dům,“ říká předseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodává: „V souvislosti s evropskými dotacemi jsou zásadní aktivity pracovních týmů – regionálních stálých konferencí v každém kraji – které budou doporučovat vyhlašování výzev. Zde vidím prostor i pro spolupráci s církvemi a celým neziskovým sektorem. Základní myšlenka je, aby se po restitucích církve mohly více účastnit projektů a na některých spolupracovat.“

Jednání se dotklo i uprchlíků. Podle Asociace krajů ČR vláda v současné době nepočítá s větším zapojením krajů, měst a obcí do řešení migrační vlny. Vše by podle kabinetu Bohuslava Sobotky měla zvládnout cizinecká policie a uprchlická centra.

Štěpánka Filipová, Miloš Němeček