49. Dny malých obcí

9. 5. 2018 OF 2/2018 Události

Dny malých obcí stojí před významným jubileem – na podzim se budou konat již po padesáté. V Praze a v Prostějově se v únoru uskutečnily 49. Dny malých obcí s tradičně vysokou účastí starostek a starostů z Čech i Moravy.

Den malých obcí

Vedle zásadních vystoupení jednotlivých ministerstev došlo také k vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2018. V letošním roce vítězná obec v celostátním kole získá finanční odměnu dva miliony korun a také automobil Škoda Octavia Combi G-TEC, který zapůjčí na dva roky nový partner soutěže společnost Škoda Auto. A protože se jedná o volební rok, je to velká výzva k účasti. Přihlášky mohly obce podávat do 30. dubna.

Pohled do sálu v Praze-Letňanech
Pohled do sálu v Praze-Letňanech

Ministerstvo pro místní rozvoj seznámilo účastníky s dotačními programy na úseku regionálního rozvoje, bytové politiky, cestovního ruchu a územního plánování. Hovořilo se o tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR a byly podrobně představeny možnosti projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu. Byla představena aplikace obcepro.cz, která slouží k tvorbě a hodnocení programů rozvoje v obcích.

Ministerstvo zemědělství dokumentovalo podporu obcí v rámci Programu rozvoje venkova a představilo dotační programy „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v roce 2018“ a „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“

Pohled na sál v Prostějově
Pohled na sál v Prostějově

Ministerstvo životního prostředí prezentovalo možnosti zapojení obcí v rámci operačního programu Životní prostředí, který ve svých prioritních osách nabízí řadu příležitostí, stejně jako Národní programy. Největší pozornost se soustředila na otázky čistoty vod, hospodaření s odpady a na ochranu přírody a krajiny.

Ministerstvo financí se zabývalo hospodařením obcí v roce 2017, kdy přebytek přesáhl částku 21 mld. Kč. Dobré výsledky hospodaření se odráží ve snižování zadluženosti obcí a stav jejich prostředků na bankovních účtech převyšuje zadlužení o více než 100 mld. Kč. V roce 2018 by daňové příjmy obcí měly narůst o více než 23 mld. Kč.

Organizátoři soutěže Vesnice roku 2018 po podpisu podmínek (zleva): Jiří Milek, ministr zemědělství, Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV a František Lukl, předseda SMO ČR
Organizátoři soutěže Vesnice roku 2018 po podpisu podmínek (zleva): Jiří Milek, ministr zemědělství, Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV a František Lukl, předseda SMO ČR

Ministerstvo vnitra informovalo o nejčastějších dotazech k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev obcí, které jsou v účinnosti od 1. ledna 2018. Seznámilo účastníky rovněž s výsledky kontrol samostatné působnosti obcí. Nejčastější porušení zákona se týkají neinformování veřejnosti o zasedání zastupitelstva, nezveřejnění záměru o dispozicích s nemovitým majetkem obce a zveřejňování povinných informací. Zvláštní pozornost byla věnována ochraně osobních údajů a připravované směrnici Evropského parlamentu GDPR, která nabývá účinnost 24. května.

V rámci setkání představitelů malých obcí se zástupci ministerstev bylo zodpovězeno mnoho dotazů z nejrůznějších oblastí veřejného života. Vystoupili rovněž spolupořadatelé akce ze Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. Starostky a starostové měli rovněž možnost seznámit se s prezentací více než čtyřiceti společností, které nabízí obcím své produkty a služby.

Prezentace všech vystoupení přednášejících nalezente na www.denmalychobci.cz.

Poděkování patří všem partnerům setkání, zejména generálnímu partnerovi jarních Dnů malých obcí, kterým byla Komerční banka, a. s.