Celostátní seminář tajemníků

15. 6. 2018 OF 3/2018 Události

XXXV. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se konaly 20.– 22. května 2018 v Ostravě.

Celostátní seminář tajemníků
Celostátní seminář tajemníků

Akce se zúčastnilo na 170 tajemnic a tajemníků z celé republiky a program semináře byl zaměřen hlavně k otázkám v gesci Ministerstva vnitra.

Zazněly zásadní informace na téma postavení tajemníka obecního úřadu, poznatky z kontrol výkonu přenesené i samostatné působnosti, aktuální stanoviska a metodiky pro obce, informace k odměňování členů zastupitelstev obcí či k určování ceny obvyklé u majetku obce.

Velká diskuse se strhla nad analýzou matriční agendy a záměrem MV zrušit třetinu matričních úřadů v rámci ČR.

Tento záměr se nezamlouvá obcím, kde by měly být matriční úřady zrušeny, byť třeba nejsou nákladově příliš efektivní, ani obcím, kam by měla být matriční agenda soustředěna, protože se nepočítá s finančním pokrytím výrazného nárůstu nákladů na zajištění kapacit pro jejich výkon.

Seminář se konal pouhé tři dny před účinností obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR), proto i toto téma bylo předmětem jednání. Zazněla také základní informace a poznatky k novele stavebního zákona.

Dvě sekce semináře byly věnovány pracovněprávní problematice – vedle připomenutí základů personálního minima vyslechli účastníci vysoce odbornou právní přednášku z oblasti judikatury a soudní praxe v pracovním právu.

V rámci jarního setkání pak členové sdružení tajemníků schválili výroční zprávu a hospodaření sdružení za rok 2017 a projednali rozsah a formu spolupráce se třemi vzdělávacími institucemi, se kterými má sdružení uzavřeny smlouvy o spolupráci.