Výroční konference Sdružení místních samospráv ČR

20. 6. 2018 OF 3/2018 Události

Odborná výroční konference se 23. května konala ke 100. výročí vzniku samostatného Československa a k 10. výročí založení Sdružení místních samospráv České republiky.

Sdružení místních samospráv ČR

Ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce se sešlo na dvě stovky zástupců místních samospráv. Úvodem zazněl projev Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR, který se především ohlédl za desetiletou historií Sdružení a zdůraznil zejména posun v ekonomickém zajištění obcí a měst, především pokud jde o příjmy obcí na jednoho obyvatele. Ty se v malých obcích za posledních deset let zdvojnásobily.

JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR
JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

Na programu dále byly aktuality roku 2018 z hlediska samospráv. Patří sem především problematika obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), ke které vystoupil Josef Prokeš, ředitel sekce Úřadu na ochranu osobních údajů, Oldřich Kužílek, poradce SMS ČR v těchto otázkách a odpovídali rovněž na dotazy účastníků. Příběh zákona o střetu zájmů komentovala Věra Kovářová, poslankyně.

Blok vystoupení členů vlády zahájil premiér Andrej Babiš, který převzal záštitu nad konferencí. Ocenil spolupráci se SMS a vyslovil záměr podpořit rozvoj investic ve městech a obcích. Vláda postupně navštěvuje všechny kraje s cílem poznat potřeby v území. Hodlá Státní fond rozvoje bydlení přeměnit na Státní investiční fond, který by v obcích a městech podpořil nejenom investice do bydlení, ale také regionální rozvoj, sport, kulturu a cestovní ruch. Podrobně k těmto otázkám hovořila Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a k podpoře veřejné správy se připojil také ministr vnitra Lubomír Metnar.

Vyvrcholením dopolední části konference bylo ocenění osobnostem za mimořádný rozvoj samospráv. Titul Osobnost místní samosprávy 2008–2018 obdržel Jan Florian, současný místopředseda Spolku pro obnovu venkova, Jan Kruml, který byl v devadesátých letech iniciátorem soutěže Vesnice roku a Jan Pijáček, dříve starosta Vlčnova, nyní zastupitel Zlínského kraje a první předseda Sdružení místních samospráv. Čestné uznání získala Pavla Štrobachová, starostka města Smečna, zejména za obětavou a usilovnou práci při plnění úkolů města v roli opatrovníka.

V odpolední části konference byla pozornost zaměřena na budoucnost veřejné správy v území, kde v roli referujícího vystoupil David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje na ministerstvu vnitra. Podstatná část vystoupení byla věnována matrikám a optimalizaci jejich obvodů. O perspektivách sociálního bydlení hovořil David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj a k dobré praxi sociálního bydlení na venkově vystoupil Jan Sedláček, místopředseda SMS. Veřejně prospěšné práce v současnosti byly závěrečným tématem, hovořili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a trochu jinak se na danou problematiku podíval Radim Sršeň, místopředseda SMS.

Předsednictvo výroční konference
Předsednictvo výroční konference
Pohled do Zlatého sálu
Pohled do Zlatého sálu
Delegace vlády – Klára Dostálová, Andrej Babiš, Lubomír Metnar
Delegace vlády – Klára Dostálová, Andrej Babiš, Lubomír Metnar
Oceněné osobnosti – Jan Florian, Pavla Štrobachová, předseda SMS Stanislav Polčák, Jan Pijáček a Jan Kruml
Oceněné osobnosti – Jan Florian, Pavla Štrobachová, předseda SMS Stanislav Polčák, Jan Pijáček a Jan Kruml