ÚOHS a MMR vydávají společné stanovisko k uveřejňování informací o veřejných zakázkách

29. 6. 2016 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypracoval společně s Ministerstvem pro místní rozvoj výkladové stanovisko k uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v rámci své rozhodovací praxe setkává s řadou porušení zákona o veřejných zakázkách, přičemž k častým pochybením zadavatelů patří i nedodržení uveřejňovacích povinností.

Úřad vždy upřednostňuje prevenci před represí, a proto inicioval a vytvořil stanovisko, jehož cílem je připomenout hlavní povinnosti zadavatelů pro uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele, jež plynou ze zákona o veřejných zakázkách a prováděcích právních předpisů, aby se předešlo jejich porušování.

Ve stanovisku jsou shrnuty stěžejní povinnosti zadavatelů při uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele a též nejčastější pochybení, jichž se zadavatelé při neplnění těchto povinností dopouštějí.

Společne stanovisko ÚOHS a MMR k uveřejňovacím povinnostem zadavatelů – úveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a souvisejících prováděcích předpisů

Martin Švanda