Biblioweb – nejlepší webová prezentace knihoven

23. 6. 2017 OF 3/2017 Veřejná správa online

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již osmnáctý ročník soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny – Biblioweb 2017.

Biblioweb

Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu jsou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Biblioweb 2017
Ceny v Hradci Králové předávala Jana Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů ČR a předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Roman Giebisch. Cenu za nejlepší bezbariérový web převzala ředitelka Kulturního centra Bílovec, Eva Ševčíková. Za Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí převzala cenu ředitelka knihovna Jana Kalousková.

V průběhu března vyhodnotila odborná porota, kterou vedla Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze webové stránky 17 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku. Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček. Hodnocení proběhlo dvoukolově a sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použitelnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 16 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

  • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu),
  • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů),
  • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.),
  • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.),
  • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další),
  • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb),
  • kvalita písemné koncepce webu,
  • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí se ziskem 238 bodů. S nepatrným odstupem se dále umístily Městská knihovna Valašské Meziříčí se ziskem 236 bodů a Národní lékařská knihovna se ziskem 233,5 bodů. Cena za nejlepší bezbariérový web Handicap Friendly byla udělena webu Městské knihovny Bílovec.

Z knihovny v Ústí nad Orlicí
Z knihovny v Ústí nad Orlicí
Přístavba knihovny v Bílovci – společenská místnost
Přístavba knihovny v Bílovci – společenská místnost

Slavnostní předání cen Biblioweb 2017 se uskutečnilo na dubnové konferenci ISSS 2017 v Hradci Králové. Obě vítězné knihovny obdržely částku 10 000 Kč.